Cao-akkoord en uw pensioen

De huidige Rabobank CAO eindigt op 31 december 2020. Rabobank en de vakorganisaties hebben afgelopen zomer een akkoord bereikt over de aanpassingen in de pensioenregeling voor 2021 en 2022.

Kort nadat de Rabobank en de vakorganisaties overeenstemming bereikten over de nieuwe Rabobank pensioenregeling, als onderdeel van het cao-akkoord, was ook het landelijke pensioenakkoord er. Uit dit landelijke pensioenakkoord werd duidelijk dat pensioenfondsen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel (2023 - 2026) de pensioenen anders mogen berekenen (waarderen): niet langer op basis van de ‘rekenrente’ maar op basis van verwacht rendement. De nieuwe rekenmethode uit het pensioenakkoord bood de mogelijkheid om een evenwichtig pakket aan afspraken te maken.

Afspraken over uw pensioen