logo pensioen 123 laag 2

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht

Als u van baan verandert

Krijgt u een nieuwe baan? En een nieuwe pensioenregeling? Dan gaat u pensioen opbouwen in die nieuwe pensioenregeling.

U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen
Dit heet waardeoverdracht. U vraagt dit aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Kijk bij Wat moet ik doen bij… waardeoverdracht.

Let op:
In onze pensioenregeling is het partnerpensioen verzekerd. Heeft u bij uw vorige pensioenuitvoerder partnerpensioen opgebouwd en wilt u dit meenemen naar onze pensioenregeling? We voegen de waarde van dit partnerpensioen dan toe aan uw pensioenkapitaal bij ons pensioenfonds. Dit pensioenkapitaal wordt omgezet naar pensioen voor ná uw pensioendatum. Door uw waardeoverdracht wordt het verzekerd partnerpensioen vóór uw pensioendatum niet hoger. Dit kan betekenen dat er niet genoeg partnerpensioen voor uw partner verzekerd is.

Als u later een andere baan krijgt
Waardeoverdracht is niet nodig als u een nieuwe baan vindt bij Rabobank of een onderneming die is aangesloten bij ons pensioenfonds. U blijft dan namelijk pensioen bij ons opbouwen. Uw pensioenregeling verandert dus niet.

Kiest u voor waardeoverdracht?
Dan heeft u al uw pensioen bij elkaar. U krijgt uw pensioen later van 1 pensioenuitvoerder.

Kiest u niet voor waardeoverdracht?
Dan blijft uw pensioen staan bij uw vorige pensioenuitvoerder. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen straks van uw vorige pensioenuitvoerder.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Als u uw nieuwe pensioenfonds om waardeoverdracht vraagt, krijgt u eerst een opgave. Daarin staan uw vorige en nieuwe pensioenbedragen. Kijkt u niet alleen naar de bedragen. Vergelijk óók uw vorige en nieuwe pensioenregeling. Dat doet u met dit Pensioen 1-2-3:

 • Wat krijgt u wel en niet? Bijvoorbeeld pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt.
 • Wat is de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder? Krijgt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder meer indexatie dan bij uw oude pensioenuitvoerder? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. U leest het bij Hoe zeker is uw pensioen?
 • De pensioenvergelijker helpt u ook om een goede keuze te maken. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?

U vindt het Pensioen 1-2-3 van uw vorige pensioenuitvoerder op de website van deze pensioenuitvoerder. U beslist dan pas of u uw pensioen meeneemt. Zo kunt u een goede keuze maken. Komt u er niet uit? Overleg dan met een financieel adviseur.

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet wel goed zijn. De beleidsdekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Dit is wettelijk geregeld. Zo voorkomt de overheid dat u risico loopt.

Is dit niet zo? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude pensioenfonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijgt u een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

 • het vermogen van een pensioenfonds, en
 • het geld dat een pensioenfonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen.

Is de dekkingsgraad 100%? Dan zijn die 2 gelijk. Er is dan precies genoeg geld voor alle pensioenen.

Elk pensioenfonds meet de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. We meten die elke maand. Lees meer over onze Financiële situatie.

Als u een baan krijgt in het buitenland
Krijgt u een nieuwe baan in het buitenland? Dan kunt u uw pensioen soms ook meenemen. Dit hangt af van de regels in dat land en de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Wilt u meer weten? Overleg dan met uw nieuwe werkgever.

arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert

Wordt u meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan gaat u bij ons toch door met de opbouw van uw pensioenkapitaal. Wij nemen dan de betaling van de premie deels of helemaal van u over. Zo blijft u pensioen opbouwen over uw salaris tot € 137.800,- (in 2024).

Kijk bij Wat krijgt u in onze pensioenregeling? voor meer informatie over arbeidsongeschiktheid en pensioen. Alle regels vindt u in ons pensioenreglement in laag 3.

Compensatieregeling
Was u op 30 december 2022 arbeidsongeschikt en heeft u recht op premievrije opbouw van pensioen? Dan geldt voor u een compensatieregeling.

U hoeft niets te regelen
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgen wij uw gegevens door van uw werkgever of het UWV. We zorgen ervoor dat de opbouw van uw pensioen ook doorloopt voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. We doen dat op basis van de gegevens die we van UWV krijgen. U krijgt vanzelf bericht van ons.

samenwonen_trouwen

Als u gaat samenwonen. Of als u trouwt of geregistreerd partners wordt in het buitenland

Gaat u trouwen? Of wordt u geregistreerd partners? Als u overlijdt terwijl u in dienst bent, krijgt uw partner een partnerpensioen. Woont u samen? Dan zijn er voorwaarden.

Kijk de bedragen en voorwaarden goed na
Bijvoorbeeld op uw Uniform Pensioenoverzicht. Of bij MijnPensioen. Kijk voor uw totale pensioen en AOW op mijnpensioenoverzicht.nl.

