Wordt u ons nieuwe bestuurslid?

Binnenkort zijn er drie vacatures in het bestuur van het Rabobank Pensioenfonds. Het gaat om twee plekken in het bestuur namens pensioengerechtigden en een plek namens de deelnemers.

Het Rabobank Pensioenfonds voert op duurzame en efficiënte wijze de pensioenregeling uit voor ruim 100.000 mensen die bij Rabobank, en de gelieerde instellingen, te weten BPD Europe BV, De Lage Landen International BV en Obvion NV werken of gewerkt hebben. Het weegt daarbij de belangen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden evenwichtig af. Het bestuur is verantwoordelijk voor het goede reilen en zeilen van het pensioenfonds.

We zoeken enthousiaste kandidaten voor het niet-uitvoerend bestuur
Als niet-uitvoerend bestuurslid beschikt u over de nodige kennis, vaardigheden en eigenschappen om het pensioenfonds goed te kunnen leiden. U heeft bijzondere interesse in pensioen. Niet-uitvoerende bestuurders combineren hun bestuursfunctie veelal met andere werkzaamheden.

Bekijk de profielschets  voor meer informatie en de aanmeldprocedure.