Pensioen 123 laag 2

Persoonlijke gegevens

Dit onderdeel gebruikt u alleen als u een pensioenoverzicht heeft ontvangen. Hieronder leggen we graag de gegevens verder uit.

Pensioenuitvoerder
Het fonds waar u kapitaal opbouwt.

Soort pensioenregeling
U heeft een beschikbare premieregeling. Bij deze regeling wordt een vast bedrag aan premies ingelegd voor de pensioenopbouw. De totale inleg aan premies vormt een kapitaal dat uiterlijk op de pensioendatum omgezet wordt naar pensioen.

Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling
Dit is het deel van uw salaris waarover u kapitaal opbouwt. Bijvoorbeeld uw maandelijks salaris. Maar soms bouwt u over meer onderdelen op. Dit noemen we het pensioengevend salaris. U vindt alle onderdelen die meetellen in het pensioenreglement in laag 3.

Salaris waarover u geen kapitaal opbouwt
Over een gedeelte van het salaris bouwt u geen kapitaal op. Dit noemen we de franchise.

Salaris waarover u wel kapitaal opbouwt
Dit is het deel dat wordt gebruikt om uw premie te berekenen. Dit noemen we de pensioengrondslag.

Beschikbare premie
Dit is het totale bedrag dat in een jaar aan premie is betaald.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op onze website.

…uw pensioenbedragen? Kijk bij MijnPensioen.

…uw totale pensioen? Kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl