pensioen123 logo

Alstublieft! Dit is laag 2 van Pensioen 1-2-3

U leest wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. In deze laag 2 staan alle belangrijke kenmerken van onze pensioenregeling. U leest hier meer over de onderwerpen in laag 1.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen
Laag 1 : uw pensioenregeling in 5 minuten.
Laag 2 : meer informatie over alle onderwerpen.
Laag 3 : álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

Krijgt u de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan bij contact.

In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie
Die vindt u op het uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons krijgt. Maar ook bij MijnPensioen. Wilt u weten hoeveel AOW en pensioen u totaal heeft? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen

U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw 68e jaar

U bouwt bij ons ouderdomspensioen op voor later. U neemt namelijk via uw werkgever deel aan onze pensioenregeling. U krijgt dit pensioen zolang u leeft. Elke maand krijgt u een bedrag op uw rekening.

Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op uw AOW
De AOW van de overheid gaat nu in vanaf 66 jaar en 7 maanden. Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. U leest hierover meer op SVB.nl. De meeste mensen krijgen pensioen via hun werkgever vanaf hun 68e. Ook in onze pensioenregeling is de pensioenleeftijd 68.

Gaat uw AOW eerder in dan uw 68e? Dan gaat uw pensioen tegelijk met uw AOW in. Bent u jarig op de 1e van de maand? Dan start uw pensioen precies op uw AOW-datum. Bent u op een andere dag jarig? Dan start uw pensioen op de 1e dag van de maand nadat uw AOW ingaat.

U kunt bij ons ook eerder of later met pensioen gaan. Die keuze hoeft u pas te maken 6 maanden voordat u met pensioen gaat.

Uw ouderdomspensioen hangt af van:

 • het salaris dat u verdient
 • het aantal jaren dat u werkt
 • de regels in ons pensioenreglement

Uw pensioenbedrag staat op uw Uniform Pensioenoverzicht. Maar ook bij MijnPensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl.

Zo bouwt u pensioen op
Onze pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst. U bouwt elk jaar pensioen op over uw bruto salaris in dat jaar. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op:

 • Wij trekken van uw salaris eerst een franchise af. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid.
 • Over het salaris dat overblijft bouwt u elk jaar een percentage aan ouderdomspensioen op. In 2022 bouwt u 1,7% op. U leest meer in ons jaarverslag in laag 3.
 • Boven een salaris van € 108.612,- bouwt u (in 2022) geen pensioen op in deze pensioenregeling.
 • Werkt u parttime? Dan bouwt u minder pensioen op.

Een voorbeeld
Uw salaris is € 54.802,- bruto per jaar. De franchise is € 14.802,-. U bouwt dus over € 40.000,- pensioen op. Dit is uw pensioengrondslag. Stel, u bouwt daarover 1,7% ouderdomspensioen op. Dit is € 680,- in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u straks krijgt is een optelsom van alle jaren dat u werkt. Dit wordt vermeerderd met de indexaties die ons fonds geeft.

U leest meer over de verhoging van uw pensioen bij Hoe zeker is uw pensioen?.

partnerenwezenpensioen

Uw partner en kinderen krijgen een pensioen als u overlijdt

U bouwt bij ons ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Overlijdt u? Dan geldt dit:

Uw partner krijgt partnerpensioen zolang hij of zij leeft
Bent u in dienst en overlijdt u? Dan krijgt uw partner 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen. Overlijdt u ná uw pensionering? Dan krijgt uw partner 70% van het ouderdomspensioen dat u tot uw overlijden opbouwde. Gaat u bij een andere werkgever werken? Dan krijgt uw partner alleen het partnerpensioen dat u opbouwde tot u uit dienst ging.

Als u een ex-partner heeft, kan dit anders zijn
Bent u gescheiden? Dan heeft uw ex-partner na uw overlijden misschien recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het deel dat u opbouwde tot u uit elkaar ging. Dit heet bijzonder partnerpensioen. We trekken dit af van het partnerpensioen van een nieuwe partner. Die krijgt dan een lager partnerpensioen als u overlijdt. Maakte u andere afspraken met uw ex-partner? Dan geldt dit niet.

Uw partner krijgt misschien ook een ‘tijdelijk partnerpensioen’
Overlijdt u als u nog bij uw werkgever in dienst bent? Dan krijgt uw partner ook een tijdelijk partnerpensioen totdat zijn of haar AOW ingaat. Uw partner betaalt tot de AOW-datum hogere premies en sociale lasten. Daarom krijgt hij of zij ook een tijdelijk partnerpensioen. Dit is 21,8% van het partnerpensioen dat uw partner krijgt zolang hij of zij leeft. Er is wel een maximum. We bepalen na uw overlijden of en hoeveel tijdelijk partnerpensioen uw partner krijgt.

Het tijdelijk partnerpensioen stopt:

 • als uw partner AOW van de overheid krijgt.
 • als uw partner opnieuw trouwt, gaat samenwonen of geregistreerd partners wordt.
 • als uw partner overlijdt.

Uw partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid
Overlijdt u? Dan krijgt uw partner misschien een tijdelijke uitkering van de overheid. Dit staat in de Algemene Nabestaandenwet (Anw). U vindt alle informatie op SVB.nl. Bijvoorbeeld over de voorwaarden:

 • Uw partner zorgt voor een kind jonger dan 18 jaar, of
 • Uw partner is minstens 45% arbeidsongeschikt.

U kunt de uitkering voor uw partner aanvullen
Wilt u er zeker van zijn dat uw partner extra geld krijgt als u overlijdt? Sluit dan via uw werkgever een Anw-hiaatverzekering af. Uw partner krijgt dan een extra uitkering naast het pensioen tot hij of zij AOW krijgt. Ook als de overheid géén Anw-uitkering betaalt. Uw werkgever betaalt 30% van de premie voor u. De verzekering stopt als u uit dienst gaat. Uw HR-afdeling vertelt u graag meer. Of kijk op uw HR-portaal.

Meld uw partner aan als u samenwoont
Woont u samen? Dan krijgt uw partner niet vanzelf partnerpensioen als u overlijdt. Er zijn namelijk voorwaarden. Bijvoorbeeld:

 • U woont minimaal 6 maanden samen.
 • U heeft een samenlevingsovereenkomst. Dit sloot u af bij een notaris.
 • U sprak daarin af dat u zorgplicht heeft voor elkaar.
 • U heeft uw partner bij ons aangemeld.

Zorg dus dat u uw partner bij ons aanmeldt. U doet dit via Wat moet ik doen bij… samenwonen.

Uw kinderen krijgen wezenpensioen tot hun 21e jaar
Dit is voor elk kind 14% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen. Gaat u bij een andere werkgever werken? Dan krijgen uw kinderen alleen wezenpensioen over het pensioen dat u opbouwde tot u uit dienst ging. Studeren zij? Dan krijgen zij misschien pensioen tot hun 27e.

Lees ook deze informatie

 • Onze brochure Trouwen of samenwonen: u vindt die in laag 3.
 • Alle regels in ons pensioenreglement in laag 3.

Uw pensioenbedragen staan op uw Uniform Pensioenoverzicht. Maar ook bij MijnPensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl.

arbeidsongeschiktheid

U blijft pensioen opbouwen als u arbeidsongeschikt bent

Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever uw salaris (voor een deel) door. U blijft dus ook pensioen opbouwen. Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan wordt u arbeidsongeschikt in de zin van de pensioenregeling.

Als u meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, blijft u toch pensioen bij ons opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Ons pensioenfonds betaalt uw premie. Dit geldt alleen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan betalen wij uw volledige premie. Voor de premie kijken we naar uw salaris op uw 1e ziektedag. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid? Dan hangt uw premievrijstelling af van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Alle regels vindt u in ons pensioenreglement in laag 3. Bijvoorbeeld wat u krijgt als er iets verandert in uw arbeidsongeschiktheid.

U krijgt misschien ook een aanvullend pensioen van ons
Bent u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u misschien een uitkering van de overheid. U leest meer op UWV.nl. Misschien vullen wij die uitkering aan met een arbeidsongeschiktheidspensioen. Of en hoeveel u krijgt, hangt af van de mate waarin u blijft werken. Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan vullen wij uw uitkering van de overheid aan tot maximaal 80% van uw inkomen. U vindt meer informatie op onze website. Kijk bij Wat moet ik doen bij… ziek of arbeidsongeschikt. Bekijk ook de brochure Arbeidsongeschiktheid, extra ouderdomspensioen en anticumulatie in laag 3. Alle regels staan in ons pensioenreglement in laag 3.

U hoeft niets te doen
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgen wij uw gegevens door van uw werkgever of het UWV. We zorgen dat de opbouw van uw pensioen doorloopt voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Ook bekijken we of u een aanvullend pensioen krijgt. U krijgt vanzelf bericht van ons.

reglement

U vindt álle regels in ons pensioenreglement

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Bekijk dan laag 3 voor ons pensioenreglement. Leest u het pensioenreglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk en snel aan via contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?


kruis

In onze pensioenregeling bouwt u ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen op. Wordt u volledig arbeidsongeschikt? Dan vullen wij uw uitkering van de overheid aan tot maximaal 80% van uw inkomen. Bovendien blijft u in dat geval pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor zelf geen premie.

