Aandelenportefeuille meer duurzaam en klimaatvriendelijk

In december is de nieuwe aandelenstrategie van het Rabobank Pensioenfonds van start gegaan. Dit is een belangrijke stap richting meer duurzaam en klimaatvriendelijk beleggen. We hebben een eigen wereldwijde aandelenbenchmark gemaakt, die goed aansluit bij onze doelstellingen voor verantwoord beleggen.

De nieuwe aandelenstrategie brengt 4 voordelen met zich mee
Ten eerste verbetert de duurzaamheidsscore van de aandelenportefeuille, omdat we niet meer beleggen in bedrijven met een lage ESG-score.

Daarnaast bereiken we een halvering van de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille in 2022, gemeten ten opzichte van medio 2019.

Ten derde brengen we de aandelenbeleggingen meer in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, waarbij het accent voor ons pensioenfonds ligt op voedselzekerheid en klimaat.

En ten slotte realiseren we ook een flinke verlaging van de beheerkosten. We blijven aan de weg timmeren door ook andere beleggingen te verduurzamen, zoals bedrijfsobligaties, vastgoed en infrastructuur.


Wil je meer over weten over de nieuwe aandelenstrategie?
Lees dan het interview met Karin Merkus (uitvoerend bestuurder beleggingsbeleid) en Pieter van der Ende (investment manager) in de RaboBand van december.

Interview Raboband december 2021

Raboband is het onafhankelijke ledenblad van de VG-Rabobank. Iedereen die bij de Rabobank heeft gewerkt en daar pensioenrechten heeft opgebouwd kan lid worden van deze vereniging: vgrabobank.nl/meer-weten.