Voortgang cao-onderhandelingen

Maart is de maand van de gesprekken tussen Rabobank en de vakorganisaties De Unie, FNV Finance en CNV Vakmensen over een nieuwe cao, inclusief een pensioenregeling. De eerste bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden. Onderwerp van gesprek was de pensioenregeling vanaf 2023. In de tweede helft van maart worden tijdens onderhandelingsgesprekken ook andere arbeidsvoorwaarden, waaronder loon, besproken.

Voor pensioen zijn er twee scenario’s die worden besproken: een verlenging van de huidige regeling en een nieuwe regeling die al meer aansluit op het toekomstige pensioenstelsel. Binnen deze mogelijkheden zijn er allerlei keuzes die gemaakt kunnen worden. Cao-partijen werken eraan om de verschillende keuzes inzichtelijk te maken.