Ons bestuur

Het bestuur van het Rabobank Pensioenfonds is eindverantwoordelijk voor de pensioenuitvoering en voor een solide vermogens- en balansbeheer. Leidraad bij het besturen van het fonds is de evenwichtige afweging van de belangen van alle bij het fonds betrokken partijen. Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan het verantwoordingsorgaan. Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de realisatie van de doelstellingen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het pensioenfonds en de uitvoering van het pensioenreglement. Het bestuur bestaat op dit moment uit 9 leden: een onafhankelijk voorzitter en niet-uitvoerende bestuurders die voortkomen uit de geledingen van de werkgever (2 leden), werknemers en pensioengerechtigden (3 leden). Daarnaast zijn er 3 onafhankelijke uitvoerende bestuurders belast met de uitvoering van het dagelijks beleid.

Uit het bestuur zijn een Beleggings- en Balansbeheercommmissie, een Auditcommissie, een commissie Klachten en Bezwaarschriften en een Remuneratiecommissie samengesteld.

Kijk hier wie onze bestuursleden zijn en welke (neven)functies ze naast de bestuursfunctie bij het pensioenfonds vervullen.

Onafhankelijk voorzitter  
 Camps Theo Camps
Nevenfuncties:
Hoogleraar Universiteit van Tilburg;
Voorzitter raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds TNO;
Voorzitter Raad van Toezicht vereniging Ons Middelbaar Onderwijs;
Voorzitter Raad van Commissarissen ARN B.V.
Uitvoerende bestuursleden  
 Walschots Bernard Walschots
Nevenfuncties: 
Voorzitter Beleggingscommissie Instituut GAK; 
Lid beleggingscommissie PPI Rabo PGGM.
 karin merkus

Karin Merkus
Nevenfunctie:
Adviseur Toekomstcommissie Pensioenfonds Wonen

 S. Schellekens

Sandra Schellekens
Nevenfunctie:
Penningmeester van Stichting Toys’n Wrap Rotterdam

Niet-uitvoerende bestuursleden  
 Beuken Nicole Beuken
Bestuurslid namens de werkgever
Nevenfuncties:
Onafhankelijk voorzitter van het algemeen bestuur van PME; 
Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Zuid-Limburg Oost; 
Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds Beroepsvervoer over de Weg; 
Bestuurslid Stichting Pensioenregister.
 De Hoon Antoon de Hoon
Bestuurslid namens pensioengerechtigden
  Harry de Roo
Bestuurslid namens pensioengerechtigden
Nevenfuncties:
Lid bestuur (treasurer) Stichting Nationaal Energiebespaarfonds;
Member board of Trustees CIMMYT, Mexico;
Consultant CBA Europe N.V.
 Winterink Joop Winterink
Bestuurslid namens de werkgever
Nevenfuncties:
Directeur Internal Audit VGZ;
Commissaris Rabobank Peelland Zuid.
 JS van Zanden Bas van Zanden
Bestuurslid namens werknemers
Nevenfunctie:
Senior Pension Analyst Financial Market Research.