Onzekerheid blijft groot

In veel landen worden de strenge maatregelen die bedoeld zijn om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, langzaam maar zeker versoepeld. De economische activiteit komt daarmee langzaam weer op gang. Vakanties worden weer voorzichtig geboekt en beleidsmakers zijn bereid tot flinke investeringen. Maar er zijn ook sombere berichten over de economische krimp. De gevolgen voor de economie zijn nog niet te overzien, een onbekend virus is van een andere orde dan waar economen en beleidsmakers mee gewend zijn te werken.

Pandemie
Het epicentrum van de pandemie lijkt verschoven naar de opkomende landen. Brazilië en Rusland hebben na de Verenigde Staten het hoogste aantal besmettingen. De spanningen tussen China en de Verenigde Staten blijven oplopen en onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over een handelsdeal verlopen moeizaam terwijl de deadline nadert. Intussen evalueren beleidsmakers de verschillen in aanpak die zijn gehanteerd in landen. Zo wordt het relatief losse beleid van Zweden vergeleken met strengere landen. Deze lessen kunnen gebruikt worden bij nieuwe oplevingen van het virus, waardoor de indamming hiervan in meer rust en weloverwogen kan plaatsvinden.

Financiële situatie
Relatief gezien blijkt onze dekkingsgraad gemiddeld minder gevoelig te zijn voor rente- en aandelen bewegingen dan bij een aantal andere fondsen. De koers die wij vanaf vorig jaar hebben ingezet met het beleggingsbeleid draagt hieraan bij.
Lees meer over de financiële situatie van ons pensioenfonds en de hoogte van onze huidige dekkingsgraad.

Business continuity
Al onze uitbestedingspartijen rapporteren hoe zij de continuïteit borgen bij henzelf en derde partijen. Ook wordt per uitbestedingspartij gemonitord in hoeverre er sprake is van een verhoogd cyberrisico door onder andere het aantal cyberaanvallen.

Wij zijn gewoon bereikbaar voor vragen over uw pensioen
Zoals velen in ons land die hun werk vooral vanuit een kantooromgeving uitvoerden, geldt ook voor ons dat wij afgelopen drie maanden vanuit huis hebben gewerkt. Wij hebben gemerkt dat dit goed is gelukt. Het betalen van de pensioenuitkeringen verloopt ongestoord en volgens planning. Onze dienstverlening gaat door zoals u van ons gewend bent!

Langzaam wat meer lucht
Recent staat de regering wat meer bewegingsvrijheid toe. Dit omdat de crisis beheersbaarder is geworden. We zien dan ook dat bedrijven en instellingen, waaronder de Rabobank, nadenken over een terugkeer van hun personeel naar kantoor. Dit gebeurt stapsgewijs en mondjesmaat. De kans bestaat dat het virus opnieuw om zich heen grijpt en dat we in de komende tijd één of meer stapjes terug zullen moeten doen.

Wij blijven alert
Vanzelfsprekend blijven we alert op ontwikkelingen en monitoren we de risico’s die relevant zijn voor ons pensioenfonds. Wel gaan we wat minder frequent berichten: de coronacrisis heeft zich vertaald in het “nieuwe normaal”, waar wij in de afgelopen maanden mee hebben leren werken.

We houden u via onze website op de hoogte van al het nieuws dat uw pensioen en de dienstverlening raakt.