Meld uw partner aan als u in het buitenland woont
Woont u in Nederland? Dan hoeft u uw partner niet bij ons aan te melden als u getrouwd bent of geregistreerd partner bent. Uw gemeente geeft dit aan ons door. Woont u in het buitenland? Meld uw partner dan wel bij ons aan. Dit kan via Wat moet ik doen bij...trouwen of partnerregistratie.

Meld uw partner ook aan als u samenwoont
Woont u samen? Dan krijgt uw partner niet vanzelf partnerpensioen als u overlijdt. Er zijn namelijk voorwaarden. Bijvoorbeeld:

 • U woont minimaal 6 maanden samen.
 • U heeft een samenlevingsovereenkomst. Deze sloot u af bij een notaris.
 • U sprak daarin af dat u zorgplicht heeft voor elkaar.
 • U heeft 1 ongehuwde persoon als partner aangemeld. Dit mag geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn zijn.
 • U heeft uw partner bij ons aangemeld.

Zorg dus dat u uw partner bij ons aanmeldt. U doet dit via MijnPensioen.

scheiden

Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als uw geregistreerd partnerschap stopt

Als u uit elkaar gaat, moet u samen financiële afspraken maken. Uw scheiding heeft ook gevolgen voor uw pensioen bij ons.

Uw ex-partner heeft recht op ouderdomspensioen
Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt samen wel andere afspraken maken. Die legt u vast in een echtscheidingsconvenant.

Geef uw afspraken aan ons door
U of uw ex-partner moet ons wel binnen 2 jaar informeren over uw scheiding. En over de afspraken die u maakte. Zo weet u zeker dat wij uw pensioen goed regelen.

Woonde u samen? Dan heeft uw ex-partner geen recht op ouderdomspensioen. U kunt samen wel andere afspraken maken. U verdeelt uw pensioen dan buiten ons pensioenfonds om.

Uw ex-partner kan recht krijgen op bijzonder partnerpensioen
Bent u gescheiden en overlijdt u terwijl u in dienst bent? Dan gebruiken we een deel van uw pensioenkapitaal voor partnerpensioen voor uw ex-partner.

Als u na uw (gekozen) pensioendatum overlijdt, kan uw ex-partner recht hebben op bijzonder partnerpensioen. Als u uit elkaar gaat, reserveren we dit deel van uw partnerpensioen voor uw ex-partner. Het gaat dan om het partnerpensioen uit het pensioenkapitaal dat u opbouwde totdat u uit elkaar ging.

Bent u gescheiden en overlijdt u terwijl u niet meer in dienst bent? Dan heeft uw ex-partner recht op een evenredig deel van het partnerpensioen na omzetting van uw pensioenkapitaal naar partnerpensioen.

Geef uw afspraken in deze situaties aan ons door

 • Wilt u niet dat uw ex-partner pensioen krijgt? Maak dan goede afspraken in een echtscheidingsconvenant. Daarin staat dan dat uw ex-partner afstand doet van dit partnerpensioen. Laat dit wél aan ons weten.
 • Woonde u samen? En had u een samenlevingsovereenkomst? Informeer ons altijd als u uit elkaar gaat. Ook over de afspraken die u maakte. Wij krijgen dit namelijk niet automatisch door van uw gemeente.

Op de website leest u hoe u uw afspraken aan ons doorgeeft. Kijk bij Wat moet ik doen bij... scheiden of Wat moet ik doen bij...einde samenwonen.

verhuizen

Als u verhuist naar het buitenland

Verhuist u binnen Nederland? Dan horen wij dit van uw gemeente. Verhuist u naar het buitenland? Of naar een ander adres in het buitenland? Laat ons dan weten wat uw nieuwe adres is. Dit kan via onze website, kijk bij Wat moet ik doen bij…. nieuw adres. Zo kunnen wij u op de hoogte houden van uw pensioen.

Wilt u weten wat een verhuizing naar het buitenland betekent voor uw pensioen? Neem dan gerust contact met ons op.

Uw AOW van de overheid kan ook veranderen
Uw AOW hangt namelijk af van het aantal jaren dat u in Nederland werkt of woont. Belt u met de Sociale Verzekeringsbank voor meer informatie. Of kijk op SVB.nl.

meerminderwerken

Als u meer of minder gaat werken

Gaat u meer of minder werken? Dan verandert uw salaris. De premie voor uw pensioen verandert dan ook. Hoeveel u betaalt voor uw pensioen, hangt namelijk af van uw salaris.

U gaat minder werken
Als u minder gaat werken, krijgt u waarschijnlijk minder salaris. U bouwt daardoor minder pensioen op voor uzelf. En uw partner en kinderen krijgen minder pensioen als u overlijdt. U betaalt ook minder premie.

Werkt u nu 100%? En wilt u 80% gaan werken? Dan bouwt u tot uw pensionering dus ook nog maar over 80% van uw salaris pensioen op. U krijgt daardoor later minder pensioen dan als u fulltime blijft werken.

