Onze klachtenregeling

Bij klachten over de dienstverlening is het Klant Contact Center (KCC) het 1e aanspreekpunt. Het KCC volgt bij het in behandeling nemen van de klacht de klachtenprocedure van het fonds.

Een klacht indienen
U kunt dit doen door een e-mail of een brief te sturen naar het Rabobank Pensioenfonds. Binnen een week na ontvangst van de klacht stuurt het fonds een bericht over de termijn waarbinnen u een antwoord van ons kunt verwachten.

Bent u het niet eens met het besluit over de klacht?
Binnen 4 weken na ontvangst van dit antwoord kunt u bezwaar maken tegen het besluit over de klacht. De Commissie Klachten en Bezwaarschriften (CK&B) neemt uw bezwaar namens het bestuur van Rabobank Pensioenfonds in behandeling. De commissie bestaat uit 2 niet-uitvoerende bestuursleden. Tegen het oordeel van de CK&B kunt u in beroep gaan bij de Ombudsman Pensioenen of de civiele rechter.

Meer informatie vindt u in de Klachtenprocedure (pdf) en in het reglement van de Commissie Klachten en Bezwaarschriften (pdf).