Rabobank Pensioenfonds doet mee aan actie klein pensioen

Pensioenfondsen mogen kleine pensioenen van oud-deelnemers waarvan de opbouw vóór 1 januari 2018 is gestopt nu automatisch overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerders. Rabobank Pensioenfonds doet hier ook aan mee.

Waarom pensioen overdragen?
Het voordeel van overdracht is dat al uw pensioen wordt samengevoegd tot één groter pensioen. Het kleine pensioen wordt dan niet afgekocht op de pensioendatum. Daardoor houdt u met (meerdere) kleine pensioenen een beter pensioen.

Wat is afkopen?
Het pensioenfonds mag uw kleine pensioen afkopen als uw pensioen ingaat. U krijgt dan direct 1 pensioenbedrag en geen maandelijks pensioen als uw pensioen ingaat.

Wat is een klein pensioen?
Een klein pensioen is lager dan € 503,24 (in 2021) bruto per jaar. Pensioenuitvoerders mogen een klein pensioen waarvan de opbouw ná 1 januari 2018 is gestopt automatisch overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder.

Eenmalige gezamenlijke actie
Is de opbouw vóór 1 januari 2018 gestopt? Dan geldt geen automatische overdracht. Pensioenuitvoerders die dat willen kunnen dit nu eenmalig overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder.

Bouwde u bij ons een klein pensioen op?
Wij zorgen er dan voor dat dit pensioen naar de pensioenuitvoerder gaat waar u nu pensioen opbouwt. Bouwt u geen pensioen op bij een andere pensioenuitvoerder? Dan blijft uw pensioen gewoon bij ons staan en sturen wij elk jaar een pensioenoverzicht.

Staat er bij een andere pensioenuitvoerder een klein pensioen van u?
Dan ontvangen wij mogelijk een inkomende waardeoverdracht van deze pensioenuitvoerder. Maar alleen als u nu bij ons pensioen opbouwt. En als de andere uitvoerder meedoet met de eenmalige actie.

U hoeft niets te doen
De overdracht gebeurt automatisch. Dat betekent dat u niet hoeft in te stemmen met de waardeoverdracht. En er kan geen bezwaar worden gemaakt. De ontvangende uitvoerder informeert u als er een automatische waardeoverdracht heeft plaatsgevonden.

Hoe weet u of een klein pensioen heeft?
Hoeveel pensioen u heeft opgebouwd, ziet u op uw pensioenoverzicht (UPO) bij MijnPensioen. Wilt u weten waar u verder nog (klein) pensioen heeft staan? Ga dan naar mijnpensioenoverzicht.nl.