Pensioenen op 1 juli 2021 niet verhoogd

We proberen uw pensioen elk jaar te laten meegroeien met de prijzen. Als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is, indexeren wij uw pensioen elk jaar op 1 juli.

Waarom kunnen de pensioenen niet worden geïndexeerd?
We kijken daarvoor naar de hoogte van de beleidsdekkingsgraad op 31 december 2020. Wanneer de beleidsdekkingsgraad op dat moment lager is dan 110%, worden de pensioenen niet geïndexeerd. Eind december 2020 was onze beleidsdekkingsgraad 105,1%.

De inflatie was 1,53%
De inflatie door de prijsstijging kunnen we nu dus niet compenseren met een verhoging van de pensioenen. Voor de hoogte van de inflatie kijken we naar de stijging van de CBS consumentenprijsindex, alle huishoudens afgeleid, over de periode april 2020 - april 2021. Deze stijging was 1,53%. We halen deze gemiste indexatie later niet in.

Indexatie in de toekomst
Of we volgend jaar in staat zijn om de pensioenen wel te indexeren is niet zeker. Dat is afhankelijk van de economische ontwikkelingen en het daarmee samenhangende verloop van de beleidsdekkingsgraad.

Meer informatie

Dekkingsgraad

Ons indexatiebeleid.