Beleidsdekkingsgraad iets gedaald

Wilt u weten hoe ons pensioenfonds er financieel voor staat? Kijk dan naar onze dekkingsgraad. Die laat de verhouding zien tussen de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen en het vermogen dat we hebben.

De beleidsdekkingsgraad is in juli verder gedaald van 104,0% naar 103,9%. Het minimaal vereiste niveau voor de beleidsdekkingsgraad is 104,2%. Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan het vereiste niveau is er nu sprake van een dekkingstekort.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad is belangrijk. Beslissingen over het indexeren en verlagen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad aan het eind van elk jaar genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, is deze dekkingsgraad stabieler dan de actuele dekkingsgraad.

Dashboard dekkingsgraad juli 2020 

Wat betekent een dekkingstekort voor u?
Op dit moment heeft de lage dekkingsgraad geen invloed op uw pensioen. Eerder hebben we al besloten om de pensioenen per 1 juli niet te indexeren. Dit draagt bij aan het herstel van de financiële situatie. We zijn vanzelfsprekend wel extra alert en spreken van ‘verscherpte dijkbewaking’. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet, maar we hoeven geen extra maatregelen te nemen.

Elke maand kunnen de dekkingsgraden veranderen. De hoogte hangt vooral af van de rente en van de waarde van onze beleggingen. Lees meer over de financiële situatie van het pensioenfonds.

Lees meer over het herstelplan 2019
Hier leest u meer over verloop van het herstel in 10 jaar.