Geen verhoging van de pensioenen op 1 juli 2020

Ieder jaar probeert het Rabobank Pensioenfonds op 1 juli de pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenen van (gewezen) deelnemers te verhogen. Dit noemen we ook wel indexatie. Er is geen garantie dat wij de pensioenen ieder jaar kunnen verhogen. Indexatie van pensioenen is gebonden aan wettelijke regels en voorwaarden van ons fonds.

Waarom kunnen de pensioenen niet worden verhoogd?
Bepalend voor het besluit over indexatie zijn de hoogte van de beleidsdekkingsgraad op 31 december 2019 en de ontwikkelingen sindsdien. Eind december 2019 was onze beleidsdekkingsgraad 108,1%. Deze is daarna gedaald tot 102% in april 2020. De vereiste dekkingsgraad bedroeg toen 115%. De beleidsdekkingsgraad was daarmee lager dan de vereiste dekkingsgraad. Er is daardoor geen ruimte om de pensioenen te verhogen.

Wel inhaalindexatie van 1,3%
Als in een jaar de pensioenen niet kunnen worden verhoogd, dan wordt dat in latere jaren niet ingehaald. Het bestuur maakt hierop voor 2020 een uitzondering. Als de financiële situatie van het fonds dit weer toelaat zullen de pensioenen met 1,3% worden verhoogd. Dan worden alle pensioenaanspraken van (in)actieve deelnemers en pensioenrechten van gepensioneerden met dit percentage verhoogd. Deze inhaalindexatie geldt alleen voor de gemiste indexatie op 1 juli 2020 en niet voor 2021 en de jaren daarna.

Dit besluit over inhaalindexatie hangt samen met het besluit van het bestuur over de vaststelling van de premie en pensioenopbouw voor 2020. Cao-partijen hadden het bestuur van het pensioenfonds verzocht eenmalig voor 2020 de wijze waarop de pensioenpremie wordt berekend te wijzigen.

De inflatie was 1,3%
Om de verhoging te bepalen, gaan we uit van de stijging van de CBS consumentprijsindex, alle huishoudens afgeleid, over de periode april 2019 - april 2020. Deze was 1,3%. De inflatie door de prijsstijging kunnen we nu dus niet compenseren.

Verhogingen in de toekomst
Gezien de ontwikkelingen op de financiële markten en de doorwerking daarvan in de dekkingsgraad van het fonds, is het niet zeker dat het bestuur volgend jaar in staat zal zijn om de pensioenen te indexeren.

Kijk bij pensioenpremie- en pensioenopbouw en indexatiebeleid voor meer informatie over het besluit over de premie en pensioenopbouw en over de (inhaal)indexatie.

Kijk bij Financiële situatie voor informatie over de verschillende dekkingsgraden.