Bedrag ineens op pensioendatum

Op pensioendatum 10% van de waarde van uw ouderdomspensioen opnemen als een bedrag ineens. Vanaf 1 januari 2022 zou deze keuzemogelijkheid een wettelijk recht zijn. Maar deze keuzemogelijkheid is een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023.

De ‘opname ineens bij pensionering’ is één van de afspraken uit het Pensioenakkoord. Kabinet en sociale partners stemden in de zomer van 2020 in met de uitwerking van dit akkoord.

Waarom dit uitstel?
De Tweede Kamer bracht op het laatste ogenblik wijzigingen aan in de regeling. Maar die aanpassingen bleken voor pensioenfondsen niet goed uitvoerbaar. Daarom besloot het kabinet de keuzemogelijkheid uit te stellen. Zo is er tijd om de regeling aan te passen.

Komt uw pensioen in zicht?
Als u vóór 2023 met pensioen gaat dan komt de verruiming van de keuzemogelijkheid voor u te laat. Laat u in 2023 of later uw pensioen ingaan? Dan biedt de verruiming nieuwe kansen. Denk aan het aflossen van de hypotheek, het maken van een reis of het energiezuinig maken van de woning. Bij Rabobank Pensioenfonds kunt u nu al wel kiezen voor een tijdelijk hogere pensioenuitkering in het begin.

Lees meer over de huidige keuzemogelijkheden in uw pensioenregeling.