Vooruitblik op uw pensioen

Bouwt u pensioen op bij het Rabobank Pensioenfonds? Dan ziet u uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2020 op MijnPensioen, bij Mijn archief.

Nieuw in het UPO 2020 is dat u ook ziet hoeveel risico u loopt met uw pensioen als het economisch mee- of tegenzit. U ziet een schatting van uw pensioen in die situaties. Hierbij kijken we ook naar een mogelijke stijging of daling van de prijzen.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet u deze schatting ook. Wilt u weten waarom de bedragen op uw UPO en op MijnPensioenoverzicht.nl verschillen?

Lees het antwoord op deze vraag

Welke bedragen wilt u zien?