Ons pensioenfonds

Ons pensioenfonds verzorgt de uitvoering van de collectieve pensioenregeling van de Rabobank. Dit is de pensioenregeling voor medewerkers van Rabobank en de gelieerde instellingen: BPD Europe, DLL en Obvion. Rabobank Pensioenfonds heeft tot opdracht het uitvoeren van de pensioenregeling van de Rabobank. De werkgever betaalt de jaarlijkse pensioenpremie aan het fonds. Leidraad bij de beleidsbepaling door het bestuur is de evenwichtige afweging van de belangen van alle bij het fonds betrokken partijen.