Ons bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur bij de uitvoering van de pensioenregeling, de communicatie, het risicomanagement en het vermogens- en balansbeheer. Ook zijn de functies van Privacy en Compliance Officer binnen het bestuursbureau belegd.
Kijk hier wie wij zijn en wat onze taken zijn binnen het bestuursbureau.

Naam functie

Chris Doornekamp

investment manager

Lody Geerst

bestuurssecretaris/business manager

Anne-Marit Helmink

communicatieadviseur

Jeane Hendrikx-Eman

Management assistent

Jean-Louis d’Hooghe

bestuurssecretaris

Patrick Kremers

integraal risicomanager

foto

bestuurssecretaris

Marc van Steenbergen

expert pensioenbeheer

Suzanne van Tienen

managementassistent

Chris Veenstra

beleidsadviseur pensioenbeheer

Christiaan Visser

bestuurssecretaris

Mireille van der Wal

fondsjurist, compliance en privacy officer

Caroline Wisselink

beleidsadviseur pensioenbeheer

Sleutelfuncties
Sinds 13 januari 2019 zijn de wijzigingen in de Pensioenwet op grond van de Europese Richtlijn IORP II van kracht. Het bestuur heeft naar aanleiding hiervan de sleutelfuncties ingevoerd in de governance-structuur van het pensioenfonds. Dit betreft de actuariële functie, de interne auditfunctie en de risicobeheerfunctie.

Het bestuur heeft het houderschap en de uitvoering van de actuariële functie belegd bij Towers Watson Netherlands B.V. Het bestuur heeft het houderschap van de interne auditfunctie en van de risicobeheerfunctie belegd bij 2 externe deskundigen. BDO Risk Advisory Services (BDO) voert de interne auditfunctie uit. De risicobeheerfunctie is in handen van Sprenkels & Verschuren. De persoon die deze functie vervult, is onderdeel van het bestuursbureau van het fonds (2e lijnsrisicomanager).

Dit zijn de sleutelfunctiehouders

  • Willem Eikelboom – actuariële functiehouder
  • Jan Herder – sleutelfunctiehouder interne audit
  • Peter de Groot – sleutelfunctiehouder risicobeheer