Beleidsdekkingsgraad stijgt ook in juli

Wilt u weten hoe ons pensioenfonds er financieel voor staat? Kijk dan naar onze dekkingsgraad. Die laat de verhouding zien tussen de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen en het vermogen dat we hebben.

De voorlopige beleidsdekkingsgraad is in juli 2021 gestegen van 111,2% naar 112,2%*
Het minimaal vereiste niveau voor de beleidsdekkingsgraad is 104,2%. De beleidsdekkingsgraad ligt boven het minimaal vereiste niveau. Er is geen dekkingstekort. Maar er is nog wel een reservetekort, omdat de beleidsdekkingsgraad onder het vereiste niveau ligt.

meter voorlopige dekkingsgraad Rabobank Pensioenfonds tot en met juli 2021

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden
De hoogte van de beleidsdekkingsgraad is belangrijk. Beslissingen over het indexeren en verlagen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad aan het eind van elk jaar genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, is deze dekkingsgraad stabieler dan de actuele dekkingsgraad.

De (voorlopige) actuele dekkingsgraad per eind juli 2021 is 117,4%*
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien.

Dekkingsgraad

* gebaseerd op de aan DNB gerapporteerde dekkingsgraden. Rond de 25e van de maand publiceren we de definitieve dekkingsgraden, inclusief oorzaak van de ontwikkeling daarvan, en het vereist eigen vermogen. Kijk hiervoor bij Dekkingsgraad