Oorlog in Oekraïne

In de nacht van 23 op 24 februari is Rusland Oekraïne binnengevallen. De gevolgen hiervan zijn op dit moment niet in te schatten, we leven mee met alle getroffenen.

Rabobank Pensioenfonds belegt voor een zeer gering deel van de portefeuille (circa 0,08%) in Russische ondernemingen. Er wordt niet belegd in Russische obligaties of staatsdeelnemingen. De directe impact op de portefeuille is op dit moment klein. Wat de gevolgen zijn voor de economie en de financiële markten is nu nog niet te voorspellen. We monitoren de ontwikkelingen op de voet.