Onze pensioenregeling vanaf 2023

Zoals wellicht bekend hebben Rabobank en de vakorganisaties (De Unie, CNV Vakmensen en FNV Finance) in juli 2020 nieuwe afspraken gemaakt voor de pensioenregeling voor de periode van 2021 en 2022. Onderdeel van deze afspraken was dat de Rabobank met de vakorganisaties en het Rabobank Pensioenfonds verder gaan onderzoeken wat de gewenste invulling is van de pensioenregeling vanaf 1 januari 2023. De intentie was om per 1 januari 2023 over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel.

Werkgroep pensioen om regeling vanaf 2023 vorm te geven
De werkgroep van cao-partijen en het Rabobank Pensioenfonds heeft geconstateerd dat het niet haalbaar is om al per 1 januari 2023 over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit heeft te maken met het nog niet beschikbaar zijn van definitieve wetgeving (pas in de loop van 2022 verwacht), de wens tot gedegen onderzoek en besluitvorming inzake de mogelijke varianten in het nieuwe pensioenstelsel en de benodigde implementatietijd van een nieuwe regeling. Dit betekent dat de werkgroep zich nu zal richten op hoe de (tijdelijke) regeling er vanaf 1 januari 2023 tot aan de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel eruit kan zien.

Mogelijke pensioenregeling vanaf 2023
De werkgroep heeft in september 2021 twee opties voor de pensioenregeling vanaf 2023 gepresenteerd aan de cao partijen, namelijk:

  • de voortzetting van de huidige regeling, of
  • een overstap naar een nieuwe regeling die past in de huidige wetgeving maar ook al voorsorteert op toekomstige wetgeving.

De verwachting is dat er eind 2021 meer duidelijkheid is over de te nemen stappen voor de pensioenregeling per 1 januari 2023. We informeren u hier op dat moment verder over.