Marjolein Sol nieuwe niet-uitvoerend bestuurder

Marjolein Sol (1963) is per 1 april 2022 door het bestuur van het pensioenfonds benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder. Zij volgt Harry de Roo op, die per 15 februari 2022 het bestuur heeft verlaten. Hij was bestuurder namens de pensioengerechtigden, met specifieke deskundigheid op het gebied van vermogensbeheer.

Voordracht na brede oproep tot sollicitatie
In november 2021 deden we een brede oproep tot kandidaatstelling voor deze functie, onder andere in een nieuwsbericht op deze website. Uit een groep sterke kandidaten werd Marjolein Sol als meest geschikt beoordeeld. Zij is door het bestuur voorgedragen aan de pensioengerechtigde achterban en aan onze toezichthouder DNB. Beiden hadden geen bezwaar tegen haar benoeming.

Ervaren bestuurder met diepgaande kennis over vermogensbeheer
Het bestuur is verheugd over de komst van Marjolein Sol. Zij is een ervaren bestuurder en heeft diepgaande kennis over vermogensbeheer bij pensioenfondsen. Die deed zij op in directiefuncties, bestuursfuncties en toezichtfuncties bij pensioenfondsen en -uitvoeringsorganisaties als Achmea Investment Management en PGGM. Als nevenfuncties is zij actief als bestuursadviseur bij Pensioenfonds Vervoer en lid van de Raad van Toezicht van Pensioenfonds Provisum (tot 1 juli 2022).

Marjolein Sol

Marjolein Sol