pensioen123 logo

Alstublieft! Dit is laag 2 van Pensioen 1-2-3

U leest wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. In deze laag 2 staan alle belangrijke kenmerken van onze pensioenregeling. U leest hier meer over de onderwerpen in laag 1.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen
Laag 1 : uw pensioenregeling in 5 minuten.
Laag 2 : meer informatie over alle onderwerpen.
Laag 3 : álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

Krijgt u de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan bij contact.

In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie
Die vindt u op het uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar van ons krijgt. Maar ook bij MijnPensioen. Wilt u weten hoeveel AOW en pensioen u totaal heeft? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen

U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw 68e jaar

U bouwt bij ons ouderdomspensioen op voor later. U neemt namelijk via uw werkgever deel aan onze pensioenregeling. U krijgt dit pensioen zolang u leeft. Elke maand krijgt u een bedrag op uw rekening.

Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op uw AOW
De AOW van de overheid gaat in vanaf 67 jaar (in 2024). Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. U leest hierover meer op SVB.nl. De meeste mensen krijgen pensioen via hun werkgever vanaf hun 68e. Ook in onze pensioenregeling is de pensioenleeftijd 68.

Gaat uw AOW eerder in dan uw 68e? Dan gaat uw pensioen tegelijk met uw AOW in. Bent u jarig op de 1e van de maand? Dan start uw pensioen precies op uw AOW-datum. Bent u op een andere dag jarig? Dan start uw pensioen op de 1e dag van de maand nadat uw AOW ingaat. U kunt bij ons ook eerder of later met pensioen gaan.

Uw ouderdomspensioen hangt af van:

 • de premie die u betaalt voor uw pensioen (de beschikbare premie)
 • de waarde van uw pensioenkapitaal als u met pensioen gaat
 • uw keuze voor een stabiel of variabel pensioen en de prijs die u betaalt voor de omzetting van uw pensioenkapitaal naar dat pensioen.

Uw pensioenkapitaal tot nu toe staat op uw Uniform Pensioenoverzicht, maar ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Een schatting van uw pensioen straks vindt u ook bij MijnPensioen.

partner- en wezenpensioen op risicobasis

U bent bij ons verzekerd voor partnerpensioen en wezenpensioen

U bent hiervoor verzekerd zolang u bij uw werkgever in dienst blijft.

Uw partner krijgt partnerpensioen
Bent u in dienst en overlijdt u? Dan krijgt uw partner elke maand partnerpensioen zolang hij of zij leeft. Het partnerpensioen is 1,313% van uw gemiddelde pensioengrondslag over elk jaar dat u deelneemt of had kunnen deelnemen als u niet zou zijn overleden. De pensioengrondslag berekenen we met uw salaris tot maximaal € 137.800,- (in 2024). Van dat salaris halen we eerst de franchise af. Het salaris dat overblijft is uw pensioengrondslag.

Partnerpensioen als u een ex-partner heeft
Bent u gescheiden en overlijdt u terwijl u in dienst bent? Dan gebruiken we een deel van uw pensioenkapitaal voor partnerpensioen voor uw ex-partner. Als u na uw (gekozen) pensioendatum overlijdt, kan uw ex-partner recht hebben op bijzonder partnerpensioen. Als u uit elkaar gaat, reserveren we dit deel van uw partnerpensioen voor uw ex-partner. Het gaat dan om het partnerpensioen uit het pensioenkapitaal dat u opbouwde totdat u uit elkaar ging.

Uw partner krijgt misschien ook een tijdelijk partnerpensioen
Overlijdt u terwijl u in dienst bent? Dan krijgt uw partner ook een tijdelijk partnerpensioen totdat zijn of haar AOW ingaat. Uw partner krijgt dit pensioen omdat hij of zij tot de AOW-datum hogere premies en sociale lasten betaalt. Het tijdelijk partnerpensioen is 21,8% van het partnerpensioen dat uw partner krijgt zolang hij of zij leeft. Er is wel een maximum. We bepalen na uw overlijden of en hoeveel tijdelijk partnerpensioen uw partner krijgt.

Het tijdelijk partnerpensioen stopt als:

 • uw partner AOW van de overheid krijgt
 • uw partner opnieuw trouwt, gaat samenwonen of geregistreerd partners wordt
 • uw partner overlijdt.

Uw partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid
Overlijdt u? Dan krijgt uw partner misschien een tijdelijke uitkering van de overheid. Dit staat in de Algemene Nabestaandenwet (Anw). U vindt alle informatie en de voorwaarden op SVB.nl.

U kunt de uitkering voor uw partner aanvullen
Wilt u er zeker van zijn dat uw partner extra geld krijgt als u overlijdt? Sluit dan via uw werkgever een Anw-hiaatverzekering af. Uw partner krijgt dan een extra uitkering naast het pensioen tot hij of zij AOW krijgt. Ook als de overheid géén Anw-uitkering betaalt. Uw werkgever betaalt 30% van de premie voor u. De verzekering stopt als u uit dienst gaat. Kijk voor meer informatie op het HR-portaal of neem contact op met uw HR-afdeling.

Meld uw partner aan als u samenwoont
Woont u samen? Dan krijgt uw partner niet vanzelf partnerpensioen als u overlijdt. Er zijn namelijk voorwaarden. Bijvoorbeeld:

 • U woont minimaal 6 maanden samen.
 • U heeft een samenlevingsovereenkomst. Deze sloot u af bij een notaris.
 • U sprak daarin af dat u zorgplicht heeft voor elkaar.
 • U heeft 1 ongehuwde persoon als partner aangemeld. Dit mag geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn zijn.
 • U heeft uw partner bij ons aangemeld.

Zorg dus dat u uw partner bij ons aanmeldt. U doet dit via MijnPensioen.

Dit geldt als u uit dienst gaat
Gaat u uit dienst en heeft u een partner? En nam u uw pensioenkapitaal bij ons niet mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder (waardeoverdracht)? Als u vóór uw pensioendatum overlijdt, krijgt uw partner uit dit pensioenkapitaal een partnerpensioen.

Dit geldt als u met pensioen gaat
Heeft u voor een stabiel pensioen bij ons gekozen? Dan zetten wij uw pensioenkapitaal uiterlijk op uw pensioendatum om naar een ouderdomspensioen en een partnerpensioen bij ons. Als u overlijdt na uw pensioendatum, krijgt uw partner uit het partnerpensioen een uitkering.

Was u vóór 1 januari 2023 al deelnemer aan onze pensioenregeling?
Dan heeft u ook partnerpensioen opgebouwd. Voor dit partnerpensioen gelden de regels van de eerdere pensioenregeling(en). Kijk voor uw pensioenaanspraken bij MijnPensioen.

