Onze missie en visie

Rabobank Pensioenfonds heeft de opdracht om de Rabobank-pensioenregeling uit te voeren. Daarbij handelt het pensioenfonds vanuit deze missie en visie.

Missie
Rabobank Pensioenfonds voert op duurzame en efficiënte wijze de pensioenregeling van de Rabobank uit en weegt daarbij de belangen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden evenwichtig af.

Visie
Rabobank Pensioenfonds wil zijn (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden een toekomstbestendig pensioen bieden met een collectieve basis voor zowel de risico's als de beleggingen. Wij zetten daarbij in op het gebruik van een maatschappelijk verantwoord en zorgvuldig beleggingsbeleid tegen zo laag mogelijke kosten en aanvaardbare risico's. Daarbij streven wij naar duidelijke en begrijpelijke communicatie, bewustwording en de eigen verantwoordelijkheid die deelnemers in staat stelt regie te voeren over het eigen pensioen.

Uitvoering

Visie

 • Rabobank Pensioenfonds streeft naar een uitvoering van de pensioenregeling op efficiënte wijze.

Uitvoeringsdoelstellingen

 • Rabobank Pensioenfonds voert de pensioenregeling op efficiënte en kwalitatief hoogwaardige wijze uit.
 • Rabobank Pensioenfonds beheert de risico’s met betrekking tot de uitvoering.
 • De kosten voor pensioenbeheer en vermogensbeheer zijn transparant en vergelijkbaar

Beleggingsbeleid

 • Bij het bepalen van de bij het pensioencontract behorende risicohouding houdt het fonds het evenwicht tussen de belangen van jong en oud, actieven en inactieven in beeld. Doelstelling: bij de vaststelling van het beleggings- en balansbeheerbeleid wordt rekening gehouden met de risicopreferentie van de diverse belanghebbenden.
 • De pensioengelden worden op een solide wijze beheerd (prudent person). Doelstelling: het door de belanghebbenden gekozen risicoprofiel wordt op kostenefficiënte wijze via het beleggings- en balansbeheerbeleid vertaald in de beleggings- en beschermingsportefeuille.
 • Het fonds heeft duurzaam beleggen hoog in het vaandel staan. Doelstelling: een hoge score in de jaarlijkse meting door UNPRI.

Communicatie

Visie

 • Rabobank Pensioenfonds streeft naar begrijpelijke communicatie en bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid opdat deelnemers regie nemen over hun eigen pensioen.

Doelstellingen

 • Deelnemers zijn op de hoogte van de financiële situatie van het fonds en de gevolgen daarvan voor hun pensioen.
 • Deelnemers zijn op de hoogte van de mogelijkheden van de pensioenregeling voor hun situatie.
 • Deelnemers hebben inzicht in hun eigen pensioensituatie.
 • Deelnemers nemen verantwoordelijkheid en besteden aandacht aan hun pensioen.