Actuele beleggingsrendementen

Over geheel 2020 was het beleggingsrendement van het pensioenfonds 16,47%.

Kwartaalrapportage beleggingen
Het fonds behaalde in Q2 2021 een rendement van 2,82%. Dit resultaat komt voornamelijk voort uit zakelijke waarden. Zo bedroeg het aandelenrendement, opgestuwd door het positieve nieuws rond de vaccinatiegraad, in dit kwartaal ruim 5%. De Europese swaprente steeg per saldo slechts fractioneel in dit kwartaal.

Lees meer over ons beleggingsbeleid en kijk in het jaarverslag voor onze beleggingsresultaten over de afgelopen jaren.

Beleggingsbeleid