Financiƫle situatie niet verslechterd

Terwijl ons land in een harde lockdown gekomen is, loopt de uitvoering van de processen van ons pensioenfonds gewoon door. Alle hoofduitvoerders melden dat er geen verstoringen zijn in de werkzaamheden van henzelf of van hun onderaannemers. Het ziekteverzuim is niet uitzonderlijk, ondanks alarmerende berichten over de grote toename van het aantal besmettingen. De cybersecuritymaatregelen blijken afdoende. De pensioenuitkeringen vinden gewoon, zoals u gewend bent, iedere maand op tijd plaats.

Onze actuele dekkingsgraad heeft zich redelijk hersteld van het dieptepunt in maart (99%) naar bijna 110% eind november. Ten opzichte van het begin van dit jaar betekent dit een stijging van 3 punten. De actuele dekkingsgraad heeft zich, in verhouding tot andere fondsen, die gemiddeld juist te maken hadden met een daling, dus goed gehouden. Onze herijkte beleggingsstrategie met een verhoogde risicospreiding heeft hieraan bijgedragen. Lees meer over de ontwikkeling van de actuele en beleidsdekkingsgraad.

Ook op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen hebben we in 2020 veel stappen gezet. Zo zijn we meer kolen en teerzanden gaan uitsluiten wat al zorgt voor een 31% lagere CO2 uitstoot binnen onze aandelenportefeuille. Om onze overige ambities op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) nog beter te verankeren, ontwikkelen wij momenteel een eigen wereldwijde aandelenbenchmark.

Daarnaast biedt onze portefeuille in infrastructuur mooie kansen om een positieve bijdrage te leveren aan de klimaatagenda. 35% Van onze infrastructuur beleggingen willen wij investeren in duurzame energie. Op de ranglijst van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) stegen wij dit jaar van plek 26 naar plek 17.

Voor obligaties en vastgoed was 2020 tot nu toe een redelijk jaar. Hoewel winkels en horeca natuurlijk erg onder druk staan door de coronacrisis. Onze Nederlandse vastgoedportefeuille won voor de tweede jaar op rij de prijs voor de best renderende portefeuille in Nederland.

Dit is onze laatste update dit jaar over deze bijzondere periode. Hoewel de coronacrisis diepe sporen achterlaat in onze samenleving en onze economie, zijn wij blij dat de financiële positie van ons pensioenfonds in deze moeilijke tijd niet is verslechterd en zelfs wat beter is geworden. Dit jaar heeft verder in het teken gestaan van de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling voor de komende twee jaar. De cao-onderhandelingen over de primaire arbeidsvoorwaarden hebben niet geresulteerd in een akkoord tussen werkgever en vakbonden, maar dit heeft geen gevolgen voor de nieuwe pensioenregeling.

Wij wensen al onze deelnemers en gepensioneerden, en ook de overige stakeholders van ons pensioenfonds hele fijne feestdagen. We bevinden ons nu, ook figuurlijk, in de donkerste periode van het jaar. Ook al is deze Kerst anders dan andere jaren, en voor sommigen van ons extra moeilijk vanwege de lockdown, er is licht aan het einde van de tunnel.

Blijf gezond!