Ons pensioenfonds

Ons pensioenfonds verzorgt de uitvoering van de collectieve pensioenregeling van de Rabobank. Dit is de pensioenregeling voor medewerkers van Rabobank en de gelieerde instellingen: BPD Europe, DLL en Obvion. Het Rabobank Pensioenfonds heeft tot opdracht het uitvoeren van de pensioenregeling van de Rabobank. De werkgever betaalt de jaarlijkse pensioenpremie aan het fonds . Leidraad bij de beleidsbepaling door het bestuur is de evenwichtige afweging van de belangen van alle bij het fonds betrokken partijen.