De nieuwe Regie is uit

Deze week verschijnt de nieuwe Regie. In deze najaarseditie leest u over de nieuwe pensioenregeling 2023.

De Wet toekomst pensioenen, wat betekent dat? In de media is veel te doen over de Wet toekomst pensioenen die de basis vormt voor het nieuwe pensioenstelsel. Naar verwachting wordt deze nieuwe wet in juli 2023 van kracht. De najaarseditie van de Regie maakt de laatste ontwikkelingen inzichtelijk.

Dit en veel meer leest u allemaal in de nieuwe Regie, het pensioenblad van ons pensioenfonds.

Regie najaar 2022