logo pensioen 123 laag 1

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:
A. AOW: u bouwt dit op via de overheid als u in Nederland woont of werkt. U leest meer op SVB.nl.
B. Pensioen bij ons: u bouwt dit op via uw werkgever. Dit Pensioen 1-2-3 gaat over onze beschikbare premieregeling (PR2023).
C. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met Flexioen of met een lijfrente of banksparen.

U legt elke maand premie in voor uw pensioen. Met de premie bouwt u een pensioenkapitaal op. Wij beleggen dit geld voor u. Voordat u met pensioen gaat wordt dit kapitaal omgezet naar een ouderdomspensioen en een partnerpensioen. Dit heet een beschikbare premieregeling.

Wij stellen uw premie vast over uw bruto jaarsalaris. Maar niet over uw hele salaris. Van uw salaris halen wij de franchise af. We houden namelijk al rekening met de AOW die u later van de overheid krijgt. De franchise is € 17.545,- (in 2024). Over dit bedrag betaalt u geen premie en bouwt u geen pensioenkapitaal op. Er is ook een bovengrens. U kunt in deze pensioenregeling pensioen opbouwen tot een salaris van maximaal € 137.800,- (in 2024).

Uw werkgever betaalt elke maand premie voor uw pensioen. U betaalt een deel daarvan aan uw werkgever. U leest op uw salarisspecificatie hoeveel dit is.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de rest van onze website.

…uw pensioenbedragen? Kijk bij MijnPensioen.

…uw totale pensioen? Kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl.