Verhoging pensioenen

Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten meegroeien met de prijzen. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is.

Ons pensioenfonds heeft geen geld gereserveerd om de pensioenen in de toekomst te verhogen. Toekomstige verhogingen betalen wij uit de algemene reserves. Alleen als de financiële positie goed genoeg is, kan het bestuur besluiten de pensioenen geheel of gedeeltelijk te verhogen.

Als indexatie mogelijk is, verhogen wij elk jaar op 1 juli:

  • de opgebouwde pensioenen
  • de pensioenen afkomstig uit omzetting van pensioenkapitaal
  • de pensioenen die zijn ingegaan
  • de premievrije pensioenen

Het pensioenkapitaal in PR2023 wordt niet geïndexeerd.

Op 1 juli 2023 hebben we de pensioenen verhoogd met 2,63%. De stijging van de prijzen van 5,0% kon hiermee niet volledig worden opgevangen. Op 31 december 2022 was de dekkingsgraad namelijk niet hoog genoeg om een volledige indexatie te kunnen geven.

Meer over het indexatiebeleid