logo pensioen 123 laag 2

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht

Als u van baan verandert

Krijgt u een nieuwe baan? En een nieuwe pensioenregeling? Dan gaat u pensioen opbouwen in die nieuwe pensioenregeling.

U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen
Dit heet waardeoverdracht. U vraagt dit aan bij uw nieuwe pensioenfonds. Kijk bij Wat moet ik doen bij… waardeoverdracht.

Als u later een andere baan krijgt
Waardeoverdracht is niet nodig als u een nieuwe baan vindt bij een (dochter)onderneming van Rabobank die is aangesloten bij ons pensioenfonds. U blijft dan namelijk pensioen bij ons opbouwen. Uw pensioenregeling verandert dus niet.

Kiest u voor waardeoverdracht?
Dan heeft u uw pensioen bij elkaar. En u krijgt straks al uw pensioen van 1 pensioenfonds.

Kiest u niet voor waardeoverdracht?
Dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij uw oude pensioenfonds. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen straks van uw oude fonds.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Als u uw nieuwe pensioenfonds om waardeoverdracht vraagt, krijgt u eerst een opgave. Daarin staan uw oude en nieuwe pensioenbedragen. Kijkt u niet alleen naar de bedragen. Vergelijk óók uw oude en nieuwe pensioenregeling. Dat doet u met dit Pensioen 1-2-3:

 • Wat krijgt u wel en niet? Bijvoorbeeld pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt.
 • Wat is de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds? Krijgt u bij uw nieuwe pensioenfonds meer indexatie dan bij uw oude fonds? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. U leest het bij Hoe zeker is uw pensioen?
 • De pensioenvergelijker helpt u ook om een goede keuze te maken. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?

U vindt het Pensioen 1-2-3 van uw andere pensioenfonds op de website van dat fonds. U beslist dan pas of u uw pensioen meeneemt. Zo kunt u een goede keuze maken. Komt u er niet uit? Overleg dan met een financieel adviseur.

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet wel goed zijn. De beleidsdekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Dit is wettelijk geregeld. Zo voorkomt de overheid dat u risico loopt.

Is dit niet zo? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude fonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijgt u een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

 • het geld dat een fonds in kas heeft, en
 • het geld dat het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen.

Is de dekkingsgraad 100%? Dan zijn die 2 gelijk. Er is dan precies genoeg geld voor alle pensioenen.

Elk fonds meet de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. We meten die elke maand. U leest meer over onze financiële situatie bij Nieuws.

Als u een baan krijgt in het buitenland
Krijgt u een nieuwe baan in het buitenland? Dan kunt u uw pensioen soms ook meenemen. Dit hangt af van de regels in dat land en de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Wilt u meer weten? Overleg dan met uw nieuwe werkgever.

samenwonen_trouwen

Als u gaat samenwonen. Of als u trouwt of geregistreerd partners wordt in het buitenland

Gaat u trouwen? Of wordt u geregistreerd partners? Dan krijgt uw partner partnerpensioen als u overlijdt.

Kijk de bedragen en voorwaarden goed na
Bijvoorbeeld op uw Uniform Pensioenoverzicht. Of bij MijnPensioen. Kijk voor uw totale pensioen en AOW op mijnpensioenoverzicht.nl.

Meld uw partner aan als u in het buitenland woont
Woont u in Nederland? Dan hoeft u uw partner niet bij ons aan te melden als u getrouwd bent of geregistreerd partners bent. Uw gemeente geeft dit aan ons door. Woont u in het buitenland? Meld uw partner dan wel bij ons aan. Dit kan via Wat moet ik doen bij…trouwen of partnerregistratie.

Meld uw partner ook aan als u samenwoont
Woont u samen? Dan krijgt uw partner niet vanzelf partnerpensioen als u overlijdt. Er zijn namelijk voorwaarden. Bijvoorbeeld:

 • U woont minimaal 6 maanden samen.
 • U heeft een samenlevingsovereenkomst. Dit sloot u af bij een notaris.
 • U sprak daarin af dat u zorgplicht heeft voor elkaar.
 • U heeft uw partner bij ons aangemeld.

Zorg dus dat u uw partner bij ons aanmeldt. U doet dit via Wat moet ik doen bij… samenwonen. U leest meer in de brochure Trouwen of samenwonen in laag 3.

scheiden

Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of uw geregistreerd partnerschap stopt

Als u uit elkaar gaat, moet u samen financiële afspraken maken. Uw scheiding heeft ook gevolgen voor uw pensioen bij ons.

Uw ex-partner heeft recht op ouderdomspensioen
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt samen wel andere afspraken maken. Die legt u vast in een echtscheidingsconvenant.

Geef uw afspraken aan ons door
U of uw ex-partner moet ons wel binnen 2 jaar informeren over uw scheiding. En over de afspraken die u maakte. Zo weet u zeker dat wij uw pensioen goed regelen.

Woonde u samen? Dan heeft uw ex-partner geen recht op ouderdomspensioen. U kunt samen wel andere afspraken maken. U verdeelt uw pensioen dan buiten ons pensioenfonds om.

Uw ex-partner heeft ook recht op partnerpensioen
Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot uw scheiding. Of tot uw geregistreerd partnerschap stopte. U hoeft hiervoor niets te doen. Wij informeren u over de verdeling.

Geef uw afspraken in deze situaties aan ons door

 • Wilt u niet dat uw ex-partner pensioen krijgt? Maak dan goede afspraken in een echtscheidingsconvenant. Daarin staat dat uw ex-partner afstand doet van het partnerpensioen. Laat dit wél aan ons weten.
 • Woonde u samen? En had u een samenlevingsovereenkomst? Dan heeft uw ex-partner waarschijnlijk ook recht op partnerpensioen. Behalve als u samen andere afspraken maakte. Informeer ons altijd als u uit elkaar gaat. Ook over de afspraken die u maakte. Wij krijgen dit namelijk niet automatisch door van uw gemeente.

U leest meer in de brochure Scheiden in laag 3. Op de website leest u hoe u uw afspraken aan ons doorgeeft. Kijk bij Wat moet ik doen bij... scheiden of Wat moet ik doen bij...einde samenwonen.

verhuizen

Als u verhuist naar het buitenland

Verhuist u binnen Nederland? Dan horen wij dit van uw gemeente. Verhuist u naar het buitenland? Of naar een ander adres in het buitenland? Laat ons dan weten wat uw nieuwe adres is. Dit kan via onze website. Ga naar Wat moet ik doen bij…. nieuw adres. Zo kunnen wij u op de hoogte houden van uw pensioen.

Wilt u weten wat een verhuizing naar het buitenland betekent voor uw pensioen? Bel ons dan gerust. Uw AOW van de overheid kan ook veranderen.

Uw AOW hangt namelijk af van het aantal jaren dat u in Nederland werkt of woont. Belt u met de Sociale Verzekeringsbank voor meer informatie. Of kijk op svb.nl.

meerminderwerken

Als u meer of minder gaat werken

Gaat u meer of minder werken? Dan verandert uw salaris. De premie voor uw pensioen verandert dan ook. Hoeveel u betaalt voor uw pensioen, hangt namelijk af van uw salaris.

U gaat minder werken
Als u minder gaat werken, krijgt u waarschijnlijk minder salaris. U bouwt daardoor minder pensioen op voor uzelf. En uw partner en kinderen krijgen minder pensioen als u overlijdt. U betaalt ook minder premie.

Werkt u nu 100%? En wilt u 80% gaan werken? Dan bouwt u tot uw pensionering dus ook nog maar over 80% salaris pensioen op. U krijgt daardoor later minder pensioen dan als u fulltime blijft werken.

U gaat meer werken
Als u meer gaat werken, krijgt u waarschijnlijk meer salaris. U bouwt daardoor meer pensioen op voor uzelf. En uw partner en kinderen krijgen meer pensioen als u overlijdt. U betaalt ook meer premie.

Werkt u nu 50%? En wilt u 80% gaan werken? Dan gaat u ook over uw nieuwe salaris pensioen opbouwen. U krijgt daardoor later meer pensioen dan als u 50% blijft werken.

Bedenk goed wat deze keuze betekent voor uw pensioen
Wilt u precies weten wat meer of minder werken betekent voor uw pensioen? Met de pensioenplanner kunt u een berekening van uw pensioen maken. Ook uw HR-afdeling kan u adviseren. Of kijk op uw HR-portaal.

Misschien kunt u zelf maatregelen nemen als u minder gaat werken. Bijvoorbeeld door extra pensioen op te bouwen voor later. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen.

verlof

Als u met onbetaald verlof gaat

Gaat u met onbetaald verlof? Dan blijft u eerst voor 50% pensioen opbouwen. Uw werkgever betaalt uw premie. Na 26 weken stopt de opbouw van uw pensioen. Maak wel afspraken met uw werkgever over uw wensen.

U kúnt 100% pensioen blijven opbouwen
Als u volledig pensioen wilt blijven opbouwen, betaalt u zelf mee. In de 1e periode betalen u en uw werkgever elk de helft van de premie. Bent u langer dan 26 weken met verlof? Dan betaalt u vanaf dat moment de hele premie zelf. Dit kan tot maximaal 52 weken.

Wilt u precies weten hoeveel premie u betaalt? Wij maken graag een berekening voor u.

U blijft verzekerd voor arbeidsongeschiktheidspensioen
Wordt u arbeidsongeschikt tijdens uw onbetaald verlof? Dan krijgt u misschien een uitkering van de overheid. U leest meer op uwv.nl. Misschien vullen wij die uitkering aan met een arbeidsongeschiktheidspensioen. Of en hoeveel u krijgt, hangt af van de mate waarin u blijft werken. Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan vullen wij uw uitkering van de overheid aan tot maximaal 80% van uw inkomen. U leest meer in onze brochure Uw pensioen in vogelvlucht in laag 3. In de periode van uw onbetaald verlof blijft uw pensioen dus goed geregeld.

U blijft ook verzekerd voor partner- en wezenpensioen
Neemt u onbetaald verlof en overlijdt u? Ook dan krijgen uw partner en kinderen een pensioen.

Als u via uw werkgever een Anw-hiaatverzekering heeft, krijgt uw partner óók een aanvullend partnerpensioen. Het maakt dus niet uit of u met onbetaald verlof bent.

U leest alle regels in ons pensioenreglement in laag 3. Uw HR-afdeling vertelt u graag meer over de Anw-hiaatverzekering. Of kijk op uw HR-portaal.

werkloos

Als u werkloos wordt

Wordt u werkloos? Dan heeft dit gevolgen voor uw pensioen.

U bouwt geen pensioen meer op
Regelt u zelf niets? Dan is uw pensioen lager als u met pensioen gaat. Bedenk ook goed dat het pensioen voor uw partner en kinderen lager is. Hun pensioen is dan gebaseerd op het ouderdomspensioen dat u opbouwt tot u werkloos wordt.

Misschien gaat u later weer pensioen opbouwen bij een nieuwe werkgever. Maar u kunt zelf ook nu al andere maatregelen nemen. Bijvoorbeeld via een verzekering.

Het pensioen dat u opbouwde blijft voor u staan
U krijgt dit pensioen op uw pensioendatum. Ook uw partner en kinderen krijgen nog steeds een pensioen als u overlijdt. Dit is het pensioen dat u opbouwde tot u uit dienst ging.

U hoeft ons niet zelf te informeren als u werkloos wordt
Uw werkgever geeft dit aan ons door.

U krijgt een overzicht van uw pensioen als u uit dienst gaat
Daarna vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij MijnPensioen. Eens in de 5 jaar krijgt u van ons een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

mijnpensioenoverzicht

Kijk 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl

Kijk 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

 • Uw pensioen bij ons staat bij MijnPensioen. En op uw Uniform Pensioenoverzicht.
 • Uw AOW en al het pensioen dat u opbouwde vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl. U ziet ook wat u bruto en netto krijgt.
keuze

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen

U kunt bij ons pensioenfonds verschillende keuzes voor uw pensioen maken:

 • Bouwde u eerst ergens anders pensioen op? Dan kunt u dit meenemen naar ons pensioenfonds.
 • U kunt extra pensioen opbouwen voor uzelf.
 • U kunt extra pensioen opbouwen voor uw partner. Uw partner krijgt dan meer pensioen als u overlijdt.
 • U ruilt uw partnerpensioen om voor extra ouderdomspensioen voor uzelf.
 • U gaat eerder met pensioen.
 • U gaat deels met pensioen.
 • U kiest voor een hoger pensioen in de 1e periode. U krijgt dan daarna een lager pensioen.

U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Maakt u een keuze op uw pensioendatum? Dan kunt u die maar 1 keer doorgeven. U kunt dit daarna niet meer veranderen. Zorg dus dat u alle informatie heeft voordat u een keuze maakt.

vragen

Als u vragen heeft

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over uw pensioen. Uw pensioen is belangrijk genoeg! U kunt ook op de rest van onze website kijken.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op onze website.

…uw pensioenbedragen? Kijk bij MijnPensioen.

…uw totale pensioen? Kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl