Update Oorlog in Oekraïne

Rabobank Pensioenfonds is geschokt door het aanblijvende en toenemende geweld dat gepaard gaat met de Russische inval in Oekraïne. Ons medeleven gaat uit naar alle getroffenen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

Rabobank Pensioenfonds heeft Rusland al lange tijd op de uitsluitingslijst staan. Ons uitsluitingsbeleid is gebaseerd op verschillende normatieve uitgangspunten waaronder mensenrechten, arbeidsrechten, en minimale normen op het gebied van milieu en anti-corruptie. Voor het uitsluitingsbeleid van landen baseren wij ons op sanctiewetgeving vanuit de VN en de EU.

Uitsluiten betekent dat wij al geruime tijd niet beleggen in obligaties van de Russische overheid en niet in bedrijven die voor meer dan 50% in de handen zijn van de Russische overheid (staatsobligaties en staatsbedrijven). We beleggen nog wel in een klein aantal Russische bedrijven die niet in de handen zijn van de Russische overheid. Deze Russische niet-staats ondernemingen zijn maar een zeer klein deel van onze totale portefeuille (minder dan 0,08%) en ons huidige beleid hierover wordt momenteel heroverwogen.

De EU heeft met bondgenoten afgesproken om een aantal Russische banken af te sluiten van het internationale betalingssysteem SWIFT. Wij hebben geen deelnemers die hun pensioen ontvangen op een bankrekening van een dergelijke bank.

De ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne volgen elkaar snel op, ook op het gebied van cybercrime dreigingen. Wij zijn, net als onze uitbestedingspartners, zeer alert op de dreiging van cybercriminaliteit. We zien op dit moment geen aanwijzingen voor digitale aanvallen die in relatie staan tot Oekraïne.