logo pensioen 123 laag 1

Hoe zeker is uw pensioen?

Tot uw pensioendatum is de hoogte van uw pensioen niet zeker. Als u met pensioen gaat, weet u pas hoeveel pensioenkapitaal u heeft en hoeveel pensioen u krijgt. Uw pensioen hangt onder andere af van:

  • de premie die u betaalt voor uw pensioen (de beschikbare premie)
  • de waarde van uw pensioenkapitaal als u met pensioen gaat
  • uw keuze voor een stabiel of variabel pensioen en de prijs die u betaalt voor de omzetting van uw pensioenkapitaal naar pensioen.

U leest meer over onze financiële situatie in het jaarverslag in laag 3.

We proberen uw pensioenaanspraken en pensioenrechten jaarlijks op 1 juli te aan te passen aan de stijging van de prijzen (indexatie). Deze indexatie is voorwaardelijk: het bestuur beslist jaarlijks of en in hoeverre indexatie kan plaatsvinden. Uw pensioenkapitaal wordt niet aangepast.

Dit passen we aan:

  • uw verzekerde aanspraken op partnerpensioen en wezenpensioen
  • de rechten op een stabiel ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf uw pensioendatum, die u vanaf 58 jaar heeft gekregen na geleidelijke omzetting van uw pensioenkapitaal 
  • alle ingegane pensioenen

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de rest van onze website.

…uw pensioenbedragen? Kijk bij MijnPensioen.

…uw totale pensioen? Kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl.