Goed nieuws: geen reservetekort meer

Vanaf eind september heeft Rabobank Pensioenfonds geen reservetekort meer. Onze beleidsdekkingsgraad is eind september namelijk gestegen tot 114,4% en ligt hiermee boven de vereiste dekkingsgraad van 113,9% per eind september.

Pensioenfonds ‘uit herstel’
Rabobank Pensioenfonds had een herstelplan omdat eind september 2019 de beleidsdekkingsgraad gedaald was onder het wettelijk vereiste niveau. Eind september 2021 was onze beleidsdekkingsgraad (114,4%) weer hoog genoeg en is het fonds ‘uit herstel’.

Wie bepaalt of het pensioenfonds ‘uit herstel’ is?
De Nederlandsche Bank houdt toezicht op de financiële situatie van pensioenfondsen in Nederland. Daarom melden we iedere maand bij DNB wat de beleidsdekkingsgraad is. Ligt deze dekkingsgraad onder het vereiste niveau, dan moet het pensioenfonds een herstelplan indienen bij DNB. Dit plan geeft aan in hoeveel jaren het pensioenfonds, op basis van wettelijk voorgeschreven regels en uitgangspunten, weer uit herstel is en hiermee een gezonde financiële positie heeft. Het pensioenfonds is ‘uit herstel’ nu de beleidsdekkingsgraad aan het einde van het kalenderkwartaal boven het wettelijk vereiste niveau ligt.

Wat betekent dit voor uw pensioen?
Dat we ‘uit herstel’ zijn, is goed nieuws. Of we de pensioenen in 2022 (gedeeltelijk) kunnen verhogen, hangt af van de financiële situatie eind 2021. Het bestuur neemt hier in 2022 een besluit over.

Meer over de dekkingsgraden