Pensioenfonds in MAX Meldpunt

Het televisieprogramma MAX Meldpunt besprak vrijdag 8 oktober een klacht van een deelnemer aan het Rabobank Pensioenfonds rond verevening van pensioen na scheiding. Het pensioenfonds heeft contact gehad met de deelnemer en heeft inmiddels de klacht afgehandeld, Rabobank Pensioenfonds vordert het te veel ontvangen pensioen van de deelnemer niet terug. Het pensioenfonds biedt excuses aan voor het feit dat de verwerking van de echtscheiding van de betrokkene, ruim 20 jaar terug, niet was uitgevoerd en voor de duur van de afhandeling van haar klacht.

Wat was de situatie?
De verdeling van het pensioen door de echtscheiding was ten onrechte niet uitgevoerd in de pensioenadministratie van het Rabobank Pensioenfonds. Pas bij het bereiken van de AOW-leeftijd van de deelnemer werd duidelijk dat de verdeling van het pensioen niet was uitgevoerd. Hierdoor ontving de deelnemer afgelopen jaren te veel pensioen, en had de ex-partner al eerder een uitkering moeten ontvangen.

Niet terugvorderen
Rabobank Pensioenfonds had in eerste instantie bij de deelnemer het algemene beleid gehanteerd om te veel ontvangen pensioen terug te vorderen. Dit vanuit het belang van de overige deelnemers binnen het fonds. In deze specifieke uitzonderlijke situatie was dit echter niet terecht. Daarom besloot het pensioenfonds het te veel ontvangen bedrag niet terug te vorderen.

Het pensioenfonds heeft excuses aangeboden voor de duur van de afhandeling van de klacht en het ongemak dat betrokkene hiermee is bezorgd. Dit had niet mogen gebeuren. Dat is buitengewoon vervelend voor alle betrokkenen.

Heeft u vragen?
We kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van de uitzending vragen heeft. Bijvoorbeeld als u zelf gescheiden bent. Neem dan contact met ons op. Informatie over scheiding en pensioen vindt u ook op onze website.

Kijk ook op uw pensioenoverzicht dat Rabobank Pensioenfonds elk jaar beschikbaar stelt. Vergelijk het pensioenoverzicht van voor en na de scheiding. Het pensioen van een ex-partner is, als uw echtscheiding door het pensioenfonds is verwerkt, van uw pensioen afgehaald. Op het overzicht ziet u ook hoeveel uw ex-partner ontvangt.