Herstelplan

Pensioenfondsen moeten van De Nederlandsche Bank (DNB) een herstelplan opstellen als de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van de vereiste dekkingsgraad ligt.

Waarom heeft het Rabobank Pensioenfonds een herstelplan?
Bij ons pensioenfonds was de beleidsdekkingsgraad eind september 2019 lager dan de vereiste dekkingsgraad. Er is dan sprake van een reservetekort. Daarom hebben we een herstelplan. DNB keurde dit plan goed. Het herstelplan is gebaseerd op de financiële regels van de overheid per 1 januari 2015 (nieuw Financieel Toetsingskader). Zolang de beleidsdekkingsgraad lager blijft dan de vereiste dekkingsgraad, moeten we het lopende plan jaarlijks bijstellen. Eind 2020 was onze beleidsdekkingsgraad (105,1%) lager dan de vereiste dekkingsgraad (115,3%). We hebben het herstelplan daarom geactualiseerd en in maart 2021 ingediend bij DNB. DNB heeft de actualisatie in mei goedgekeurd.

Wat staat er in het herstelplan?
De beleidsdekkingsgraad van Rabobank Pensioenfonds moet volgens de door DNB voorgeschreven rekenmethodiek uiterlijk op 31 december 2030 hoger zijn dan de vereiste dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad eind 2020 (111,8%) is de uitgangspositie voor het geactualiseerde herstelplan. In het herstelplan wordt berekend of dit doel te halen is. We laten in het plan zien wat het te verwachten herstel van de dekkingsgraad de komende 10 jaar is. En welk beleid het pensioenfonds voert om te herstellen. De berekeningen in het plan zijn gebaseerd op door DNB voorgeschreven scenario’s en uitgangspunten. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van het beleid voor 2021. Daarbij gaat het om het premie-, beleggings- en toeslagbeleid van het pensioenfonds.

Verloop van het herstel
Volgens de uitgangspunten van het nieuwe herstelplan is de financiële situatie eind 2022 naar verwachting hersteld. U ziet dit in de grafiek hieronder. Herstel wordt dus ruim binnen de gestelde termijn van 10 jaar verwacht zonder aanvullende maatregelen. In het herstelplan is indexatie naar verwachting vanaf eind 2021 weer deels mogelijk. Hoe het herstel werkelijk verloopt is sterk afhankelijk van de economische ontwikkelingen en het daarmee samenhangende verloop van de beleidsdekkingsgraad.

Ontwikkeling dekkingsgraad

grafiek herstelplan