De Tweede golf is een feit

In veel landen, ook bij ons, neemt het aantal personen dat besmet is met het coronavirus sterk toe. Een zorgelijke ontwikkeling: mensen ondervinden in toenemende mate mentaal last van de lange periode met beperkingen die nodig zijn om het virus in te dammen. Wij zien dan ook dat bedrijven nadenken over mogelijkheden om terugkeer naar kantoor te faciliteren, terwijl tegelijkertijd de noodzaak om alert te blijven alleen maar sterker is geworden. Het is al vaker gezegd: wij mogen dan 'klaar zijn' met het virus, maar het virus is nog niet klaar met ons.

Wij hebben besloten om de frequentie waarmee het crisisteam dat de business continuity van onze eigen operaties en die van de uitbestedingspartners monitort op te voeren. Wij komen nu als crisisteam iedere 14 dagen bijeen. Als er tussentijds belangrijke informatie beschikbaar komt, wordt deze ogenblikkelijk binnen het team verspreid. Positief is dat wij vanuit de uitvoerders en hun ketens berichten blijven ontvangen dat er geen sprake is van verstoringen van processen als gevolg van de coronacrisis. Er zijn ook geen meldingen van verhoogd ziekteverzuim of problemen in verband met toenemende activiteit van cybercriminaliteit.

Onze dekkingsgraad heeft zich relatief goed hersteld van de gevolgen van de coronacrisis en bevindt zich weer bijna op het niveau van het begin van dit jaar. Maar de risico’s blijven groot en de situatie is niet stabiel. Steunpakketten van overheden vangen tot op zekere hoogte en voor zolang deze duren veel klappen op. Toch zien wij dat opkomende economieën kwetsbaarder zijn dan ontwikkelde landen. Dit vanwege minder ruime overheidsfinanciën, een andere manier van samenleven en een eventueel langer laag blijvende olieprijs. Ook zien wij een verhoogde kans op faillissementen, daarom hebben wij het belang in bedrijfsobligaties licht teruggeschroefd. In onze vastgoed portefeuille is met name de winkelsector geraakt en kwetsbaar. Wij blijven onze portefeuille zo goed mogelijk spreiden omdat verschillende uitkomsten denkbaar zijn.