Wordt u voor een deel arbeidsongeschikt? Lees dan de informatie op onze website. Kijk bij Wat moet ik doen bij… ziek of arbeidsongeschikt. Of bekijk de brochure Uw pensioen in vogelvlucht in laag 3.

Hoe bouwt u pensioen op?

driepijlers

Drie pijlers

A. Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt dit zelf in ongeveer 50 jaar op als u in Nederland woont of werkt. De AOW van de overheid gaat nu in vanaf 66 jaar en 7 maanden. Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. U leest hierover meer op SVB.nl. U vindt er ook de bedragen en meer informatie over de AOW.

Let op
Heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan krijgt u minder AOW.

B. Pensioen dat u via uw werk opbouwt
U bouwt pensioen op bij uw werkgever. Elk jaar bouwt u een deel van uw pensioen op. U krijgt 1 keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Daarop staat:

 • het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd.
 • het ouderdomspensioen dat u kunt bereiken als u tot uw pensioen bij uw werkgever blijft werken.
 • het pensioen dat uw partner krijgt als u overlijdt.
 • het pensioen dat uw kinderen krijgen als u overlijdt.

Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. U vindt er een overzicht van uw AOW en pensioen bij al uw werkgevers. U ziet ook wat u netto krijgt.

C. Pensioen dat u zelf regelt
U kunt uw AOW en pensioen zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld of banksparen. Of met een verzekering, zoals een lijfrente.

U kunt via uw werkgever extra pensioen regelen. Dit heet Flexioen. Ons pensioenfonds biedt dit aan:

 • Is uw salaris lager dan € 108.612,- bruto per jaar in 2022? Dan kunt u extra pensioen opbouwen binnen de grenzen van de Belastingdienst.
 • Is uw salaris hoger dan € 108.612,- bruto per jaar in 2022? Dan kunt u kiezen voor netto pensioenopbouw. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf? voor meer uitleg.

Of u het nodig vindt om extra pensioen op te bouwen, hangt af van uw eigen situatie en wensen. Met de pensioenplanner kunt u een berekening van uw pensioen maken. Of kijk op uw HR-portaal.

Komt u er niet uit? Vraag dan een financieel adviseur om u te helpen bij het maken van keuzes.

middelloon

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van uw bruto salaris in dat jaar. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die u straks van de overheid krijgt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt heet franchise. Het salaris dat overblijft is uw pensioengrondslag. Hierover bouwt u pensioen op. Maar maximaal tot een salaris van € 108.612,- bruto per jaar in 2022.

Uw totale pensioen is de optelsom van al die jaren. We tellen daar uw verhogingen bij op. Die krijgt u elk jaar als dit financieel kan. Dit heet indexatie. Uw pensioenregeling is een geïndexeerde middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum krijgt u elke maand pensioen zolang u leeft.

Wilt u pensioen opbouwen boven een salaris van € 108.612,-? Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?

opbouw

Uw opbouwpercentage

U bouwt pensioen op over een deel van uw bruto jaarsalaris. Van uw salaris halen we een franchise af. In 2022 is die € 14.802,-. Over dit bedrag bouwt u geen pensioen op omdat u AOW van de overheid krijgt.

Het salaris dat overblijft is uw pensioengrondslag. Daarover bouwt u een percentage aan ouderdomspensioen op. In 2022 is dat 1,7%.

Er is ook een maximum. U bouwt pensioen op tot een salaris van € 108.612,- bruto per jaar in 2022. Wilt u extra pensioen opbouwen? Kijk dan bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Een voorbeeld
Uw salaris is € 54.802,- bruto per jaar. De franchise is € 14.802,-. U bouwt dus over € 40.000,- pensioen op. Dit is uw pensioengrondslag. Stel, u bouwt daarover 1,7% ouderdomspensioen op. Dit is € 680,- in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u straks krijgt is een optelsom van alle jaren dat u werkt. We tellen daar uw verhogingen bij op. Die krijgt u elk jaar als dit financieel kan. Dit heet indexatie.

pensioenpremie

U en uw werkgever betalen samen voor uw pensioen

Uw werkgever betaalt elke maand premie voor uw pensioen. U betaalt een deel daarvan aan uw werkgever. U betaalt zelf 3,5% van uw pensioengrondslag. U leest op uw salarisspecificatie hoeveel u precies betaalt. De premie is de prijs van uw pensioen. Uw werkgever betaalt de premie aan ons.

Uw pensioengrondslag is uw bruto salaris min de franchise. Over het 1e deel van uw salaris bouwt u namelijk geen pensioen op. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. Daarmee houden wij rekening bij uw pensioenopbouw. In 2022 is de franchise € 14.802,-.

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht

Uw pensioen meenemen

U heeft een nieuwe baan. Daarom bouwt u nu pensioen op in onze pensioenregeling.

U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons pensioenfonds
Dit heet waardeoverdracht. U vraagt dit bij ons aan. Kijk bij Wat moet ik doen bij… in dienst op rabobankpensioenfonds.nl.

Bent u het eens met onze opgave? Dan regelen wij de overdracht. Is uw pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt dit pensioen volgens de wet. De kosten voor de administratie zijn namelijk hoger dan € 2,-.

Is uw pensioen lager dan € 520,35 per jaar in 2022? Dan mag uw oude pensioenfonds of verzekeraar (‘pensioenuitvoerder’) uw pensioen ook automatisch naar ons overdragen. Bekijk daarvoor het laatste pensioenoverzicht dat u van hen kreeg. Daarop staat of u zelf iets moet doen om uw pensioen mee te nemen.

Als u later een andere baan krijgt
Krijgt u later een andere baan? En een andere pensioenregeling? Dan gaat u pensioen opbouwen in die pensioenregeling. Ook dán kunt u ervoor kiezen uw opgebouwde pensioen mee te nemen. U vraagt dit aan bij uw nieuwe pensioenfonds.

Waardeoverdracht is niet nodig als u een nieuwe baan vindt bij Rabobank of een onderneming die is aangesloten bij ons pensioenfonds. U blijft dan namelijk pensioen bij ons opbouwen. Uw pensioenregeling verandert dus niet. Is uw pensioen bij ons lager dan € 520,35 per jaar in 2022? Dan regelen wij de overdracht automatisch voor u. Is uw pensioen lager dan € 2,- per jaar? Dan vervalt uw pensioen.

Kiest u voor waardeoverdracht?
Dan heeft u al uw pensioen bij elkaar. U krijgt uw pensioen later van 1 pensioenfonds.

Kiest u niet voor waardeoverdracht?
Dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij uw oude pensioenfonds. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen straks van uw oude fonds.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Waardeoverdracht is makkelijk, want zo houdt u uw pensioen bij elkaar. Maar het kan ook nadelen hebben. Namelijk als het indexatiebeleid van uw oude en nieuwe pensioenfonds anders is. Kijk daarom eerst goed naar de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds. En wat u krijgt in uw oude en nieuwe pensioenregeling. Biedt uw nieuwe werkgever een beter pensioen voor uw nabestaanden? Of is de kans op verlagingen bij uw nieuwe pensioenfonds de komende jaren kleiner? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Andersom kan natuurlijk ook.

Deze informatie helpt u bij uw keuze

 • Het Pensioen 1-2-3 op de website van uw oude en nieuwe pensioenfonds
  U ziet wat u wel en niet krijgt bij elk fonds. En of uw pensioen de komende jaren kan stijgen. U leest nu het Pensioen 1-2-3 van ons fonds. Kijk voor het Pensioen 1-2-3 van uw andere pensioenfonds op de website van dat fonds.
 • De pensioenvergelijker
  Met de pensioenvergelijker kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. Zo ziet u direct wat de verschillen zijn. U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf?. U vindt de pensioenvergelijker in laag 3.

Weet u niet zeker wat verstandig is? Overleg dan met uw financieel adviseur.

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet wel goed zijn. De beleidsdekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Dit is wettelijk geregeld. Zo voorkomt de overheid dat u risico loopt.

Is dit niet zo? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude fonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijgt u een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

 • het geld dat een fonds in kas heeft, en
 • het geld dat het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen.

Is de dekkingsgraad 100%? Dan zijn die 2 gelijk. Er is dan precies genoeg geld voor alle pensioenen.

Elk fonds meet de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. We meten die elke maand. U leest meer over onze financiële situatie bij Nieuws.

Als u een baan krijgt in het buitenland
Krijgt u een nieuwe baan in het buitenland? Dan kunt u uw pensioen soms ook meenemen. Dit hangt af van de regels in dat land en de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Wilt u meer weten? Overleg dan met uw nieuwe werkgever.

pensioenvergelijker

Uw pensioen vergelijken

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Bijvoorbeeld omdat u solliciteert bij een werkgever met een eigen pensioenregeling? Of omdat u nadenkt over waardeoverdracht als u een nieuwe baan heeft? Bekijk dan de pensioenvergelijker in laag 3. Zo kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. U ziet direct wat de verschillen zijn.

ruilen

Extra pensioen opbouwen voor uzelf

U bouwt pensioen op via uw werkgever. U kunt via hem ook extra pensioen opbouwen. U doet dat vrijwillig. Zo heeft u meer inkomen als u met pensioen gaat. Dit heet Flexioen. Het Rabobank Pensioenfonds biedt dit aan. Het is een product van Robeco.

Dit zijn de afspraken

 • U betaalt zelf extra premie voor uw pensioen. Uw werkgever houdt die in op uw bruto salaris.
 • Uw premies worden voor u belegd. U kunt zelf kiezen met hoeveel risico u wilt beleggen.
 • Als u met pensioen gaat, koopt u van uw kapitaal een pensioen bij ons.
 • U beslist zelf hoeveel extra premie u wilt betalen. Er is wel een maximum. U mag bruto pensioen opbouwen als uw salaris lager is dan € 108.612,- bruto per jaar. Dit is het bedrag van 2022.
 • U betaalt geen belasting over de extra premie die u betaalt.
 • Overlijdt u? Dan krijgen uw partner en kinderen extra pensioen.

Met Flexioen bouwt u pensioen op binnen uw fiscale ruimte. Uw fiscale ruimte is het verschil tussen het pensioen dat u nu al bij ons opbouwt en de grens van de Belastingdienst.

Meer weten over Flexioen?
Lees dan de brochures over Flexioen in laag 3. Of u het nodig vindt om extra pensioen op te bouwen, hangt af van uw eigen situatie en wensen. Kijk op de pensioenplanner als u een berekening van uw pensioen wilt maken. Informatie over Flexioen vindt u ook op uw HR-portaal. U regelt daar ook de betaling van uw pensioenpremie.

Komt u er niet uit? Vraag dan een financieel adviseur om u te helpen bij het maken van keuzes.

hoog_laag_laag_hoog

Pensioen opbouwen boven een salaris van € 108.612,-

U mag bij ons pensioen opbouwen tot een salaris van € 108.612,- bruto per jaar. Dit is het bedrag van 2022. U betaalt daarover geen belasting. Zo is de opbouw van pensioen voor iedereen in Nederland financieel voordelig.

Wilt u méér pensioen opbouwen? Dan kunt u vrijwillig meedoen aan een aparte pensioenregeling. Dit heet Netto Flexioen. Zo heeft u meer inkomen als u met pensioen gaat. U betaalt dit uit uw netto salaris. Over de uitkering van dit pensioen betaalt u straks geen belasting.

Dit zijn de afspraken

 • U bouwt aanvullend pensioen op over uw salaris boven € 108.612,- bruto per jaar (in 2022).
 • U betaalt zelf de extra premie voor uw pensioen. Uw werkgever houdt die in op uw netto salaris.
 • U kiest hoeveel premie u wilt betalen.
 • Uw premies worden voor u belegd. U kunt zelf kiezen met hoeveel risico u wilt beleggen.
 • Als u met pensioen gaat, koopt u van uw kapitaal een pensioen bij ons.
 • Overlijdt u? Dan krijgen uw partner en kinderen extra pensioen.

Wilt u meer weten? Kijk dan op uw HR-portaal. U kunt zich daar ook aanmelden.

vervroegen_uitstellen

Extra pensioen voor uw partner als u overlijdt

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner een pensioen van ons. Uw partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid. Dit is geregeld in de Algemene Nabestaandenwet. U vindt alle voorwaarden op SVB.nl.

Wilt u er zeker van zijn dat uw partner voldoende geld krijgt als u overlijdt? Sluit dan een Anw-hiaatverzekering af. Uw partner krijgt dan een extra uitkering naast het pensioen tot zijn of haar AOW ingaat. Dit geldt zolang u bij uw werkgever werkt. Uw werkgever betaalt ook 30% van de premie voor u. Hij houdt uw deel van de premie in op uw bruto salaris. U kunt zich aanmelden voor de Anw-hiaatverzekering via MijnPensioen.

vervroegen_uitstellen

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Gaat u met pensioen? Of stopt u met werken bij uw werkgever? En heeft u geen of weinig pensioen voor uw partner bij ons staan? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor pensioen voor uw partner. Uw eigen pensioen wordt dan lager. En uw partner krijgt een pensioen van ons als u overlijdt.

Het pensioen voor uw partner mag niet hoger worden dan 70% van uw eigen ouderdomspensioen.

U leest meer in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen uw partner krijgt als u pensioen ruilt? U rekent het zelf makkelijk uit met onze pensioenplanner.

Als u met pensioen gaat, is uw keuze definitief
Maakt u uw keuze als u met pensioen gaat? Dan is dit definitief. Kiest u voor ruil van uw pensioen? Of kiest u om dit niet te doen? Dan kunt u dit niet meer veranderen.

Het pensioen voor uw kinderen verandert niet als u pensioen ruilt
Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen. Maar we gaan uit van de waarde vóórdat u pensioen ruilde. Uw kinderen krijgen dit pensioen tot hun 21e jaar. Studeren zij? Dan krijgen zij misschien pensioen tot hun 27e jaar.

vervroegen_uitstellen

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

U bouwt bij ons ouderdomspensioen voor uzelf op, maar ook partnerpensioen. Uw partner krijgt dit pensioen als u overlijdt. Misschien wilt u geen partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u geen partner heeft. Of uw partner heeft zelf een goed inkomen. U kunt uw partnerpensioen dan ruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf. Of dit voor een deel doen. U kiest dit als u met pensioen gaat.

Ruilt u ál uw partnerpensioen om? Dan krijgt uw partner géén pensioen als u overlijdt. Ruilt u een deel van uw partnerpensioen om? Dan krijgt uw partner minder pensioen als u overlijdt. U krijgt zelf méér pensioen.

U leest meer in ons pensioenreglement en de brochure Pensioen in zicht in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u pensioen ruilt? U rekent het zelf makkelijk uit met onze pensioenplanner.

U kunt uw keuze maar 1 keer doorgeven
Kiest u voor ruil van uw pensioen? Of kiest u om dit niet te doen? Dan kunt u dit niet meer veranderen. Heeft u een partner? Dan moet hij of zij het eens zijn met uw keuze.

Het pensioen voor uw kinderen verandert niet als u pensioen ruilt
Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen. Maar we gaan uit van de waarde vóórdat u pensioen ruilde. Uw kinderen krijgen dit pensioen tot hun 21e jaar. Studeren zij? Dan krijgen zij misschien pensioen tot hun 27e jaar.

vervroegen_uitstellen

Eerder of later met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 68e. Of op uw AOW-datum als dit eerder is. Uw AOW-datum hangt af van uw leeftijd. De AOW gaat namelijk in stappen omhoog. U leest op SVB.nl wanneer uw AOW ingaat.

Maar u kunt bij ons ook eerder óf later met pensioen gaan dan op uw AOW-datum.

U gaat eerder met pensioen
Misschien wilt u eerder stoppen met werken. Of dit voor een deel doen. Uw pensioen gaat dan voor dat deel ook eerder in. U kunt bij ons vanaf uw 57e met pensioen gaan. U krijgt dan wel minder pensioen. Wij moeten uw pensioen namelijk langer uitbetalen. U bouwt ook minder lang pensioen op.

Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. U krijgt dan ook niet direct AOW van de overheid. U heeft dus een AOW-gat.

U kunt kiezen voor een AOW-overbruggingspensioen
Bij ons pensioenfonds kunt u ervoor kiezen uw pensioen tot uw AOW-leeftijd aan te vullen. Dit kan met maximaal € 22.201,92 bruto per jaar. Dit is het bedrag in 2022. Het pensioen na uw AOW-leeftijd wordt hierdoor lager.

Misschien kunt u ook een voorschot of overbrugging krijgen van de overheid. U leest meer op SVB.nl.

U gaat later met pensioen
U kunt ook langer doorwerken. Of dit voor een deel doen. Uw pensioen gaat dan later in. U kunt bij ons tot 5 jaar ná uw AOW-datum met pensioen gaan. U krijgt dan méér pensioen. Wij hoeven uw pensioen namelijk minder lang uit te betalen. U bouwt ook langer pensioen op.

U regelt het zo

 • Bespreek uw wensen eerst met uw werkgever. U maakt samen afspraken over wat u wilt.
 • Wilt u eerder met pensioen? Vraag dit dan minstens 3 maanden daarvoor bij ons aan.
 • Wilt u later met pensioen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt 6 maanden voor uw AOW-datum bericht van ons. U leest dan ook hoe u uw pensioen aanvraagt en uw keuzes aan ons doorgeeft.

U vindt alle afspraken in ons pensioenreglement. Of lees de brochure Uw pensioen in zicht in laag 3. U kunt bij ons bijvoorbeeld ook voor een déél eerder of later met pensioen gaan. U blijft voor een deel dan werken. Kijk bij die keuze voor meer informatie.

Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u eerder of later met pensioen gaat? U rekent het zelf makkelijk uit met onze pensioenplanner bij MijnPensioen.

vervroegen_uitstellen

Voor een deel met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 68e. Of op uw AOW-datum als dit eerder is. Wilt u niet direct helemaal stoppen met werken? En liever eerst voor een deel met pensioen gaan? Dat kan. U laat uw pensioen bij ons dan in stappen ingaan. U kiest zelf hoeveel pensioen u opneemt. Dit heet deeltijdpensioen.

U blijft voor het andere deel werken. Over dat salaris blijft u ook pensioen opbouwen. U doet dat maximaal tot 5 jaar na uw AOW-datum.

Dit zijn de afspraken

 • U kunt vanaf uw 57e jaar starten met uw pensioen.
 • U mag uw pensioen in stappen opnemen. Bijvoorbeeld eerst voor 20%, daarna voor 40%, 60% en 80%.
 • U kunt uw keuze maar 1 keer doorgeven. Kiest u ervoor om deels met pensioen te gaan? Of kiest u om dit niet te doen? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen. U kunt wel een hoger percentage kiezen of helemaal met pensioen gaan.
 • Gaat u éérder dan 5 jaar voor uw AOW deels met pensioen? Dan stopt u voor dat deel ook met werken. Dat is een voorwaarde.
 • Gaat u binnen 5 jaar voor uw AOW met pensioen? Dan kunt u voor een deel óf helemaal blijven werken. Hoeveel u blijft werken, staat dus los van hoeveel pensioen u opneemt.

U regelt het zo

 • Bespreek uw wensen eerst met uw werkgever. U maakt samen afspraken over wat u wilt.
 • Wilt u op uw 68e deels met pensioen gaan? Of op uw AOW-datum als dit eerder is? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt 6 maanden daarvoor bericht van ons. U leest dan ook hoe u uw pensioen aanvraagt en uw keuzes aan ons doorgeeft.
 • Wilt u eerder al deels met pensioen gaan? Laat dit dan uiterlijk 3 maanden daarvoor aan ons weten.

U vindt alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u voor een deel met pensioen gaat? U rekent het zelf makkelijk uit met onze pensioenplanner.

vervroegen_uitstellen

Eerst een hoger óf lager pensioen krijgen

Misschien wilt u een hoger ouderdomspensioen in de 1e periode van uw pensioen. Bijvoorbeeld omdat u eerder met pensioen wilt gaan. En u dus nog geen AOW krijgt. U krijgt dan daarna een lager ouderdomspensioen zolang u leeft. U kunt ook kiezen voor een láger ouderdomspensioen in de 1e periode van uw pensioen. U krijgt daarna een hoger ouderdomspensioen zolang u leeft.

U krijgt 5 of 10 jaar een hoger of lager pensioen. Of tot uw AOW ingaat.

Uw pensioen in de 1e en 2e periode is anders dan de bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt bij deze keuze? Bereken het zelf met onze pensioenplanner. U leest alle regels in ons pensioenreglement in laag 3.

Let op
U maakt deze keuze als u met pensioen gaat. U kunt uw keuze maar 1 keer doorgeven. Kiest u voor een hoog-laag pensioen? Of juist niet? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen.

Pensioen 123 laag 2

Hoe zeker is uw pensioen?

risico

U loopt risico met uw pensioen

U heeft uw hele leven met uw pensioen te maken. In uw werkende leven bouwt u pensioen op. Daarna krijgt u pensioen. Dit is een lange periode waarin veel kan veranderen. Ook zijn er risico’s. Daardoor kan onze financiële situatie veranderen, en dus ook uw pensioen.

Mensen worden gemiddeld steeds ouder
Ons pensioenfonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen veranderen. Dit ging niet altijd goed. Bijvoorbeeld omdat mensen gemiddeld steeds ouder worden. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. De levensverwachting steeg de afgelopen tijd sneller dan we dachten. We moeten dus nog meer geld in kas hebben dan we eerst berekenden.

De premie die beschikbaar is voor uw pensioen kan niet genoeg zijn
Uw werkgever betaalt de pensioenpremie aan ons. U betaalt een deel daarvan aan uw werkgever. U bouwt elk jaar 1,7% pensioen op over uw pensioengrondslag. Maar dit kan minder zijn als de premie niet genoeg is. Uw werkgever stelt namelijk een premiebedrag beschikbaar voor de pensioenregeling. Hij betaalt per jaar 34,5% van de totale pensioengrondslag van alle deelnemers. Is deze premie niet genoeg? Dan wordt de pensioenopbouw lager dan 1,7% per jaar.

De beleggingen kunnen tegenvallen
U en uw werkgever betalen premie voor uw pensioen. Wij beleggen dat geld. Zo wordt uw pensioen over langere tijd meer waard. Maar beleggen is ook een risico. Daarom kiezen we voor verschillende soorten van beleggingen. Zo lopen we minder risico. Maken we winst op de ene belegging? Daarmee maken we een verlies op een andere belegging goed. We kunnen dit risico ook verzekeren. Daarvoor betalen we wel kosten.

In ons beleid letten we goed op de risico’s
Er zijn meer risico’s. Ons pensioenfonds doet er alles aan om uw pensioen daartegen te beschermen. U leest meer op deze website bij Beleggingsbeleid.

We meten onze financiële situatie met de 'beleidsdekkingsgraad'
Een besluit over uw premie en de verhoging of verlaging van uw pensioen hangt af van onze financiële situatie. Hiervoor kijken we elke maand naar onze dekkingsgraad. Vanaf 2015 meten we die over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. De dekkingsgraad mag dus niet te laag zijn. Is hij lager dan 100%? Dan mogen wij ook niet meewerken aan de waardeoverdracht van uw pensioen. U leest meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad op deze website bij Nieuws.

indexatie

Wij proberen uw pensioen waardevast te houden

Geld wordt elk jaar meestal minder waard. U kunt met hetzelfde geld in 2022 minder kopen dan in 2021. Dit heet inflatie. Ons pensioenfonds probeert uw pensioen daarom elk jaar op 1 juli te verhogen. Het pensioen dat u opbouwde groeit dan mee met de prijzen in Nederland. Dit heet indexatie. Zo is uw pensioen waardevast.

Verhogen lukt niet altijd
Ons pensioenfonds heeft geen geld gereserveerd om de opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen in de toekomst te verhogen. Toekomstige verhogingen betalen wij uit de algemene reserves. Aan de hand van de financiële positie kan het bestuur besluiten tot gehele of gedeeltelijke verhoging. Bij een slechte financiële positie krijgt u geen verhoging. Als in enig jaar geen (volledige) verhoging heeft plaatsgevonden, zal dit in latere jaren niet worden ingehaald.

Toekomstverwachting
Of u in de toekomst nog evenveel kunt kopen met uw pensioen hangt af van de verhoging van uw pensioen en de stijging van de prijzen. Uw pensioen stijgt niet automatisch mee met de prijzen. Het is niet zeker of we uw pensioen in de toekomst elk jaar kunnen verhogen.

De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd. We verwachten dat we uw pensioen de komende jaren niet hoeven te verlagen. De beleidsdekkingsgraad was eind 2020 lager dan 110%. Daarom werden de pensioenen per 1 juli 2021 niet verhoogd. U leest meer bij Ons indexatiebeleid.

De afgelopen 10 jaar stegen de pensioenen en de prijzen zo

  uw indexatie stijging van de prijzen
2021 0,00% 1,88%
2020 0,00% 1,20%
2019 0,45% 2,88%
2018 0,20% 1,10%
2017 0,00% 1,57%
2016 0,67% 0,01%
2015 1,10% 0,57%
2014 1,10% 1,20%
2013 0,00% 2,60%
2012 0,00% 2,36%

We kijken naar de prijzen van april tot april in de periode daarvoor. Die cijfers krijgen we van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We gaan uit van de Consumentenprijsindex alle bestedingen afgeleid.

tekort

Dit doen we als er een tekort is

Ons pensioenfonds doet er alles aan om financieel gezond te zijn. Toch kan er een tekort zijn. We hebben dan te weinig geld om alle pensioenen in de toekomst te betalen. We moeten dan soms maatregelen nemen. Ons pensioenfonds weegt zorgvuldig af wat de beste oplossing is. Bijvoorbeeld:

 • Uw pensioen groeit niet helemaal mee met de prijzen.
 • Is de premie niet genoeg? Dan bouwt u misschien minder pensioen op.
 • Uw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan.

Ons bestuur kan ook andere maatregelen nemen.

In de afgelopen 10 jaar hoefden we de pensioenen niet te verlagen
Ook andere maatregelen waren niet nodig. Uw pensioen groeide alleen niet helemaal mee met de prijzen. De komende jaren hoeven we uw pensioen waarschijnlijk ook niet te verlagen. Dat is onze verwachting. Natuurlijk houden we u op de hoogte.

Lees ook deze informatie

 • Ons pensioenreglement in laag 3: in artikel 17 leest u of en hoe wij de pensioenen aanpassen.
 • Het laatste nieuws over onze financiële situatie: kijk bij Nieuws.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op onze website.

…uw pensioenbedragen? Kijk bij MijnPensioen.

…uw totale pensioen? Kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl