Einde pandemie in zicht

Al kort na het uitbreken van de pandemie hebben wij 2 crisisteams ingesteld die de vinger aan de pols hielden ten aanzien van de financiële ontwikkelingen en de proceskant van het pensioenfonds.

Het financiële crisisteam werd na enkele maanden opgeheven, toen wij beter zicht hadden op de gevolgen van de pandemie op onze dekkingsgraad. Het niet-financiële crisisteam hield zich bezig met het monitoren van de continuïteit van de processen: zoals de uitvoering van de pensioenregeling, waaronder het betalen van de uitkeringen en alle bijbehorende werkzaamheden door onszelf en onze uitvoeringsorganisaties, het ziekteverzuim van medewerkers en de beheersing van cybersecurityrisico’s.

Vaak hebben wij hier op deze plaats over geschreven en steeds was de boodschap dat er zich geen ongewenste ontwikkelingen voor hadden gedaan. Nu dat het vaccinatieprogramma op stoom is gekomen en de verwachting van verdere normalisatie gerechtvaardigd lijkt, zien de leden van het niet-financiële crisisteam geen aanleiding meer om de bijeenkomsten ervan voort te zetten. Binnenkort wordt dit voornemen in het bestuur van het fonds besproken.

Dat wil uiteraard niet zeggen dat wij al de onderwerpen waar het team zich op richtte niet meer monitoren. Dat gebeurt nog steeds, nu vanuit de reguliere werkzaamheden.

Financiële situatie
Onze dekkingsgraad laat vanaf het begin van het jaar een stijgende trend zien, gestimuleerd door een stijging van de aandelenmarkt van ca 12% voor ontwikkelde markten en circa 8% voor ontwikkelingslanden. Ook de rente steeg licht, en hoewel wij juist heel goed beschermd zijn tegen dalingen van de rente, profiteerden wij door onze swaption portefeuille toch mee van deze lichte stijging.

Door het uitrollen van de vaccinatieprogramma’s keren steeds meer (met name ontwikkelde) landen terug naar normaal. Het vertrouwen in economisch herstel is groot. Een verandering is de toegenomen rol van overheden hierin. De vraag die menig econoom bezig houdt, is of het herstel van de wereldeconomie nu gepaard zal gaan met hogere inflatie.