Uw kinderen kunnen wezenpensioen krijgen
Overlijdt u terwijl u in dienst bent? Dan krijgen uw kinderen wezenpensioen tot hun 21e jaar. Het wezenpensioen is voor elk kind 0,263% van de jaarlijkse pensioengrondslag (2023) over elk jaar dat u deelneemt of had kunnen deelnemen als u niet zou zijn overleden. Studeren zij? Dan krijgen zij uiterlijk tot hun 27e wezenpensioen. Gaat u uit dienst? Dan is er voor uw kinderen geen wezenpensioen. Behalve wanneer er geen partner is. Na uw pensionering is er geen wezenpensioen geregeld. Kijk voor alle voorwaarden op de website bij Wat moet ik doen bij.

Was u vóór 1 januari 2023 al deelnemer aan onze pensioenregeling?
Dan heeft u ook wezenpensioen opgebouwd. Voor dit wezenpensioen gelden de regels van de eerdere pensioenregeling(en). Kijk voor uw pensioenaanspraken bij MijnPensioen.

Lees ook deze informatie
U vindt alle regels in ons pensioenreglement in laag 3. Uw pensioenbedragen staan op uw Uniform Pensioenoverzicht. Maar ook bij MijnPensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl.

arbeidsongeschiktheid

U blijft pensioen opbouwen als u arbeidsongeschikt bent

Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever uw salaris (voor een deel) door. U blijft dus ook pensioen opbouwen. Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan wordt u arbeidsongeschikt in de zin van de pensioenregeling.

Als u meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, blijft u toch pensioen bij ons opbouwen. U betaalt voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, dan geen premie meer. Ons pensioenfonds betaalt die premie.

Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan betalen wij uw volledige premie. Voor de premie kijken we naar uw salaris op uw 1e ziektedag. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid? Dan hangt uw premievrijstelling af van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Alle regels vindt u in ons pensioenreglement in laag 3. Bijvoorbeeld wat u krijgt als er iets verandert in uw arbeidsongeschiktheid.

U krijgt misschien een aanvullend pensioen
Bent u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u misschien een uitkering van de overheid. U leest meer op UWV.nl. Wordt u op of na 1 januari 2023 arbeidsongeschikt? Dan krijgt u misschien ook een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit pensioen is ondergebracht bij een externe verzekeraar. Kijk voor meer informatie op het HR-portaal of neem contact op met uw HR-afdeling.

U vindt meer informatie op onze website. Kijk bij Wat moet ik doen bij… ziek of arbeidsongeschikt. Alle regels staan in ons pensioenreglement in laag 3.

Compensatieregeling
Was u op 30 december 2022 arbeidsongeschikt en heeft u recht op premievrije opbouw van pensioen? Dan geldt voor u een compensatieregeling.

U hoeft zelf niets te doen
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgen wij uw gegevens door van uw werkgever of het UWV. We zorgen dat de opbouw van uw pensioen doorloopt voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. U krijgt vanzelf bericht van ons.

reglement

U vindt álle regels in ons pensioenreglement

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Bekijk dan laag 3 voor ons pensioenreglement. Leest u het pensioenreglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk en snel aan via contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?


kruis

In onze pensioenregeling zit alles wat belangrijk is voor uw pensioen. U bouwt namelijk ouderdomspensioen op en bent verzekerd voor partnerpensioen én wezenpensioen. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan blijft u pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor zelf dan geen of minder premie.

Wordt u voor een deel arbeidsongeschikt? Lees dan de informatie op onze website. Kijk bij Wat moet ik doen bij… ziek of arbeidsongeschikt.

Hoe bouwt u pensioen op?

driepijlers

Drie pijlers

A. Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt dit zelf in ongeveer 50 jaar op als u in Nederland woont of werkt. De AOW van de overheid gaat in vanaf 67 jaar (in 2024). Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. U leest hierover meer op SVB.nl. U vindt er ook de bedragen en meer informatie over de AOW.

Heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan krijgt u minder AOW.

B. Pensioen dat u via uw werkgever opbouwt
U bouwt pensioen op in deze pensioenregeling en misschien in Flexioen. Uw pensioenregeling is een beschikbare premieregeling. Elk jaar bouwt u een deel van uw pensioenkapitaal op. Dit pensioenkapitaal zetten wij uiterlijk op uw pensioendatum om naar een ouderdomspensioen en een partnerpensioen.

U krijgt 1 keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarop staat het pensioen in uw pensioenregeling(en) bij ons en extra pensioen dat u misschien in Flexioen heeft opgebouwd.

Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. U vindt er een overzicht van uw AOW en pensioen bij al uw werkgevers. U ziet ook wat u netto krijgt.

C. Pensioen dat u zelf regelt
U kunt uw AOW en pensioen zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld of banksparen. Of met een verzekering, zoals een lijfrente.

U kunt via uw werkgever extra pensioen regelen. Dit heet Flexioen. Ons pensioenfonds biedt dit aan:

 • Is uw salaris lager dan € 137.800,- bruto per jaar (in 2024)? Dan kunt u met Bruto Flexioen extra pensioen opbouwen binnen de grenzen van de Belastingdienst.
 • Is uw salaris hoger dan € 137.800,- bruto per jaar (in 2024)? Dan kunt u kiezen voor netto pensioenopbouw via Netto Flexioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf? voor meer uitleg.

Of u het nodig vindt om extra pensioen op te bouwen, hangt af van uw eigen situatie en wensen. Komt u er niet uit? Vraag dan een financieel adviseur om u te helpen bij het maken van keuzes.

middelloon

U bouwt pensioen op in een beschikbare premieregeling

Uw werkgever betaalt elke maand premie voor uw pensioen. U betaalt een deel daarvan aan uw werkgever. Uw werkgever houdt deze premie in op uw brutosalaris. Wij storten de premie voor uw pensioen elke maand op uw pensioenrekening. Met de premies bouwt u een pensioenkapitaal op. Wij zetten dit pensioenkapitaal uiterlijk op uw 68e om naar een ouderdomspensioen en een partnerpensioen. 

Wij beleggen uw pensioenkapitaal
De pensioenpremies alleen leveren niet genoeg inkomsten op voor een goed en betaalbaar pensioen. Daarom beleggen we het geld dat op uw pensioenrekening staat voor u. Uw pensioenkapitaal beweegt daarbij mee met de economische ontwikkelingen.

We beleggen het geld op uw pensioenrekening volgens het ‘lifecycle’-principe. Daarbij stemmen we het risico en verwacht rendement van uw beleggingsportefeuille af op uw leeftijd. We werken met 3 modules, elk met een verschillende beleggingsmix. Komt u dichter bij uw pensioen? Dan kiezen we voor meer zekerheid en bouwen we het risicodeel in uw beleggingen af.

Hoe gaat het beleggen vanaf 58 jaar?
In het jaar dat u 58 wordt, kiest u voor een stabiel of variabel pensioen.

Kiest u voor een stabiel pensioen bij ons?
Dan is dit een definitieve keuze. U koopt dan in 10 jaar tijd geleidelijk pensioen bij ons in.

Kiest u voor een variabel pensioen?
Dan maakt u op uw pensioendatum een definitieve keuze voor een stabiel of variabel pensioen. Kiest u definitief voor een stabiel pensioen? Dan zetten we uw pensioenkapitaal om naar een stabiel pensioen bij ons. Kiest u definitief voor een variabel pensioen? Dan neemt u uw pensioenkapitaal mee naar een andere pensioenuitvoerder als u met pensioen gaat. Uw nieuwe pensioenuitvoerder zet dit kapitaal om naar een variabel pensioen.

opbouw

We baseren uw premie op uw brutosalaris

Uw beschikbare premie stellen we vast over een deel van uw bruto jaarsalaris. Maar niet over uw volledige salaris. Van uw salaris halen we een franchise af. Over dit bedrag bouwt u geen pensioenkapitaal op omdat u later AOW van de overheid krijgt. De franchise is € 17.545,- (2024).

Het salaris dat na verrekening van de franchise overblijft is uw pensioengrondslag. U betaalt een percentage van deze pensioengrondslag aan premie voor de opbouw van uw pensioen.

Uw pensioenregeling heeft ook een bovengrens. U bouwt pensioen op tot een salaris van maximaal € 137.800,- bruto per jaar (2024). Wilt u extra pensioen opbouwen? Dat kan via Flexioen. Kijk daarvoor bij Welke keuzes heeft u zelf?

pensioenpremie

U en uw werkgever betalen samen voor uw pensioen

Uw werkgever betaalt elke maand premie voor uw pensioen. U betaalt een deel daarvan aan uw werkgever. Uw eigen bijdrage is gebaseerd op uw pensioengrondslag. U leest op uw salarisspecificatie hoeveel u precies betaalt. Uw werkgever betaalt de premie aan ons.

Uw pensioengrondslag is uw bruto salaris min de franchise. Over een deel van uw salaris bouwt u namelijk geen pensioen op. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. Daarmee houden wij rekening bij uw pensioenopbouw. De franchise is € 17.545,- (in 2024).

U kiest jaarlijks uw eigen bijdrage aan de premie
In onze pensioenregeling kiest u jaarlijks voor een eigen bijdrage aan de premie van 3,5% of 5,5% van uw pensioengrondslag. Kiest u voor de hogere eigen bijdrage van 5,5%? Dan bouwt u meer pensioenkapitaal op, maar krijgt u minder nettosalaris op uw rekening. Bij de keuze voor een lagere eigen bijdrage van 3,5% geldt het omgekeerde.

Uw keuze gaat in per 1 januari van het volgende jaar. U krijgt vooraf alle informatie die u nodig heeft om uw keuze te kunnen maken. Was u vóór 1 januari 2023 al in dienst en heeft u voor het jaar 2023 geen keuze gemaakt? Dan geldt voor u de premie van 5,5%. Maakt u in een volgend jaar geen keuze, dan geldt automatisch de keuze van het jaar ervoor.

Bent u net in dienst? Dan begint u met het premiepercentage dat uw werkgever heeft vastgesteld. U kunt dit percentage daarna jaarlijks aanpassen.

Wilt u uw eigen bijdrage wijzigen? Dit regelt u via het HR-portaal of via uw HR-afdeling.

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht

Uw pensioen meenemen

U komt in dienst. Daarom bouwt u nu pensioen op in onze pensioenregeling.

U kunt pensioen uit een eerdere regeling meenemen naar ons pensioenfonds
Dit heet waardeoverdracht. U vraagt dit bij ons aan. Kijk op onze website bij Wat moet ik doen bij… in dienst hoe u dit doet.

Bent u het eens met onze opgave? Dan regelen wij de overdracht. Is uw pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt dit pensioen volgens de wet. De kosten voor de administratie zijn namelijk hoger dan € 2,-.

Is uw pensioen lager dan € 592,51 per jaar (in 2024)? Dan mag uw vorige pensioenfonds of verzekeraar (‘pensioenuitvoerder’) uw pensioen ook automatisch naar ons overdragen. Bekijk daarvoor het laatste pensioenoverzicht dat u van hen kreeg. Daarop staat of u zelf iets moet doen om uw pensioen mee te nemen.

Let op:
In onze pensioenregeling is het partnerpensioen verzekerd. Heeft u bij uw vorige pensioenuitvoerder partnerpensioen opgebouwd en wilt u dit meenemen naar onze pensioenregeling? We voegen de waarde van dit partnerpensioen dan toe aan uw pensioenkapitaal bij ons pensioenfonds. Dit pensioenkapitaal wordt omgezet naar pensioen voor ná uw pensioendatum. Door uw waardeoverdracht wordt het verzekerd partnerpensioen vóór uw pensioendatum niet hoger. Dit kan betekenen dat er niet genoeg partnerpensioen voor uw partner verzekerd is.

Krijgt u later een andere baan?
Als u later een andere baan en een andere pensioenregeling krijgt, gaat u pensioen opbouwen in die pensioenregeling. Ook dán kunt u ervoor kiezen uw pensioen mee te nemen. U vraagt dit aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Is uw pensioen bij ons lager dan € 592,51 per jaar (in 2024)? Dan regelen wij de overdracht automatisch voor u. Is uw pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt uw pensioen.

Waardeoverdracht is niet nodig als u een nieuwe baan vindt bij Rabobank of een onderneming die is aangesloten bij ons pensioenfonds. U blijft dan namelijk pensioen bij ons opbouwen. Uw pensioenregeling verandert dus niet.

Kiest u voor waardeoverdracht?
Dan heeft u al uw pensioen bij elkaar. U krijgt uw pensioen later van 1 pensioenuitvoerder.

Kiest u niet voor waardeoverdracht?
Dan blijft uw pensioen staan bij uw vorige pensioenuitvoerder. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen straks van uw vorige pensioenuitvoerder.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Waardeoverdracht is makkelijk, want zo houdt u uw pensioen bij elkaar. Maar het kan ook nadelen hebben. Namelijk als het indexatiebeleid van uw vorige en nieuwe pensioenuitvoerder anders is. Kijk daarom eerst goed naar de financiële situatie van uw vorige en nieuwe pensioenuitvoerder. En wat u krijgt in uw vorige en nieuwe pensioenregeling. Biedt uw nieuwe werkgever een beter pensioen voor uw nabestaanden? Of is de kans op verlagingen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder de komende jaren kleiner? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Andersom kan natuurlijk ook.

Deze informatie helpt u bij uw keuze

 • Het Pensioen 1-2-3 op de website van uw vorige en nieuwe pensioenuitvoerder
  U ziet wat u wel en niet krijgt bij elk fonds. En of uw pensioen de komende jaren kan stijgen. U leest nu het Pensioen 1-2-3 van ons fonds. Kijk voor het Pensioen 1-2-3 van uw vorige pensioenuitvoerder op de website van die pensioenuitvoerder.
 • De pensioenvergelijker
  Met de pensioenvergelijker kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. Zo ziet u direct wat de verschillen zijn. U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf? U vindt de pensioenvergelijker in laag 3.

Weet u niet zeker wat verstandig is? Overleg dan met uw financieel adviseur.

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van uw vorige en nieuwe pensioenfonds moet wel goed zijn. De beleidsdekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Dit is wettelijk geregeld. Zo voorkomt de overheid dat u risico loopt.

Is dit niet zo? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude pensioenfonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijgt u een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

 • het vermogen dat een pensioenfonds heeft, en
 • het geld dat een pensioenfonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen.

Is de dekkingsgraad 100%? Dan zijn die 2 gelijk. Er is dan precies genoeg geld voor alle pensioenen.

Elk pensioenfonds meet de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. We meten die elke maand. Lees meer over onze Financiële situatie.

Wat als u een baan krijgt in het buitenland?
Krijgt u een nieuwe baan in het buitenland? Dan kunt u uw pensioen soms ook meenemen. Dit hangt af van de regels in dat land en de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Wilt u meer weten? Overleg dan met uw nieuwe werkgever.

pensioenvergelijker

Uw pensioen vergelijken

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Bijvoorbeeld omdat u solliciteert bij een werkgever met een eigen pensioenregeling? Of omdat u nadenkt over waardeoverdracht als u een nieuwe baan heeft? Bekijk dan de pensioenvergelijker in laag 3. Zo kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. U ziet direct wat de verschillen zijn.

ruilen

Extra pensioen opbouwen binnen uw fiscale ruimte

U bouwt pensioen op via uw werkgever. U kunt via hem ook extra pensioen opbouwen. U doet dat vrijwillig. Zo heeft u meer inkomen als u met pensioen gaat. Dit heet Bruto Flexioen. Rabobank Pensioenfonds biedt dit aan.

Dit zijn de afspraken

 • U mag bruto pensioen opbouwen als uw salaris lager is dan € 137.800,- bruto per jaar (2024).
 • U betaalt zelf extra premie voor uw pensioen. Uw werkgever houdt deze premie in op uw bruto salaris. Op uw salarisstrook ziet u hoeveel ruimte u heeft om bij te sparen.
 • Uw premies worden voor u belegd. U kunt zelf kiezen met hoeveel risico u wilt beleggen.
 • Als u met pensioen gaat, dan zetten we uw kapitaal om naar een pensioen bij ons. 
 • U betaalt geen belasting over de extra premie die u betaalt.
 • Overlijdt u vóór uw pensioendatum? Dan zetten we uw Flexioen-kapitaal om naar extra partnerpensioen of wezenpensioen in voor uw partner of kinderen. Heeft u geen partner of kinderen? Dan vervalt het Flexioen-kapitaal aan Rabobank Pensioenfonds.

Met Bruto Flexioen bouwt u pensioen op binnen uw fiscale ruimte. Uw fiscale ruimte is het verschil tussen het pensioen dat u nu al bij ons opbouwt en de grens van de Belastingdienst.

Wilt u meer weten over Flexioen?
Of u het nodig vindt om extra pensioen op te bouwen, hangt af van uw eigen situatie en wensen. Kijk voor meer informatie ook op het HR-portaal of neem contact op met uw HR-afdeling. Komt u er niet uit? Vraag dan een financieel adviseur om u te helpen bij het maken van keuzes.

hoog_laag_laag_hoog

Pensioen opbouwen boven een salaris van € 137.800,-

U mag bij ons pensioen opbouwen tot een salaris van maximaal € 137.800,- bruto per jaar (in 2024). Wilt u méér pensioen opbouwen? Dan kunt u vrijwillig extra pensioen opbouwen via Netto Flexioen. Rabobank Pensioenfonds biedt dit aan. Zo heeft u meer inkomen als u met pensioen gaat.

U betaalt dit uit uw netto salaris. Over de extra premie-inleg betaalt u geen belasting. U betaalt later wel belasting over de uitkering.

Dit zijn de afspraken

 • U bouwt aanvullend pensioen op over uw salaris boven € 137.800,- bruto per jaar (in 2024).
 • U betaalt zelf de extra premie voor uw pensioen. Uw werkgever houdt deze premie in op uw netto salaris.
 • Op uw salarisstrook ziet u hoeveel premie u maximaal kunt inleggen.
 • Uw premies worden voor u belegd. U kunt zelf kiezen met hoeveel risico u wilt beleggen.
 • Als u met pensioen gaat, dan zetten we uw kapitaal om naar een pensioen. U volgt daarin de keuze die u voor uw pensioen in PR2023 maakt (stabiel of variabel pensioen).
 • Overlijdt u vóór uw pensioendatum? Dan zetten we uw Flexioen-kapitaal om naar extra partnerpensioen of wezenpensioen voor uw partner of kinderen. Heeft u geen partner of kinderen? Dan vervalt het Flexioen-kapitaal aan Rabobank Pensioenfonds.

Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op het HR-portaal of neem contact op met uw HR-afdeling.

vervroegen_uitstellen

Extra pensioen voor uw partner als u overlijdt

Overlijdt u terwijl u in dienst bent? Dan krijgt uw partner een pensioen van ons. Uw partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid. Dit is geregeld in de Algemene Nabestaandenwet. U vindt alle voorwaarden op SVB.nl.

Wilt u er zeker van zijn dat uw partner voldoende geld krijgt als u overlijdt? Sluit dan een Anw-hiaatverzekering af. Uw partner krijgt dan een extra uitkering naast het pensioen tot zijn of haar AOW ingaat. Dit geldt zolang u bij uw werkgever werkt. Uw werkgever betaalt ook 30% van de premie voor u. Hij houdt uw deel van de premie in op uw brutosalaris. U kunt zich aanmelden voor de Anw-hiaatverzekering via MijnPensioen.

vervroegen_uitstellen

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

U bouwt bij ons een pensioenkapitaal op. Kiest u voor een stabiel pensioen bij ons pensioenfonds? Dan zetten we uw pensioenkapitaal om naar een ouderdomspensioen en een partnerpensioen.

Op uw pensioendatum mag u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. Ruilt u ouderdomspensioen voor partnerpensioen? Dan krijgt u zelf een lager ouderdomspensioen. Als u overlijdt, krijgt uw partner een hoger partnerpensioen.

Heeft u een ex-partner en heeft u het pensioen verevend? Het ouderdomspensioen dat voor uw ex-partner gereserveerd is, kan niet worden geruild.

U kunt uw keuze maar 1 keer doorgeven
Ruilt u ouderdomspensioen voor partnerpensioen? Dan is dit een definitieve keuze. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen. U leest meer in ons pensioenreglement in laag 3.

vervroegen_uitstellen

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Kiest u voor een stabiel pensioen bij ons pensioenfonds? Dan zetten we uw pensioenkapitaal uiterlijk op uw pensioendatum om naar een ouderdomspensioen en een partnerpensioen.

Misschien wilt u geen of minder partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u geen partner heeft. Of omdat uw partner zelf een goed inkomen heeft. U kunt uw partnerpensioen dan ruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf. Of dit voor een deel doen.

Wat zijn de effecten op uw pensioen?
Ruilt u ál uw partnerpensioen om? Dan krijgt uw partner géén pensioen als u overlijdt. Ruilt u een deel van uw partnerpensioen om? Dan krijgt uw partner minder pensioen als u overlijdt. U krijgt zelf méér pensioen.

Heeft u een ex-partner?
Het partnerpensioen dat voor uw ex-partner gereserveerd is (bijzonder partnerpensioen) kan niet worden geruild.

U kunt uw keuze maar 1 keer doorgeven
Ruilt u partnerpensioen voor ouderdomspensioen? Dan moet uw partner het eens zijn met deze keuze. Uw partner moet hiervoor ook een handtekening zetten. U kunt uw keuze later niet meer veranderen.

Wilt u meer weten?
U leest meer in ons pensioenreglement in laag 3.

vervroegen_uitstellen

Eerder of later met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 68e. Of op uw AOW-datum als dit eerder is. Uw AOW-datum hangt af van uw leeftijd. De AOW gaat namelijk in stappen omhoog. U leest op SVB.nl wanneer uw AOW ingaat.

Maar u kunt bij ons ook eerder óf later met pensioen gaan dan op uw AOW-datum.

U gaat eerder met pensioen
Misschien wilt u eerder stoppen met werken. Of dit voor een deel doen. Uw pensioen gaat dan voor dat deel ook eerder in. U kunt bij ons met 57 jaar met pensioen gaan. U krijgt dan wel minder pensioen. Wij moeten uw pensioen namelijk langer uitbetalen. U bouwt ook minder lang pensioen op.

Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. U krijgt dan ook niet direct AOW van de overheid. U heeft dus een AOW-gat.

U kunt kiezen voor een AOW-overbruggingspensioen
Bij ons pensioenfonds kunt u ervoor kiezen uw pensioen tot uw AOW-leeftijd aan te vullen. Dit kan met maximaal € 26.316,96 bruto per jaar (in 2024). Het pensioen na uw AOW-leeftijd wordt hierdoor lager.

Misschien kunt u ook een voorschot of overbrugging krijgen van de overheid. U leest meer op SVB.nl.

U gaat later met pensioen
U kunt ook langer doorwerken. Of dit voor een deel doen. Uw pensioen gaat dan later in. U kunt bij ons tot 5 jaar ná uw AOW-datum met pensioen gaan. U krijgt dan méér pensioen. Wij hoeven uw pensioen namelijk minder lang uit te betalen. De opbouw van uw pensioenkapitaal stopt uiterlijk als u 68 jaar wordt.

U regelt het zo

 • Bespreek uw wensen eerst met uw werkgever. U maakt samen afspraken over wat u wilt.
 • Wilt u eerder met pensioen? Vraag dit dan minstens 3 maanden daarvoor bij ons aan.
 • Wilt u later met pensioen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt 6 maanden voor uw AOW-datum bericht van ons. U leest dan ook hoe u uw pensioen aanvraagt en uw keuzes aan ons doorgeeft.

U vindt alle afspraken in ons pensioenreglement
U kunt bij ons bijvoorbeeld ook voor een deel eerder of later met pensioen gaan. U blijft voor een deel dan werken. Kijk bij deeltijdpensioen voor meer informatie.

Wat is het effect op uw pensioen?
Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u eerder of later met pensioen gaat? Bereken het zelf bij MijnPensioen.

vervroegen_uitstellen

Voor een deel met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 68e. Of op uw AOW-datum als dit eerder is. Wilt u niet direct helemaal stoppen met werken? En liever eerst voor een deel met pensioen gaan? Dat kan. U laat uw pensioen bij ons dan in stappen ingaan. U kiest zelf hoeveel pensioen u opneemt. Dit heet deeltijdpensioen.

U blijft voor het andere deel werken. Over dat salaris blijft u ook pensioen opbouwen. U doet dat maximaal tot 5 jaar na uw AOW-datum.

Dit zijn de afspraken

 • U kunt vanaf 57 jaar starten met uw pensioen.
 • U mag uw pensioen in stappen opnemen. Bijvoorbeeld eerst voor 20%, daarna voor 40%, 60% of 80%.
 • U kunt uw keuze maar 1 keer doorgeven. Kiest u ervoor om deels met pensioen te gaan? Of kiest u om dit niet te doen? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen. U kunt wel een hoger percentage kiezen of helemaal met pensioen gaan.
 • U kunt voor een deel óf helemaal blijven werken. Hoeveel u blijft werken, staat dus los van hoeveel pensioen u opneemt.

U regelt het zo

 • Bespreek uw wensen eerst met uw werkgever. U maakt samen afspraken over wat u wilt.
 • Wilt u op uw 68e deels met pensioen gaan? Of op uw AOW-datum als dit eerder is? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt 6 maanden daarvoor bericht van ons. U leest dan ook hoe u uw pensioen aanvraagt en uw keuzes aan ons doorgeeft.
 • Wilt u eerder al deels met pensioen gaan? Laat dit dan uiterlijk 3 maanden daarvoor aan ons weten.

Wilt u meer weten?
U vindt alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u voor een deel met pensioen gaat? Bereken het zelf bij MijnPensioen.

vervroegen_uitstellen

Eerst een hoger óf lager pensioen krijgen

Misschien wilt u een hoger ouderdomspensioen in de 1e periode van uw pensioen. Bijvoorbeeld omdat u eerder met pensioen wilt gaan. En u dus nog geen AOW krijgt. U krijgt dan daarna een lager ouderdomspensioen zolang u leeft. U kunt ook kiezen voor een láger ouderdomspensioen in de 1e periode van uw pensioen. U krijgt daarna een hoger ouderdomspensioen zolang u leeft.

U krijgt 5 of 10 jaar een hoger of lager pensioen. Of tot uw AOW ingaat. Uw pensioen in de 1e en 2e periode is anders dan de bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht.

Wanneer maakt u een keuze?
U maakt deze keuze als u met pensioen gaat. U kunt uw keuze maar 1 keer doorgeven. Kiest u voor een hoog-laag pensioen? Of juist niet? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen.

Wilt u meer weten?
U leest alle regels in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt bij deze keuze? Bereken het zelf bij MijnPensioen.

pensioenuitkering aankopen

Omzetting van uw pensioenkapitaal naar pensioen

In het jaar dat u 58 wordt maakt u een keuze tussen een stabiel en een variabel pensioen. Geeft u geen keuze door? Dan gaan we ervan uit dat u voor een stabiel pensioen kiest.

Kiest u voor een stabiel pensioen? Dan regelen wij uw pensioen
Als u voor een stabiel pensioen kiest, is dit een definitieve keuze. We zetten dan vanaf uw 58e uw pensioenkapitaal in 10 jaar tijd geleidelijk om naar pensioen voor u. We doen dat op basis van factoren die jaarlijks door het bestuur van ons pensioenfonds worden vastgesteld.

In het 1e jaar is dat 1/10 deel pensioen, in het 2e jaar 1/9 deel en zo verder. We gaan daarbij uit van uw leeftijd op 31 december van een jaar. Over de laatste 2 jaar zetten we uw pensioenkapitaal in 1 keer om naar pensioen. In het jaar dat u 68 wordt of op uw eerdere pensioendatum is uw totale pensioenkapitaal omgezet naar een ouderdomspensioen en een partnerpensioen. Lees meer over de omzetting naar pensioen.

Uw leeftijd op 31 december van een jaar Deel van uw pensioenkapitaal
dat we in het volgende
jaar omzetten naar pensioen voor u
58 1/10
59 1/9
60 1/8
61 1/7
62 1/6
63 1/5
64 1/4
65 1/3
66 1/2
68 of eerdere pensioendatum 1/1

Kiest u voor een variabel pensioen?
En blijft u bij uw keuze? Dan neemt u uw pensioenkapitaal mee naar een andere pensioenuitvoerder als u met pensioen gaat. Uw nieuwe pensioenuitvoerder zet dit kapitaal om naar een variabel pensioen. Bij een variabel pensioen gaat u na uw pensioendatum door met het beleggen van uw pensioen.

Kiest u toch voor een stabiel pensioen bij ons pensioenfonds? Dan zetten wij uw pensioenkapitaal om naar een ouderdomspensioen en een partnerpensioen voor u tegen de factoren die dan gelden. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen.

Hoe zeker is uw pensioen?

risico

U loopt risico met uw pensioen

Tot uw pensioendatum is de hoogte van uw pensioenuitkering niet zeker. Kiest u voor een variabel pensioen? Dan is de hoogte van uw pensioen ook na uw pensioendatum niet zeker.

De hoogte van uw pensioen hangt af van:

 • de premie die u en uw werkgever betalen voor uw pensioen (de beschikbare premie)
 • de waarde van uw pensioenkapitaal als u met pensioen gaat
 • uw keuze voor een stabiele of variabele pensioenuitkering en de prijs die u betaalt voor de omzetting van uw pensioenkapitaal naar  pensioen.
indexatie

Wij proberen uw pensioen waardevast te houden

Geld wordt elk jaar meestal minder waard door de stijging van de prijzen in Nederland. We proberen daarom uw pensioenaanspraken en pensioenrechten jaarlijks op 1 juli aan te passen aan de stijging van de prijzen (indexatie).

Deze indexatie is voorwaardelijk: het bestuur beslist elk jaar of en in hoeverre indexatie kan plaatsvinden. Uw pensioenkapitaal wordt niet aangepast. Dit passen we aan:

 • uw verzekerde aanspraken op partnerpensioen en wezenpensioen.
 • de rechten op een stabiel ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf uw pensioendatum, die u vanaf 58 jaar heeft gekregen na geleidelijke omzetting van uw pensioenkapitaal.
 • alle ingegane pensioenen.

Welke kosten maken wij?

kosten

Ons pensioenfonds maakt deze kosten om uw pensioen te regelen:

 • Kosten voor de administratie
  Bijvoorbeeld voor de betaling van uw pensioen en ontvangst van uw premies. Of voor goede informatie aan u en uw werkgever. Zo verzorgen we dit Pensioen 1-2-3 en uw Uniform Pensioenoverzicht. Uw werkgever en wij betalen die kosten.
 • Kosten om de pensioengelden te beheren
  Wij betalen de partijen die de pensioengelden voor ons beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Zo betalen wij kosten aan de beurs als we aandelen of obligaties kopen. Of verkopen. Die kosten halen wij af van de resultaten van de beleggingen.

U leest meer over onze kosten in ons jaarverslag in laag 3.

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht

Als u van baan verandert

Krijgt u een nieuwe baan? En een nieuwe pensioenregeling? Dan gaat u pensioen opbouwen in die nieuwe pensioenregeling.

U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen
Dit heet waardeoverdracht. U vraagt dit aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Kijk bij Wat moet ik doen bij… waardeoverdracht.

Let op:
In onze pensioenregeling is het partnerpensioen verzekerd. Heeft u bij uw vorige pensioenuitvoerder partnerpensioen opgebouwd en wilt u dit meenemen naar onze pensioenregeling? We voegen de waarde van dit partnerpensioen dan toe aan uw pensioenkapitaal bij ons pensioenfonds. Dit pensioenkapitaal wordt omgezet naar pensioen voor ná uw pensioendatum. Door uw waardeoverdracht wordt het verzekerd partnerpensioen vóór uw pensioendatum niet hoger. Dit kan betekenen dat er niet genoeg partnerpensioen voor uw partner verzekerd is.

Als u later een andere baan krijgt
Waardeoverdracht is niet nodig als u een nieuwe baan vindt bij Rabobank of een onderneming die is aangesloten bij ons pensioenfonds. U blijft dan namelijk pensioen bij ons opbouwen. Uw pensioenregeling verandert dus niet.

Kiest u voor waardeoverdracht?
Dan heeft u al uw pensioen bij elkaar. U krijgt uw pensioen later van 1 pensioenuitvoerder.

Kiest u niet voor waardeoverdracht?
Dan blijft uw pensioen staan bij uw vorige pensioenuitvoerder. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen straks van uw vorige pensioenuitvoerder.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Als u uw nieuwe pensioenfonds om waardeoverdracht vraagt, krijgt u eerst een opgave. Daarin staan uw vorige en nieuwe pensioenbedragen. Kijkt u niet alleen naar de bedragen. Vergelijk óók uw vorige en nieuwe pensioenregeling. Dat doet u met dit Pensioen 1-2-3:

 • Wat krijgt u wel en niet? Bijvoorbeeld pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt.
 • Wat is de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder? Krijgt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder meer indexatie dan bij uw oude pensioenuitvoerder? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. U leest het bij Hoe zeker is uw pensioen?
 • De pensioenvergelijker helpt u ook om een goede keuze te maken. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?

U vindt het Pensioen 1-2-3 van uw vorige pensioenuitvoerder op de website van deze pensioenuitvoerder. U beslist dan pas of u uw pensioen meeneemt. Zo kunt u een goede keuze maken. Komt u er niet uit? Overleg dan met een financieel adviseur.

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet wel goed zijn. De beleidsdekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Dit is wettelijk geregeld. Zo voorkomt de overheid dat u risico loopt.

Is dit niet zo? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude pensioenfonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijgt u een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

 • het vermogen van een pensioenfonds, en
 • het geld dat een pensioenfonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen.

Is de dekkingsgraad 100%? Dan zijn die 2 gelijk. Er is dan precies genoeg geld voor alle pensioenen.

Elk pensioenfonds meet de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. We meten die elke maand. Lees meer over onze Financiële situatie.

Als u een baan krijgt in het buitenland
Krijgt u een nieuwe baan in het buitenland? Dan kunt u uw pensioen soms ook meenemen. Dit hangt af van de regels in dat land en de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Wilt u meer weten? Overleg dan met uw nieuwe werkgever.

arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert

Wordt u meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan gaat u bij ons toch door met de opbouw van uw pensioenkapitaal. Wij nemen dan de betaling van de premie deels of helemaal van u over. Zo blijft u pensioen opbouwen over uw salaris tot € 137.800,- (in 2024).

Kijk bij Wat krijgt u in onze pensioenregeling? voor meer informatie over arbeidsongeschiktheid en pensioen. Alle regels vindt u in ons pensioenreglement in laag 3.

Compensatieregeling
Was u op 30 december 2022 arbeidsongeschikt en heeft u recht op premievrije opbouw van pensioen? Dan geldt voor u een compensatieregeling.

U hoeft niets te regelen
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgen wij uw gegevens door van uw werkgever of het UWV. We zorgen ervoor dat de opbouw van uw pensioen ook doorloopt voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. We doen dat op basis van de gegevens die we van UWV krijgen. U krijgt vanzelf bericht van ons.

samenwonen_trouwen

Als u gaat samenwonen. Of als u trouwt of geregistreerd partners wordt in het buitenland

Gaat u trouwen? Of wordt u geregistreerd partners? Als u overlijdt terwijl u in dienst bent, krijgt uw partner een partnerpensioen. Woont u samen? Dan zijn er voorwaarden.

Kijk de bedragen en voorwaarden goed na
Bijvoorbeeld op uw Uniform Pensioenoverzicht. Of bij MijnPensioen. Kijk voor uw totale pensioen en AOW op mijnpensioenoverzicht.nl.

Meld uw partner aan als u in het buitenland woont
Woont u in Nederland? Dan hoeft u uw partner niet bij ons aan te melden als u getrouwd bent of geregistreerd partner bent. Uw gemeente geeft dit aan ons door. Woont u in het buitenland? Meld uw partner dan wel bij ons aan. Dit kan via Wat moet ik doen bij...trouwen of partnerregistratie.

Meld uw partner ook aan als u samenwoont
Woont u samen? Dan krijgt uw partner niet vanzelf partnerpensioen als u overlijdt. Er zijn namelijk voorwaarden. Bijvoorbeeld:

 • U woont minimaal 6 maanden samen.
 • U heeft een samenlevingsovereenkomst. Deze sloot u af bij een notaris.
 • U sprak daarin af dat u zorgplicht heeft voor elkaar.
 • U heeft 1 ongehuwde persoon als partner aangemeld. Dit mag geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn zijn.
 • U heeft uw partner bij ons aangemeld.

Zorg dus dat u uw partner bij ons aanmeldt. U doet dit via MijnPensioen.

scheiden

Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als uw geregistreerd partnerschap stopt

Als u uit elkaar gaat, moet u samen financiële afspraken maken. Uw scheiding heeft ook gevolgen voor uw pensioen bij ons.

Uw ex-partner heeft recht op ouderdomspensioen
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt samen wel andere afspraken maken. Die legt u vast in een echtscheidingsconvenant.

Geef uw afspraken aan ons door
U of uw ex-partner moet ons wel binnen 2 jaar informeren over uw scheiding. En over de afspraken die u maakte. Zo weet u zeker dat wij uw pensioen goed regelen.

Woonde u samen? Dan heeft uw ex-partner geen recht op ouderdomspensioen. U kunt samen wel andere afspraken maken. U verdeelt uw pensioen dan buiten ons pensioenfonds om.

Uw ex-partner kan recht krijgen op bijzonder partnerpensioen
Bent u gescheiden en overlijdt u terwijl u in dienst bent? Dan gebruiken we een deel van uw pensioenkapitaal voor partnerpensioen voor uw ex-partner.

Als u na uw (gekozen) pensioendatum overlijdt, kan uw ex-partner recht hebben op bijzonder partnerpensioen. Als u uit elkaar gaat, reserveren we dit deel van uw partnerpensioen voor uw ex-partner. Het gaat dan om het partnerpensioen uit het pensioenkapitaal dat u opbouwde totdat u uit elkaar ging.

Bent u gescheiden en overlijdt u terwijl u niet meer in dienst bent? Dan heeft uw ex-partner recht op een evenredig deel van het partnerpensioen na omzetting van uw pensioenkapitaal naar partnerpensioen.

Geef uw afspraken in deze situaties aan ons door

 • Wilt u niet dat uw ex-partner pensioen krijgt? Maak dan goede afspraken in een echtscheidingsconvenant. Daarin staat dan dat uw ex-partner afstand doet van dit partnerpensioen. Laat dit wél aan ons weten.
 • Woonde u samen? En had u een samenlevingsovereenkomst? Informeer ons altijd als u uit elkaar gaat. Ook over de afspraken die u maakte. Wij krijgen dit namelijk niet automatisch door van uw gemeente.

Op de website leest u hoe u uw afspraken aan ons doorgeeft. Kijk bij Wat moet ik doen bij... scheiden of Wat moet ik doen bij...einde samenwonen.

verhuizen

Als u verhuist naar het buitenland

Verhuist u binnen Nederland? Dan horen wij dit van uw gemeente. Verhuist u naar het buitenland? Of naar een ander adres in het buitenland? Laat ons dan weten wat uw nieuwe adres is. Dit kan via onze website, kijk bij Wat moet ik doen bij…. nieuw adres. Zo kunnen wij u op de hoogte houden van uw pensioen.

Wilt u weten wat een verhuizing naar het buitenland betekent voor uw pensioen? Neem dan gerust contact met ons op.

Uw AOW van de overheid kan ook veranderen
Uw AOW hangt namelijk af van het aantal jaren dat u in Nederland werkt of woont. Belt u met de Sociale Verzekeringsbank voor meer informatie. Of kijk op SVB.nl.

meerminderwerken

Als u meer of minder gaat werken

Gaat u meer of minder werken? Dan verandert uw salaris. De premie voor uw pensioen verandert dan ook. Hoeveel u betaalt voor uw pensioen, hangt namelijk af van uw salaris.

U gaat minder werken
Als u minder gaat werken, krijgt u waarschijnlijk minder salaris. U bouwt daardoor minder pensioen op voor uzelf. En uw partner en kinderen krijgen minder pensioen als u overlijdt. U betaalt ook minder premie.

Werkt u nu 100%? En wilt u 80% gaan werken? Dan bouwt u tot uw pensionering dus ook nog maar over 80% van uw salaris pensioen op. U krijgt daardoor later minder pensioen dan als u fulltime blijft werken.

U gaat meer werken
Als u meer gaat werken, krijgt u waarschijnlijk meer salaris. U bouwt daardoor meer pensioen op voor uzelf. En uw partner en kinderen krijgen meer pensioen als u overlijdt. U betaalt ook meer premie.

Werkt u nu 50%? En wilt u 80% gaan werken? Dan gaat u ook over uw nieuwe salaris pensioen opbouwen. U krijgt daardoor later meer pensioen dan als u 50% blijft werken.

Bedenk goed wat deze keuze betekent voor uw pensioen
Misschien kunt u zelf maatregelen nemen als u minder gaat werken. Bijvoorbeeld door extra pensioen op te bouwen voor later. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen.

verlof

Als u met onbetaald verlof gaat

Gaat u volledig met onbetaald verlof? Dan blijft u eerst voor 50% pensioen opbouwen. Uw werkgever betaalt uw premie. Na 26 weken stopt de opbouw van uw pensioen. Wilt u voor een deel met onbetaald verlof? Dan bouwt u voor 50% pensioen op over het deel dat u met verlof bent. Over het deel dat u nog werkt, bouwt u voor 100% pensioen op. Maak duidelijke afspraken met uw werkgever over uw onbetaald verlof.

U kúnt 100% pensioen blijven opbouwen
Als u volledig pensioen wilt blijven opbouwen, betaalt u zelf mee.

U blijft verzekerd voor partnerpensioen en wezenpensioen
Neemt u onbetaald verlof op en overlijdt u? Ook dan krijgen uw partner en kinderen een pensioen.

Als u via uw werkgever een Anw-hiaatverzekering heeft, krijgt uw partner óók een aanvullend partnerpensioen. Het maakt hiervoor dus niet uit of u met onbetaald verlof bent.

Wilt u meer weten?
U leest alle regels in ons pensioenreglement in laag 3. Kijk voor meer informatie op het HR-portaal of neem contact op met uw HR-afdeling.

werkloos

Als u werkloos wordt

Wordt u werkloos? Dan heeft dit gevolgen voor uw pensioen.

U bouwt geen pensioen meer op
Regelt u zelf niets? Dan is uw pensioen lager als u met pensioen gaat. Bedenk ook goed dat het pensioen voor uw partner en kinderen lager is. Want de verzekering voor partner- en wezenpensioen vervalt als u uit dienst gaat.

Misschien gaat u later weer pensioen opbouwen bij een nieuwe werkgever. Maar u kunt zelf ook nu al andere maatregelen nemen. Bijvoorbeeld via een verzekering.

Het pensioenkapitaal dat u opbouwde, blijft voor u staan
Overlijdt u vóór uw pensioendatum? Dan krijgt uw partner van dit pensioenkapitaal een partnerpensioen. Er is geen wezenpensioen voor uw kinderen, behalve wanneer er geen partner is.

Bent u uit dienst en krijgt u een WW-uitkering? Tijdens uw WW-uitkering bent u nog verzekerd voor partnerpensioen.

U krijgt een overzicht van uw pensioen als u uit dienst gaat
Daarna vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij MijnPensioen. Eens in de 5 jaar krijgt u van ons een overzicht van uw pensioen bij ons pensioenfonds.

keuze

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen

U kunt bij ons pensioenfonds verschillende keuzes voor uw pensioen maken:

 • Bouwde u eerst ergens anders pensioen op? Dan kunt u dit meenemen naar ons pensioenfonds.
 • U kunt extra pensioen opbouwen voor uzelf of voor uw partner via Flexioen.
 • U ruilt ouderdomspensioen voor partnerpensioen. Het omgekeerde kan ook.
 • U gaat eerder met pensioen.
 • U gaat voor een deel met pensioen.
 • U kiest voor een hoger pensioen in de 1e periode. U krijgt dan daarna een lager pensioen. Het omgekeerde kan ook.
 • U kiest voor een stabiel of een variabel pensioen.

U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf?

Maakt u een keuze op uw pensioendatum? Dan kunt u die maar 1 keer doorgeven. U kunt dit daarna niet meer veranderen. Zorg dus dat u alle informatie heeft voordat u een keuze maakt.

mijnpensioenoverzicht

Kijk minimaal 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl

Kijk 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

 • Uw pensioen bij ons staat bij MijnPensioen. En op uw Uniform Pensioenoverzicht.
 • Uw AOW en al het pensioen dat u opbouwde vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl. U ziet ook wat u bruto en netto krijgt.
vragen

Als u vragen heeft

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over uw pensioen. Uw pensioen is belangrijk genoeg! U kunt ook op de rest van onze website kijken.

Persoonlijke gegevens

Dit onderdeel gebruikt u alleen als u een pensioenoverzicht heeft ontvangen. Hieronder leggen we graag de gegevens verder uit.

Pensioenuitvoerder
Het fonds waar u kapitaal opbouwt.

Soort pensioenregeling
U heeft een beschikbare premieregeling. Bij deze regeling wordt een vast bedrag aan premies ingelegd voor de pensioenopbouw. De totale inleg aan premies vormt een kapitaal dat uiterlijk op de pensioendatum omgezet wordt naar pensioen.

Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling
Dit is het deel van uw salaris waarover u kapitaal opbouwt. Bijvoorbeeld uw maandelijks salaris. Maar soms bouwt u over meer onderdelen op. Dit noemen we het pensioengevend salaris. U vindt alle onderdelen die meetellen in het pensioenreglement in laag 3.

Salaris waarover u geen kapitaal opbouwt
Over een gedeelte van het salaris bouwt u geen kapitaal op. Dit noemen we de franchise.

Salaris waarover u wel kapitaal opbouwt
Dit is het deel dat wordt gebruikt om uw premie te berekenen. Dit noemen we de pensioengrondslag.

Beschikbare premie
Dit is het totale bedrag dat in een jaar aan premie is betaald.

Factor A (voor uw belastingaangifte)

factor A

Het bedrag op het pensioenoverzicht kunt u nodig hebben voor uw belastingaangifte over afgelopen jaar. Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A-bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar tellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruikt u dan het 'Hulpmiddel lijfrentepremie' op Belastingdienst.nl. Uw financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.

Wat ziet u op uw pensioenoverzicht
Op uw pensioenoverzicht ziet u ook de netto betaalde premies voor de berekening van uw jaarruimte. Hierbij gaan wij uit van de gegevens die wij van uw werkgever ontvingen. De jaarruimte is het bedrag dat u van de overheid mag gebruiken om belastingvriendelijk extra pensioen op te bouwen. Bouwt u minder pensioen op dan van de overheid mag? Dan heeft u jaarruimte. Wilt u uw jaarruimte berekenen? Gebruik dan het 'Hulpmiddel lijfrentepremie' op Belastingdienst.nl. Of vraag een financieel adviseur u te helpen.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op onze website.

…uw pensioenbedragen? Kijk bij MijnPensioen.

…uw totale pensioen? Kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl