Pensioen 123 laag 2

Persoonlijke gegevens

Dit onderdeel gebruikt u alleen als u een pensioenoverzicht heeft ontvangen. Hieronder leggen we graag de gegevens verder uit.

Pensioenuitvoerder
Het fonds waar u kapitaal opbouwt.

Soort pensioenregeling
U heeft een bruto premieovereenkomst. Bij deze regeling wordt een vast bedrag aan premies ingelegd voor de pensioenopbouw. De totale inleg aan premies vormen een kapitaal dat op de pensioendatum wordt gebruikt om pensioen te kopen.

Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling
Dit is het deel van uw salaris waarover u kapitaal opbouwt. Bijvoorbeeld uw maandelijks salaris. Maar soms bouwt over meer onderdelen op. Dit noemen we het pensioengevend salaris. U vindt alle onderdelen die meetellen in het reglement in laag 3.

U bouwt geen kapitaal op over
Over een gedeelte van het salaris bouwt u geen kapitaal op. Dit noemen we de franchise.

Salaris waarover u wel kapitaal opbouwt
Dit is het deel wat wordt gebruikt om uw kapitaalopbouw te berekenen. Dit noemen we de pensioengrondslag.

Beschikbare premie
Dit is het totale bedrag dat in een jaar aan premie is betaald.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op onze website.

…uw pensioenbedragen? Kijk bij MijnPensioen.

…uw totale pensioen? Kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl