Verhoging pensioenen

Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten meegroeien met de prijzen. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is.

Ons pensioenfonds heeft geen geld gereserveerd om de opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen in de toekomst te verhogen. Toekomstige verhogingen betalen wij uit de algemene reserves. Alleen als de financiële positie goed genoeg is, kan het bestuur besluiten de pensioenen geheel of gedeeltelijk te verhogen.

De pensioenen groeiden de afgelopen jaren niet helemaal mee met de prijzen. En de dekkingsgraad op 31 december 2020 was te laag om de pensioenen in 2021 te kunnen verhogen.

Meer over het indexatiebeleid