Beleidsdekkingsgraad opnieuw iets gestegen

Wilt u weten hoe ons pensioenfonds er financieel voor staat? Kijk dan naar onze dekkingsgraad. Die laat de verhouding zien tussen de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen en het vermogen dat we hebben.

De beleidsdekkingsgraad is in februari 2021 gestegen van 105,5% naar 106,3%. Het minimaal vereiste niveau voor de beleidsdekkingsgraad is 104,2%. De beleidsdekkingsgraad ligt boven het vereiste niveau. Er is geen dekkingstekort. Maar er is nog wel een reservetekort.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad is belangrijk. Beslissingen over het indexeren en verlagen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad aan het eind van elk jaar genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, is deze dekkingsgraad stabieler dan de actuele dekkingsgraad.

Wat betekent een reservetekort voor u?
Op dit moment heeft de lage dekkingsgraad geen invloed op uw pensioen. Eerder hebben we al besloten om de pensioenen in 2020 niet te indexeren. Dit draagt bij aan het herstel van de financiële situatie. We zijn vanzelfsprekend wel extra alert en spreken van ‘verscherpte dijkbewaking’. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet, maar we hoeven geen extra maatregelen te nemen.

Elke maand kunnen de dekkingsgraden veranderen. De hoogte hangt vooral af van de rente en van de waarde van onze beleggingen.

Meer over onze financiële situatie

Meer over het herstelplan 2019

Meer over het verloop van het herstel (pdf)