Pensioen 123 laag 2

Hoe zeker is uw pensioen?

risico

U loopt risico met uw pensioen

Tot uw pensioendatum is de hoogte van uw pensioenuitkering niet zeker. Kiest u voor een variabel pensioen? Dan is de hoogte van uw pensioen ook na uw pensioendatum niet zeker.

De hoogte van uw pensioen hangt af van:

  • de premie die u en uw werkgever betalen voor uw pensioen (de beschikbare premie)
  • de waarde van uw pensioenkapitaal als u met pensioen gaat
  • uw keuze voor een stabiele of variabele pensioenuitkering en de prijs die u betaalt voor de inkoop van dat pensioen.
indexatie

Wij proberen uw pensioen waardevast te houden

Geld wordt elk jaar meestal minder waard door de stijging van de prijzen in Nederland. We proberen daarom uw pensioenaanspraken en pensioenrechten jaarlijks op 1 juli aan te passen aan de stijging van de prijzen (indexatie).

Deze indexatie is voorwaardelijk: het bestuur beslist elk jaar of en in hoeverre indexatie kan plaatsvinden. Uw pensioenkapitaal wordt niet aangepast. Dit passen we aan:

  • uw verzekerde aanspraken op partnerpensioen en wezenpensioen
  • de rechten die vanaf 58 jaar voor u zijn ingekocht op een stabiel ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf uw pensioendatum
  • alle ingegane pensioenen.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op onze website.

…uw pensioenbedragen? Kijk bij MijnPensioen.

…uw totale pensioen? Kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl