Pensioen 123 laag 2

Hoe zeker is uw pensioen?

risico

U loopt risico met uw pensioen

U heeft uw hele leven met uw pensioen te maken. In uw werkende leven bouwt u pensioen op. Daarna krijgt u pensioen. Dit is een lange periode waarin veel kan veranderen. Ook zijn er risico’s. Daardoor kan onze financiële situatie veranderen, en dus ook uw pensioen.

Mensen worden gemiddeld steeds ouder
Ons pensioenfonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen veranderen. Dit ging niet altijd goed. Bijvoorbeeld omdat mensen gemiddeld steeds ouder worden. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. De levensverwachting steeg de afgelopen tijd sneller dan we dachten. We moeten dus nog meer geld in kas hebben dan we eerst berekenden.

De premie die beschikbaar is voor uw pensioen kan niet genoeg zijn
Uw werkgever betaalt de pensioenpremie aan ons. U betaalt een deel daarvan aan uw werkgever. U bouwt elk jaar 1,7% pensioen op over uw pensioengrondslag. Maar dit kan minder zijn als de premie niet genoeg is. Uw werkgever stelt namelijk een premiebedrag beschikbaar voor de pensioenregeling. Hij betaalt per jaar 34,5% van de totale pensioengrondslag van alle deelnemers. Is deze premie niet genoeg? Dan wordt de pensioenopbouw lager dan 1,7% per jaar.

De beleggingen kunnen tegenvallen
U en uw werkgever betalen premie voor uw pensioen. Wij beleggen dat geld. Zo wordt uw pensioen over langere tijd meer waard. Maar beleggen is ook een risico. Daarom kiezen we voor verschillende soorten van beleggingen. Zo lopen we minder risico. Maken we winst op de ene belegging? Daarmee maken we een verlies op een andere belegging goed. We kunnen dit risico ook verzekeren. Daarvoor betalen we wel kosten.

In ons beleid letten we goed op de risico’s
Er zijn meer risico’s. Ons pensioenfonds doet er alles aan om uw pensioen daartegen te beschermen. U leest meer op deze website bij Beleggingsbeleid.

We meten onze financiële situatie met de 'beleidsdekkingsgraad'
Een besluit over uw premie en de verhoging of verlaging van uw pensioen hangt af van onze financiële situatie. Hiervoor kijken we elke maand naar onze dekkingsgraad. Vanaf 2015 meten we die over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. De dekkingsgraad mag dus niet te laag zijn. Is hij lager dan 100%? Dan mogen wij ook niet meewerken aan de waardeoverdracht van uw pensioen. U leest meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad op deze website bij Nieuws.

indexatie

Wij proberen uw pensioen waardevast te houden

Geld wordt elk jaar meestal minder waard. U kunt met hetzelfde geld in 2022 minder kopen dan in 2021. Dit heet inflatie. Ons pensioenfonds probeert uw pensioen daarom elk jaar op 1 juli te verhogen. Het pensioen dat u opbouwde groeit dan mee met de prijzen in Nederland. Dit heet indexatie. Zo is uw pensioen waardevast.

Verhogen lukt niet altijd
Ons pensioenfonds heeft geen geld gereserveerd om de opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen in de toekomst te verhogen. Toekomstige verhogingen betalen wij uit de algemene reserves. Aan de hand van de financiële positie kan het bestuur besluiten tot gehele of gedeeltelijke verhoging. Bij een slechte financiële positie krijgt u geen verhoging. Als in enig jaar geen (volledige) verhoging heeft plaatsgevonden, zal dit in latere jaren niet worden ingehaald.

Toekomstverwachting
Of u in de toekomst nog evenveel kunt kopen met uw pensioen hangt af van de verhoging van uw pensioen en de stijging van de prijzen. Uw pensioen stijgt niet automatisch mee met de prijzen. Het is niet zeker of we uw pensioen in de toekomst elk jaar kunnen verhogen.

De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd. We verwachten dat we uw pensioen de komende jaren niet hoeven te verlagen. De beleidsdekkingsgraad was eind 2020 lager dan 110%. Daarom werden de pensioenen per 1 juli 2021 niet verhoogd. U leest meer bij Ons indexatiebeleid.

De afgelopen 10 jaar stegen de pensioenen en de prijzen zo

  uw indexatie stijging van de prijzen
2021 0,00% 1,88%
2020 0,00% 1,20%
2019 0,45% 2,88%
2018 0,20% 1,10%
2017 0,00% 1,57%
2016 0,67% 0,01%
2015 1,10% 0,57%
2014 1,10% 1,20%
2013 0,00% 2,60%
2012 0,00% 2,36%

We kijken naar de prijzen van april tot april in de periode daarvoor. Die cijfers krijgen we van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We gaan uit van de Consumentenprijsindex alle bestedingen afgeleid.

tekort

Dit doen we als er een tekort is

Ons pensioenfonds doet er alles aan om financieel gezond te zijn. Toch kan er een tekort zijn. We hebben dan te weinig geld om alle pensioenen in de toekomst te betalen. We moeten dan soms maatregelen nemen. Ons pensioenfonds weegt zorgvuldig af wat de beste oplossing is. Bijvoorbeeld:

  • Uw pensioen groeit niet helemaal mee met de prijzen.
  • Is de premie niet genoeg? Dan bouwt u misschien minder pensioen op.
  • Uw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan.

Ons bestuur kan ook andere maatregelen nemen.

In de afgelopen 10 jaar hoefden we de pensioenen niet te verlagen
Ook andere maatregelen waren niet nodig. Uw pensioen groeide alleen niet helemaal mee met de prijzen. De komende jaren hoeven we uw pensioen waarschijnlijk ook niet te verlagen. Dat is onze verwachting. Natuurlijk houden we u op de hoogte.

Lees ook deze informatie

  • Ons pensioenreglement in laag 3: in artikel 17 leest u of en hoe wij de pensioenen aanpassen.
  • Het laatste nieuws over onze financiële situatie: kijk bij Nieuws.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op onze website.

…uw pensioenbedragen? Kijk bij MijnPensioen.

…uw totale pensioen? Kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl