Beleidsdekkingsgraad stijgt verder in oktober

Wilt u weten hoe ons pensioenfonds er financieel voor staat? Kijk dan naar onze dekkingsgraad. Die laat de verhouding zien tussen de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen en het vermogen dat we hebben.

De voorlopige beleidsdekkingsgraad is in oktober 2021 gestegen van 114,4% naar 115,6%*
Het minimaal vereiste niveau voor de beleidsdekkingsgraad is 104,2%. De beleidsdekkingsgraad ligt boven het minimaal vereiste niveau. Onze voorlopige beleidsdekkingsgraad ligt ook boven de vereiste dekkingsgraad van eind september. Het fonds is vanaf eind september ‘uit herstel’. Zie ook het nieuwsbericht van 27 oktober.

DGokt-meter2021

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden
De hoogte van de beleidsdekkingsgraad is belangrijk. Beslissingen over het indexeren en verlagen van het pensioen worden namelijk op basis van deze dekkingsgraad aan het eind van elk jaar genomen. Door gebruik te maken van een gemiddelde, is deze dekkingsgraad stabieler dan de actuele dekkingsgraad.

De (voorlopige) actuele dekkingsgraad per eind oktober 2021 is 120,3%*
De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad per maand. Deze dekkingsgraad kan erg schommelen en laat de gevolgen van financiële ontwikkelingen meteen zien.

Lees meer over de dekkingsgraad.

* gebaseerd op de aan DNB gerapporteerde dekkingsgraden. Rond de 25e van de maand publiceren we de definitieve dekkingsgraden, inclusief oorzaak van de ontwikkeling daarvan, en het vereist eigen vermogen. Kijk hiervoor bij Dekkingsgraad.