Pensioenakkoord belangrijke stap verder

In de zomer van 2019 sloten het kabinet en de sociale partners op hoofdlijnen een pensioenakkoord. Ze onderhandelden nog een jaar over de uitwerking. Op maandag 22 juni stuurde minister Koolmees deze uitwerking naar de Tweede Kamer. Op 4 juli ging als laatste de achterban van de FNV akkoord met de uitwerking.

Waarom nieuwe regels?
Ook al is ons pensioen in Nederland goed geregeld, er moesten een aantal problemen worden opgelost. Allereerst kunnen de pensioenen momenteel vaak niet meestijgen met de prijzen, ook niet als het economisch goed gaat. Een ander probleem is dat jongeren nu nog te veel betalen voor het pensioen dat ze later ontvangen en ouderen te weinig. Dat is geen probleem als je je hele leven bij een pensioenfonds een pensioen hebt. Het is wel een probleem als werknemers op latere leeftijd voor zichzelf beginnen en weggaan bij een pensioenfonds. Zij krijgen dan later minder pensioen dan waarvoor zij met hun werkgever betaald hebben.

Nieuwe regels lossen deze problemen op
De nieuwe regels zorgen ervoor dat pensioen eerder omhoog gaat als het economisch goed gaat. Het gaat ook eerder omlaag gaat als het economisch slechter gaat. Uw pensioen beweegt dus mee met de economie. Ook wordt pensioen eerlijker: jong en oud krijgen het pensioen waarvoor ze (samen met de werkgever) betalen.

Keuze uit twee mogelijkheden
In het nieuwe pensioenstelsel kunnen sociale partners en werkgever kiezen tussen twee premieregelingen. Er zijn geen aanspraken meer. In plaats daarvan is er voor iedereen een pensioenvermogen gereserveerd. De verschillen tussen de twee regelingen zitten met name in beleggingsbeleid en keuzevrijheid.

We maken straks een inschatting van uw pensioen
In de premieregeling legt u samen met uw werkgever geld in voor uw pensioen. Dat geld wordt belegd. Het geld dat iedereen opzij heeft gezet, vormt samen met het resultaat op de beleggingen de pensioenpot. Elk jaar berekent het fonds wat uw deel van de pensioenpot is. En op basis daarvan maken we een inschatting van uw pensioen straks. De uitkomst van die berekening zal ieder jaar anders zijn. De pensioenen gaan schommelen. Het pensioen van gepensioneerden berekenen we ook op die manier. Er komen wel regels waardoor de pensioenen van gepensioneerden zo min mogelijk schommelen.

Verwacht rendement in plaats van de rekenrente
Het pensioenfonds hoeft niet langer met de ‘rekenrente’ terug te rekenen hoeveel vermogen het nu nodig heeft om aanspraken waar te kunnen maken. In plaats daarvan gaan we rekenen met een verwacht rendement.

Wat betekenen de nieuwe regels voor u?
Voorlopig nog niets. De nieuwe regels worden eerst vastgelegd in een wet. Dan kunnen sociale partners en het pensioenfonds de nieuwe regels gaan toepassen. We hebben op een aantal punten keuzevrijheid. Zodra duidelijk is hoe wij de nieuwe regels gaan toepassen, maken we een berekening op maat voor iedereen. Al deze stappen nemen naar verwachting een aantal jaar in beslag.

We houden u op de hoogte!