Uw UPO komt later dit jaar

Ontvangt u een pensioenuitkering van het Rabobank Pensioenfonds? Of bouwt u geen pensioen meer op in onze pensioenregeling maar heeft u nog pensioen bij ons staan?

Dan ontvangt u uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) later dit jaar via MijnPensioen of eventueel nog via post. Er zijn nieuwe wettelijke regels waaraan het overzicht moet voldoen. Dit zorgt voor vertraging.

Door de huidige financiële situatie kan het pensioenfonds de pensioenen per 1 juli helaas niet indexeren. Het bestuur heeft de indexatie die wordt gemist vastgesteld op 1,3%. Zodra de financiële situatie van het pensioenfonds dit weer toelaat, worden de pensioenen alsnog met dit percentage geïndexeerd. Hier leest u meer over het besluit.