Onderhandelingen over nieuwe pensioenregeling Rabobank

Vanaf eind februari gaan Rabobank en de vakorganisaties De Unie, FNV Finance en CNV Vakmensen met elkaar om tafel om te onderhandelen over een nieuwe pensioenregeling voor 2023 en verder. De huidige pensioenregeling loopt af aan het einde van dit jaar. De cao-partijen onderhandelen gelijktijdig ook over andere arbeidsvoorwaarden.

Er zijn twee landelijke ontwikkelingen die voor pensioen een rol spelen:
1. Lage marktrente
De pensioenen in Nederland hebben al enkele jaren te maken met een lage marktrente, waardoor het lastig is om het huidige opbouwpercentage (1,7%) te handhaven.
2. Landelijk pensioenakkoord
In 2020 is er landelijk een nieuw pensioenakkoord afgesproken. Rabobank en de vakorganisaties hebben in 2021 een werkgroep gevormd die kijkt naar de effecten van dit pensioenakkoord op de Rabobank pensioenregeling. Naar verwachting wordt later dit jaar de wet- en regelgeving over het nieuwe pensioenakkoord afgerond. Het is van belang om bij de afspraken die we nu gaan maken hier rekening mee te houden. Daarbij wordt gekeken naar de belangen van alle deelnemers aan de pensioenregeling (medewerkers, oud-medewerkers en gepensioneerden). Het pensioenakkoord gaat uit van pensioenopbouw in een zogenaamde premieregeling. Bekijk hoe dit werkt in de video op Rijksoverheid.nl.

Als de cao-partijen afspraken hebben gemaakt over de nieuwe pensioenregeling, beoordeelt Rabobank Pensioenfonds of de belangen van (oud-)medewerkers en gepensioneerden evenwichtig zijn afgewogen en of Rabobank Pensioenfonds de regeling kan uitvoeren.

Via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de onderhandelingen en de gevolgen voor de pensioenregeling.