Prijs voor beste vastgoedportefeuille

Het Rabobank Pensioenfonds heeft net als vorig jaar de prijs gewonnen voor de beste vastgoedportefeuille in Nederland. Onze beleggingen in vastgoed in Nederland bestaan uit woningen, winkels en maatschappelijk vastgoed. Wij behalen niet alleen een goed financieel rendement, maar dragen ook bij aan maatschappelijk rendement. Denk aan inspanningen om de woningschaarste te verminderen zoals onze beleggingen in studenten-, starters- en levensbestendige woningen.

Onze dekkingsgraad heeft nog niet het niveau dat wij wensen en ook onze beleggingen ondervinden hinder van de coronacrisis. Het is wel bemoedigend om te constateren dat onze vastgoedportefeuille een robuust onderdeel uitmaakt van onze totale beleggingen!