Anw-hiaatverzekering verlengd per 1 januari 2021

De huidige vrijwillige Anw-hiaatverzekering bij Achmea wordt per 1 januari 2021 verlengd. De regeling wordt ongewijzigd voortgezet. Wel stijgt voor de deelnemers de premie flink. De Rabobank heeft voor deze verlenging offertes van verschillende partijen vergeleken. Uit de vergelijking bleek dat de huidige aanbieder Achmea nog steeds de laagste premies heeft.

Wat wordt de premie in 2021?
Dit zijn de indicatieve premiebedragen per 1 januari 2021. Let op: de bedragen in die tabel zijn nog gebaseerd op het verzekerd bedrag van 2020. De premietabel wordt aangepast zodra het verzekerde bedrag voor 2021 bekend is. U ziet in de tabel het bedrag per jaar en per maand. U betaalt zelf 70% van de premie. De werkgever betaalt 30%.

Wilt u de Anw-hiaatverzekering stopzetten vanaf 1 januari 2021?
Doe dit dan voor 1 januari 2021. Uw partner heeft dan geen aanspraak meer op een extra uitkering, naast het partnerpensioen, na uw overlijden. U kunt de verzekering opzeggen via Rabobank Pensioenfonds bij Anw-hiaatverzekering.

Verlenging van de Anw-hiaatverzekering lang onzeker
Het was een lange tijd onzeker of Achmea deze regeling nog wilde uitvoeren. Uiteindelijk bleken slechts 2 partijen de vrijwillige Anw-hiaatverzekering aan te bieden, tegen een flink hogere premie. Daarom ook heeft Rabobank Achmea gevraagd of het bereid is om de huidige Anw-hiaatverzekering te verlengen. Uiteindelijk is Achmea hiermee akkoord gegaan en heeft een voorstel uitgebracht voor een tijdelijke verlenging van het huidige contract.

Rabobank verwacht de Anw-hiaatverzekering in de huidige opzet niet nog heel lang (ongeveer 2 tot 4 jaar) voort te kunnen zetten. Dit vanwege de ontwikkelingen in de nieuwe pensioenwetgeving.

Toelichting premieverhoging
Hoewel hoger dan de huidige premie, is de nieuwe premie wel aanzienlijk lager dan de premie van de andere marktpartijen. Achmea verhoogde de premies met 15% - 25%, afhankelijk van de leeftijd. Een deel van de verhoging komt doordat de uitvoeringskosten die voorheen nog uit het winstdelingsdepot gefinancierd werden, nu onderdeel uitmaken van de premie. De premieholiday was eerder al op 1 juni 2019 beëindigd.