Pandemie of economie?

Nu de ontwikkeling van het coronavirus wereldwijd grotendeels de economische ontwikkeling bepaalt, zie je hoe verweven gezondheid, natuur en milieu zijn met economie. De coronacrisis blijft de wereld voor ethische dilemma’s stellen. In elk geval heeft het tot gevolg dat er vanuit het bedrijfsleven veel bewuster wordt omgegaan met reizen, zowel met zakenreizen als met woon-werkverkeer. Er wordt druk uitgeoefend op de overheid om niet klakkeloos overheidssteun te bieden, maar eisen te stellen aan organisaties om de coronacrisis als katalysator te zien van voortgang op de klimaatagenda.

Het IMF verlaagde de groeiprognose voor 2020 van -3% naar -4,9% en verwacht in 2021 een herstel (5,4% groei). Hoewel het virus wereldwijd moeilijk lijkt in te dammen, neemt het optimisme van ondernemers en consumenten licht toe. Rabobank Pensioenfonds houdt vanwege de hoge mate van onzekerheid nog steeds rekening met meerdere scenario’s. We weten wat onze dekkingsgraad doet bij verschillende ontwikkelingen van aandelen en rente. Ook hebben wij, afgestemd op het risicoprofiel van de deelnemer, in kaart gebracht welke dekkingsgraad wij minimaal acceptabel vinden bij een erg slecht scenario. De beleggingsportefeuille hebben wij hierop afgestemd, en is tevens gericht op de ambitie om te herstellen.

Financiële situatie
Relatief gezien blijkt onze dekkingsgraad gemiddeld minder gevoelig te zijn voor rente- en aandelen bewegingen dan bij een aantal andere fondsen. De koers die wij vanaf vorig jaar hebben ingezet met het beleggingsbeleid draagt hieraan bij. Lees meer over de financiële situatie van ons pensioenfonds en de hoogte van onze huidige dekkingsgraad.

Business continuity
Al onze uitbestedingspartijen rapporteren hoe zij de continuïteit borgen bij henzelf en derde partijen. Ook wordt per uitbestedingspartij gemonitord in hoeverre er sprake is van een verhoogd cyberrisico door onder andere het aantal cyberaanvallen.

Wij zijn gewoon bereikbaar voor vragen over uw pensioen
Zoals velen in ons land die hun werk vooral vanuit een kantooromgeving uitvoerden, geldt ook voor ons dat wij afgelopen vier maanden vanuit huis hebben gewerkt. Wij hebben gemerkt dat dit goed is gelukt. Het betalen van de pensioenuitkeringen heeft uiteraard onze bijzondere aandacht en verloopt volgens planning. Onze dienstverlening gaat door zoals u van ons gewend bent!

Wij blijven alert
Vanzelfsprekend blijven we alert op ontwikkelingen en monitoren we de risico’s die relevant zijn voor ons pensioenfonds. Omdat de coronacrisis zich heeft vertaald in het 'nieuwe normaal', waar wij in de afgelopen maanden mee hebben leren werken, gaan wij ook minder frequent berichten.

We houden u via onze website op de hoogte van al het nieuws dat uw pensioen en de dienstverlening raakt.