Update gevolgen coronacrisis

De tweede golf aan besmettingen van COVID-19 kwam niet onverwacht en om het virus te bedwingen zijn de maatregelen inmiddels flink aangescherpt.

Wel lijkt er minder onzekerheid over de verwachte economische effecten van de nieuwe lockdowns. Economen en bijvoorbeeld het IMF hebben duidelijkere, minder uiteenlopende visies op de economische impact.

In het voorjaar was sprake van eensgezindheid onder de (beroeps)bevolking voor de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Een deel van de bevolking laat nu een andere reactie zien dan tijdens de lockdown in het voorjaar. Veel sectoren, waaronder de cultuur-, horeca- en reissector, worden hard getroffen door de maatregelen. De aangescherpte overheidsmaatregelen worden daardoor, onder meer door de financiële impact en onzekerheid over de toekomst, minder eensgezind ontvangen.

Het pensioenfonds schat in dat door een eventueel lang lage olieprijs, bepaalde opkomende economieën het meest last gaan krijgen van de gevolgen van COVID-19.We proberen met de samenstelling van onze beleggingsportefeuille, door rekening te houden met de middellange termijn impact van de coronacrisis, een robuuste beleggingsportefeuille op te bouwen. We testen onze portefeuille regelmatig op een aantal stressscenario’s. Daarnaast volgen wij de ontwikkelingen, zoals de verkiezingen in de VS en de Brexit onderhandelingen, op de voet.

Financiële situatie
Relatief gezien blijkt onze dekkingsgraad gemiddeld minder gevoelig te zijn voor rente- en aandelen bewegingen dan bij een aantal andere fondsen. De koers die wij vanaf vorig jaar hebben ingezet met het beleggingsbeleid draagt hieraan bij. Lees meer over de financiële situatie van ons pensioenfonds en de hoogte van onze huidige dekkingsgraad.

Business continuity
Naast de ontwikkelingen op de financiële markten en de gevolgen daarvan voor onze financiële positie, monitoren wij ook de dienstverlening door onze uitbestedingspartners. Zij rapporteren ons regelmatig over hoe zij de continuïteit borgen bij henzelf en partijen die aan hen diensten verrichten. Daarbij letten zij extra scherp op in hoeverre er sprake is van een verhoogd cyberrisico door onder andere het aantal cyberaanvallen. Bij alle partijen zijn beheersmaatregelen genomen om zich te verdedigen tegen cybercriminaliteit. Ook wordt gelet op het ziekteverzuim. Tot nu toe hebben wij geen bericht ontvangen van één van onze uitbestedingspartners dat dit hoger ligt dan normaal. De medewerkers van het bestuursbureau en de uitvoerend bestuurders volgen het beleid van de Rabobank en werken thuis.

Wij zijn gewoon bereikbaar voor vragen over uw pensioen
Zoals velen in ons land die hun werk vooral vanuit een kantooromgeving uitvoerden, geldt ook voor ons dat wij afgelopen zes maanden vanuit huis hebben gewerkt. Wij hebben gemerkt dat dit goed is gelukt. Ook het bestuur en de commissies van het fonds vergaderen online. Het betalen van de pensioenuitkeringen heeft uiteraard onze bijzondere aandacht en verloopt volgens planning. Onze dienstverlening gaat door zoals u van ons gewend bent!

Wij blijven alert
Vanzelfsprekend blijven we alert op ontwikkelingen en monitoren we de risico’s die relevant zijn voor ons pensioenfonds. We geven via deze nieuwsrubriek regelmatig een actuele stand van zaken. Niet alleen over de gevolgen van de coronacrisis, ook met nieuws dat uw pensioen en de dienstverlening raakt.