Rabobank Pensioenfonds zet stappen in aanscherpen MVB

Op 1 augustus 2020 voert Rabobank Pensioenfonds wijzigingen door in de beleggingsportefeuille waarmee het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) verder wordt aangescherpt. Bedrijven die betrokken zijn bij de productie van kolen en teerzand worden uitgesloten en bedrijven die internationale normen schenden, krijgen minder lang de tijd om verbeteringen door te voeren voordat zij worden uitgesloten.

Deze aanscherpingen zijn onderdeel van het traject waarin wij ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid steeds verder aanscherpen en invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Kolen en teerzanden behoren tot de meest vervuilende fossiele brandstoffen en passen niet goed in een beleggingsportefeuille die op de lange termijn waarde probeert te creëren voor onze deelnemers. Bij de verbranding van kolen komt veel meer CO₂ vrij dan bij de verbranding van andere fossiele brandstoffen en er zijn inmiddels voldoende duurzame alternatieven om elektriciteit op te wekken. Bij de winning van olie uit teerzand worden enorme gebieden ongerept bos ontgonnen, er komen giftige stoffen vrij en er wordt veel energie verbruikt.

Wij hebben besloten om ondernemingen uit te sluiten wanneer deze meer dan tien procent omzet behalen uit:

  • steenkool gerelateerde activiteiten (waaronder mijnbouw);
  • elektriciteitsopwekking uit thermische steenkool;
  • uit teerzand gerelateerde activiteiten.

Daarnaast hebben wij besloten om het beleid aan te scherpen voor bedrijven die zich schuldig maken aan schendingen van internationale normen op het gebied van corruptie, mensenrechten, arbeidsrechten en milieu. Bedrijven die betrokken zijn bij ernstige controverses worden nu al aangesproken op hun gedrag en aangezet tot verbetering. Bedrijven die onvoldoende vooruitgang boeken worden vanaf heden na twee jaar uitgesloten in plaats van na drie jaar. Hiermee voeren we de druk op voor bedrijven om op korte termijn verantwoordelijkheid te nemen en verbeteringen door te voeren wanneer er misstanden worden geconstateerd.

Ondertussen onderzoeken we verdere mogelijkheden om het beleggingsbeleid te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan het stellen van verdere CO₂-reductie in de portefeuille en meer beleggen in bedrijven die goed presteren op het gebied van milieu, sociaal beleid en goed bestuur.