Wijziging Lifecycle beleggingen Flexioen

Bij Rabobank Pensioenfonds kunt u vrijwillig extra pensioen opbouwen via Flexioen. De opbouw van het kapitaal gebeurt via een vrijwillige beschikbare premieregeling. Dit betekent dat de hoogte van het pensioenkapitaal afhankelijk is van de betaalde premie en de behaalde beleggingsopbrengsten.

De premies worden standaard belegd via het Lifecyle principe
Rabobank Pensioenfonds heeft de beleggingen in de lifecycles op een aantal punten verbeterd.

Waarom worden de beleggingen aangepast?
Het pensioenfonds volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de markt en met Robeco worden de beleggingsfondsen ieder jaar van een update voorzien. Vanuit het beleggingsbeleid voor de basispensioenregeling is gekeken naar de mogelijkheden om duurzamer te beleggen en de kosten van de beleggingsfondsen te verlagen. Ook is onderzocht of in de lifecycles de huidige rendementsveronderstellingen passen bij de allocatie naar leeftijd.

Wat wordt er verbeterd?

1. Verduurzaming van de zakelijke waarden beleggingen
De beleggingen worden verdeeld over 2 typen beleggingsportefeuilles:
•  Een rendementsportefeuille: gericht op het behalen van een hoger rendement.
•  Een beschermingsportefeuille: gericht op het bieden van meer zekerheid dichter naar de pensioendatum.

Het beleggingsfonds dat wordt gebruikt voor de rendementsportefeuille bestaat volledig uit fondsen die ESG (Environmental, Social & Governance) criteria standaard meenemen in hun beleggingen. Bedrijven die slecht scoren op bovengenoemde criteria, zoals tabak en wapens, worden uitgesloten.

2. Green bonds worden toegevoegd aan de beschermingsportefeuille
Green bonds zijn obligaties voor duurzame projecten met een positieve impact op het milieu.

3. Goedkopere beleggingsfondsen
De nieuwe beleggingsfondsen worden goedkoper ingekocht en zorgen voor lagere kosten voor de deelnemers. Hier vindt u de beleggingskosten:

Beleggingskosten

4. Lifecycles worden aangepast
In de nieuwe lifecycles wordt het risico op een latere leeftijd afgebouwd waardoor de kans op een hoger rendement toeneemt.

Meer over Flexioen en lifecycle beleggen