U gaat meer werken
Als u meer gaat werken, krijgt u waarschijnlijk meer salaris. U bouwt daardoor meer pensioen op voor uzelf. En uw partner en kinderen krijgen meer pensioen als u overlijdt. U betaalt ook meer premie.

Werkt u nu 50%? En wilt u 80% gaan werken? Dan gaat u ook over uw nieuwe salaris pensioen opbouwen. U krijgt daardoor later meer pensioen dan als u 50% blijft werken.

Bedenk goed wat deze keuze betekent voor uw pensioen
Misschien kunt u zelf maatregelen nemen als u minder gaat werken. Bijvoorbeeld door extra pensioen op te bouwen voor later. Overleg met uw financieel adviseur of u iets extra’s moet regelen.

verlof

Als u met onbetaald verlof gaat

Gaat u volledig met onbetaald verlof? Dan blijft u eerst voor 50% pensioen opbouwen. Uw werkgever betaalt uw premie. Na 26 weken stopt de opbouw van uw pensioen. Wilt u voor een deel met onbetaald verlof? Dan bouwt u voor 50% pensioen op over het deel dat u met verlof bent. Over het deel dat u nog werkt, bouwt u voor 100% pensioen op. Maak duidelijke afspraken met uw werkgever over uw onbetaald verlof.

U kúnt 100% pensioen blijven opbouwen
Als u volledig pensioen wilt blijven opbouwen, betaalt u zelf mee.

U blijft verzekerd voor partnerpensioen en wezenpensioen
Neemt u onbetaald verlof op en overlijdt u? Ook dan krijgen uw partner en kinderen een pensioen.

Als u via uw werkgever een Anw-hiaatverzekering heeft, krijgt uw partner óók een aanvullend partnerpensioen. Het maakt hiervoor dus niet uit of u met onbetaald verlof bent.

Wilt u meer weten?
U leest alle regels in ons pensioenreglement in laag 3. Kijk voor meer informatie op het HR-portaal of neem contact op met uw HR-afdeling.

werkloos

Als u werkloos wordt

Wordt u werkloos? Dan heeft dit gevolgen voor uw pensioen.

U bouwt geen pensioen meer op
Regelt u zelf niets? Dan is uw pensioen lager als u met pensioen gaat. Bedenk ook goed dat het pensioen voor uw partner en kinderen lager is. Want de verzekering voor partner- en wezenpensioen vervalt als u uit dienst gaat.

Misschien gaat u later weer pensioen opbouwen bij een nieuwe werkgever. Maar u kunt zelf ook nu al andere maatregelen nemen. Bijvoorbeeld via een verzekering.

Het pensioenkapitaal dat u opbouwde, blijft voor u staan
Overlijdt u vóór uw pensioendatum? Dan krijgt uw partner van dit pensioenkapitaal een partnerpensioen. Er is geen wezenpensioen voor uw kinderen, behalve wanneer er geen partner is.

Bent u uit dienst en krijgt u een WW-uitkering? Tijdens uw WW-uitkering bent u nog verzekerd voor partnerpensioen.

U krijgt een overzicht van uw pensioen als u uit dienst gaat
Daarna vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij MijnPensioen. Eens in de 5 jaar krijgt u van ons een overzicht van uw pensioen bij ons pensioenfonds.

mijnpensioenoverzicht

Kijk minimaal 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl

Kijk 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

 • Uw pensioen bij ons staat bij MijnPensioen. En op uw Uniform Pensioenoverzicht.
 • Uw AOW en al het pensioen dat u opbouwde vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl. U ziet ook wat u bruto en netto krijgt.
keuze

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen

U kunt bij ons pensioenfonds verschillende keuzes voor uw pensioen maken:

 • Bouwde u eerst ergens anders pensioen op? Dan kunt u dit meenemen naar ons pensioenfonds.
 • U kunt extra pensioen opbouwen voor uzelf of voor uw partner via Flexioen.
 • U ruilt ouderdomspensioen voor partnerpensioen. Het omgekeerde kan ook.
 • U gaat eerder met pensioen.
 • U gaat voor een deel met pensioen.
 • U kiest voor een hoger pensioen in de 1e periode. U krijgt dan daarna een lager pensioen. Het omgekeerde kan ook.
 • U kiest voor een stabiel of een variabel pensioen.

U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf?

Maakt u een keuze op uw pensioendatum? Dan kunt u die maar 1 keer doorgeven. U kunt dit daarna niet meer veranderen. Zorg dus dat u alle informatie heeft voordat u een keuze maakt.

vragen

Als u vragen heeft

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over uw pensioen. Uw pensioen is belangrijk genoeg! U kunt ook op de rest van onze website kijken.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op onze website.

…uw pensioenbedragen? Kijk bij MijnPensioen.

…uw totale pensioen? Kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl