Actuele beleggingsrendementen

Kwartaalrapportage beleggingen
Het fonds behaalde in het 1e kwartaal van 2022 een negatief rendement van -2,4%. De aandelenportefeuille leverde terrein in (-3,2%), terwijl ook de categorie vastrentende waarden in de min noteerde vanwege de relatief sterke rentestijging. Bij de alternatieve beleggingen vormden de grondstoffen een positieve uitschieter met een rendement van ongeveer 30%. De renteafdekking ten opzichte van de marktdekkingsgraad steeg in het 1e kwartaal licht van 83% naar 84%.

Per 1 april 2022 is de portefeuille in lijn gebracht met de vastgestelde normgewichten voor 2022. Op hoofdlijnen betekende dit een afbouw van aandelen ten gunste van de matching portefeuille (teneinde de renteafdekking op peil te houden).

Lees meer over ons beleggingsbeleid en kijk in het jaarverslag voor onze beleggingsresultaten over de afgelopen jaren.

Beleggingsbeleid