Komt u ons VO versterken?

Per 1 juli zijn er door een aantal vertrekkende leden diverse vacatures binnen het verantwoordingsorgaan (VO). Het gaat om 3 vacatures voor de actieven en 3 vacatures voor de gepensioneerden.

Wilt u de komende 4 jaar meepraten over het beleid van ons pensioenfonds?
En voldoet u aan de gestelde eisen? Solliciteer dan naar een plek in ons verantwoordingsorgaan (VO).

Profielschets (pdf)

Onze organisatie

Procedure (pdf)

Het VO heeft een belangrijke taak binnen Rabobank Pensioenfonds
Zo oordeelt het VO jaarlijks over de besturing van het pensioenfonds. En het adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over het te voeren beleid. Het VO bestaat uit 15 leden: 8 leden namens de deelnemers en 7 namens de pensioengerechtigden. De leden van het VO worden gekozen door deelnemers die pensioen opbouwen. En door de pensioengerechtigden die maandelijks een pensioen van het fonds krijgen. De zittingstermijn bedraagt 4 jaar. De leden van het VO kunnen tweemaal herbenoemd worden.

Enthousiast en geïnteresseerd? Solliciteer dan uiterlijk 15 maart!
Stuur uw motivatiebrief en CV per e-mail. Vermeld in de onderwerpregel: vacature VO actieven óf vacature VO gepensioneerden. Maak bij uw motivatie duidelijk waarom u de geschikte persoon bent voor deze vacature. Ga hierbij in op de eisen die in het functieprofiel staan onder het kopje 'Hoe beoordelen wij uw sollicitatie?'

Op 24 maart maakt de selectiecommissie uit de ontvangen sollicitaties een eerste selectie
De selectiecommissie bestaat uit 2 leden van het bestuur en 2 leden van het VO. U hoort uiterlijk 25 maart of we u uitnodigen voor een gesprek. De selectiecommissie draagt uiteindelijk de meest geschikte kandidaten voor aan het bestuur. Het bestuur benoemt de kandidaten per 1 juli 2022. In juni publiceren we de nieuwe leden van het VO op deze website.

Heeft u nog vragen over de vacature of de procedure?
Stuur dan een e-mail met uw vraag. Vermeldt u ook uw telefoonnummer? Dan nemen wij telefonisch contact met u op.