Ons bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur bij de uitvoering van de pensioenregeling, de communicatie, het risicomanagement en het vermogens- en balansbeheer. Ook zijn de functies van Privacy en Compliance Officer binnen het bestuursbureau belegd.
Kijk hier wie wij zijn en wat onze taken zijn binnen het bestuursbureau.

Naam functie

Frans Avezaat

actuarieel medewerker

Joan Colpa

bestuurssecretaris

Gerard Damen

fondsjurist, compliance en privacy officer

Chris Doornekamp

investment manager

Pieter van der Ende

investment manager

Patrick Kremers

integraal risicomanager

foto

bestuurssecretaris

Eva van Schijndel

managementassistent

Marc van Steenbergen

expert pensioenbeheer

Suzanne van Tienen

managementassistent

Caroline Wisselink

beleidsadviseur pensioenbeheer

Jan de With

manager pensioenbeheer

Sleutelfuncties
In 2019 werden pensioenfondsen verplicht om 3 zogenaamde sleutelfuncties in te richten en daarbij personen of organisaties te benoemen die deze functies vervullen. Er is onderscheid tussen vervullers van de sleutelfuncties – dat zijn personen of organisaties die de taak van de betreffende sleutelfunctie daadwerkelijk uitvoeren – en houders van de sleutelfuncties: degenen die voor de sleutelfunctie verantwoordelijk zijn. Het gaat om de sleutelfuncties actuarieel, integraal risicomanagement en interne audit.

Onze certificerend actuaris, die in dienst is van Willis Towers Watson (WTW), is sleutelfunctiehouder actuarieel, terwijl WTW zelf de vervuller van deze rol is. Vervuller van de interne audit rol is BDO. Houder van die functie is een persoon die op basis van een urencontract onderdeel uitmaakt van het bestuursbureau. Dat geldt ook voor de houder van de sleutelfunctie integraal risicomanagement, waarvan de vervuller de tweedelijns risicomanager is.

Kijk hier wie de houders van de sleutelfuncties zijn:

  • René van de Meerakker – sleutelfunctiehouder actuariële functie
  • Jan Herder – sleutelfunctiehouder interne auditfunctie
  • Peter de Groot – sleutelfunctiehouder risicobeheerfunctie