logo pensioen 123 laag 1

Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen is niet zeker. Misschien kan uw pensioen niet meegroeien met de prijzen. U loopt dus risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld:

  • De resultaten van de beleggingen kunnen tegenvallen.
  • De premie die beschikbaar is voor uw pensioen kan in een jaar niet genoeg zijn.
  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Wij moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.

In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan uw pensioen lager worden.

Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten meegroeien met de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De beleidsdekkingsgraad was eind 2020 lager dan 110%. Daarom werden de pensioenen per 1 juli 2021 niet verhoogd. De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers met:

  Indexatie Stijging van de prijzen
2021 0,00% 1,88%
2020 0,00% 1,20%
2019 0,45% 2,88%
2018 0,20% 1,10%
2017 0,00% 1,57%

Hebben wij een tekort? Dan moeten wij misschien maatregelen nemen. Bijvoorbeeld:

  • Uw pensioen groeit niet mee met de prijzen.
  • Uw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan.
  • Is de premie niet genoeg? Dan bouwt u misschien minder pensioen op.

Tot nu toe hoefden wij de pensioenen niet te verlagen. Maar ze groeiden niet helemaal mee met de prijzen.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de rest van onze website.

…uw pensioenbedragen? Kijk bij MijnPensioen.

…uw totale pensioen? Kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl.