Een klein beetje meer grip op de toekomst

De afgelopen maanden overheersten voornamelijk onzekerheid over de toekomst. En al is dat nog grotendeels het geval, is er ook sprake van een klein beetje meer grip op de toekomst in vergelijking met mei.

De impact van de coronacrisis is groot en het herstel van de economie is gerelateerd aan hoe snel de ontwikkeling van het virus onder controle is. Maar dat alleen is niet genoeg. Voor het herstellen van de economie is hulp nodig van overheden: hoeveel financiële middelen heeft een overheid en hoe efficiënt zijn deze in te zetten? Ook de samenstelling van de bevolking, de cultuur en leefgewoontes van een land hebben invloed op de ontwikkeling van het virus en op het effect van financiële noodmaatregelen van een overheid.

Het pensioenfonds schat in dat, door bovengenoemde redenen en een eventueel lang lage olieprijs, bepaalde opkomende economieën het meest last zullen hebben van de gevolgen van COVID-19. We proberen met de samenstelling van onze beleggingsportefeuille, door rekening te houden met de middellange termijn impact van de coronacrisis, een robuuste portefeuille op te bouwen. Daarnaast blijven wij deze portefeuille testen op een aantal stressscenario’s.

Financiële situatie
Relatief gezien blijkt onze dekkingsgraad gemiddeld minder gevoelig te zijn voor rente- en aandelen bewegingen dan bij een aantal andere fondsen. De koers die wij vanaf vorig jaar hebben ingezet met het beleggingsbeleid draagt hieraan bij. Lees meer over de financiële situatie van ons pensioenfonds en de hoogte van onze huidige dekkingsgraad.

Business continuity
Naast de ontwikkelingen op de financiële markten en de gevolgen daarvan voor onze financiële positie, monitoren wij ook de dienstverlening door onze uitbestedingspartners. Zij rapporteren regelmatig naar ons hoe zij de continuïteit borgen bij henzelf en partijen die aan hen diensten verrichten. Daarbij letten zij extra scherp op in hoeverre er sprake is van een verhoogd cyberrisico door onder andere het aantal cyberaanvallen. Bij alle partijen zijn beheersmaatregelen genomen om zich te verdedigen tegen cybercriminaliteit. Ook wordt gelet op het ziekteverzuim. Tot nu toe hebben wij geen bericht ontvangen van één van onze uitbestedingspartners dat dit hoger ligt dan normaal.

Wij zijn gewoon bereikbaar voor vragen over uw pensioen
Zoals velen in ons land die hun werk vooral vanuit een kantooromgeving uitvoerden, geldt ook voor ons dat wij afgelopen zes maanden vanuit huis hebben gewerkt. Wij hebben gemerkt dat dit goed is gelukt. Ook het bestuur en de commissies van het fonds vergaderen online. Het betalen van de pensioenuitkeringen heeft uiteraard onze bijzondere aandacht en verloopt volgens planning. Onze dienstverlening gaat door zoals u van ons gewend bent!

Wij blijven alert
Vanzelfsprekend blijven we alert op ontwikkelingen en monitoren we de risico’s die relevant zijn voor ons pensioenfonds. We geven via deze nieuwsrubriek regelmatig een actuele stand van zaken. Niet alleen over de gevolgen van de coronacrisis, ook met nieuws dat uw pensioen en de dienstverlening raakt.