Nog even volhouden!

Er is licht aan het einde van de corona-tunnel, maar het is wel een lange tunnel. Nog even volhouden! Het voorjaar komt eraan, de dagen worden langer en over een maand staat de natuur uitbundig in bloei. Wij gunnen iedereen de benodigde energie om die laatste paar maanden van de pandemie door te komen.

Ondertussen lopen de werkzaamheden van het pensioenfonds en onze uitvoerders gewoon door. Iedere maand bespreken wij of er verstoringen zijn, bij de uitvoerders zelf en in de keten daarachter. Dat is gelukkig niet het geval. Het ziekteverzuim blijkt al een jaar niet of nauwelijks af te wijken van wat normaal is, ondanks de pandemie. Wel zien we een druk op het welbevinden van onze medewerkers. Daar wordt dan ook aandacht aan besteed. Met het voorjaar onderweg zien we vaker dat medewerkers samen wandelen. Het zorgt voor een mentale opkikker om elkaar weer eens in het echt te ontmoeten.

Bij de maandelijkse controle van de uitvoering van de werkzaamheden vragen we ook altijd of zich cybercrime incidenten hebben voorgedaan. Cybercrime staat hoog op ons lijstje van potentiële bedreigingen. Daarom hebben wij én onze uitvoerders beheersmaatregelen genomen om te voorkomen dat cybercriminelen kunnen toeslaan. Wij hebben ook in de afgelopen periode geen last gehad van dit soort activiteiten. De pensioenuitkeringen vinden ongestoord plaats.

Economische gevolgen
Een aantal economische sectoren heeft nog altijd zwaar te lijden onder de effecten van de pandemie. Maar de financiële markten blijven vertrouwen hebben in een herstel van de economie onder andere door stimuleringspakketten en de effecten van de vaccinatieprogramma’s. De stijging van de prijzen van veel financiële activa zorgen voor aanhoudende druk op de rendementsverwachtingen. Het optimisme van de markten moet wel in stand blijven, want anders kan er zomaar een (flinke) correctie komen. De rente en de inflatieverwachtingen laten wel een ander beeld zien dan voorheen. Het verwachte herstel van de vraag naar goederen en diensten leidt tot hogere verwachte inflatie en dit oefent een opwaartse druk uit op de rentes op de kapitaalmarkt. Knelpunten die zich hier en daar in de productiecapaciteit voordoen, stimuleren die hogere verwachte inflatie.

De actuele dekkingsgraad van ons fonds is sinds het begin van dit jaar gestegen van, afgerond, 110 naar 116 %. Onze beleggingsportefeuille richt zich vooral op risicospreiding en beschermt op deze manier de pensioenen tegen de onzekerheden. Schommelingen in de dekkingsgraad kunnen echter niet worden voorkomen.