logo pensioen 123 laag 1

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:
A. AOW: u bouwt dit op via de overheid als u in Nederland woont of werkt. U leest meer op SVB.nl.
B. Pensioen bij ons: u bouwt dit op via uw werkgever. Daarover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met Flexioen van ons pensioenfonds. Of met een lijfrente of banksparen.

U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. U krijgt dit pensioen vanaf uw pensioendatum en zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

U bouwt pensioen op over een deel van uw bruto jaarsalaris. Van uw salaris halen wij een franchise af. In 2022 is die € 14.802,-. Over dit bedrag bouwt u geen pensioen op omdat u AOW van de overheid krijgt. Over het salaris dat overblijft bouwt u een percentage ouderdomspensioen op. In 2022 is uw pensioenopbouw 1,7%. U bouwt in 2022 pensioen op in deze regeling tot een salaris van € 108.612,-.

Uw werkgever betaalt elke maand premie voor uw pensioen. U betaalt een deel daarvan aan uw werkgever. U leest op uw salarisspecificatie hoeveel dit is.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de rest van onze website.

…uw pensioenbedragen? Kijk bij MijnPensioen.

…uw totale pensioen? Kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl.